Ще се удави ли в „Бедечка“ поредният чиновник-бушон

Искрена ли е общината, че спира строителството в кв. Бедечка, или ще гледаме сериала „Ние ги спираме – те ги пускат“

Димитър Танев Последна промяна на 22 октомври 2016 в 15:20 6819 0

Всички подкрепихме кмета г-н Живко Тодоров, когато на 19.09.2016 г. той внесе мотивирано предложение за промяна на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/кв. Бедечка. И пред погледите на цяла Стара Загора с огромно мнозинство Общинският съвет го подкрепи със свое решение 521 от 29.09.2016 г. 

И последваха поздравления, благодарности и серия интервюта на общинските власти, че парк Бедечка е бил и ще си остане парк.

И въпреки че имахме своите резерви и страхове, че битката тепърва започва, вярвахме че Общината е на наша страна, защото:

1. Общинският съвет, който през 2013 г. бламира своя кмет, вече е осъзнал жизненото значение парк Бедечка да остане парк.

2. Виновният гл. архитект Кирчев, който от 2008 г. е на работа в Общината, а неговата жена проектира жилища в парка, вече е уволнен.

3. След перфектната юридическа обосновка в мотивираното предложението на кмета, ясно е записано в т.4, че „Приетият през 2012 г. ПУП на кв. Бедечка се оказва в противоречие с ОУП“.

И защото всичко от гореизложеното съвпадна с волята на една от страните по дело във ВАС № 8765/2015 г. за отмяна на същия този ПУП от 2012 г., което дело се разгледа преди 3 дни - на 19.10.2016 г.

Ето и извадка от протокола :

„АДВ. ГЕОРГИЕВА: Поддържам искането си и моля да отмените Решение № 42/08.08.2015 г. на АС - Стара Загора. Моля да постановите друго такова, с което да обявите за нищожно Решение № 283/28.06.2012 г. на Общински съвет - [населено място], с което е одобрен ПУП-ПЗР за територията на Парк "Б.", [населено място], част от кадастрален район 513.“

И колко лесно, честно и отговорно щеше да бъде, ако юрисконсулта на Община Стара Загора беше заявила: „Да, прави сте. Общината оттегля исканията си“.

И край: Прословутият ПУП от 2012 г. щеше безвъзвратно да се отмени.

Но юрисконсулт Вълчева казва :"… Доводите за незаконосъобразност на решението, предмет на съдебен контрол пред първата инстанция, са многократно разглеждани. Съдебният акт, който е предмет на съдебен контрол сега е правилен, законосъобразен и мотивиран и не са налице основания за неговата отмяна. Правилно е приложен законът.“

И сега чакаме решението на ВАС. И искаме и вярваме, че ПУП-а ще се отмени…

Но докато чакаме си задаваме въпросите?

1. Защо Общината не се възползва от делото във ВАС и окончателно и законосъобразно да се отмени посочения ПУП от 2012 г.

2. Юрисконсулт Вълчева (вероятно Д. Вълчева служител в общината) чии инструкции изпълнява?

3. Колко още дела ни чакат, докато парк Бедечка си остане парк.

И вероятно щях да съм по-голям оптимист, ако виждах реални действия против застрояването. Ако вече бяха започнали преговорите със собствениците за адекватно обезщетение. Ако зам.-кметът по строителството беше обявил поръчка за изготвяне на нов ПУП. Ако нямаше вече заведени 4 дела против решението на ОБС от 29.09.2016 г. Ако онези 60 000 лв. глоби за изсечени дървета в парка бяха събрани и постъпили в бюджета на общината…

И зная, че отново ще ме обвинят, че предизборно политизирам темата. Като че ли аз приех решението на ОБС от 29.09.2016 г. - няколко дни преди началото на предизборната кампания. Или пък аз изпратих юрисконсулт Вълчева във ВАС да защитава ПУП-а от 2012 г.!?

И защото си зная правомощията на народен представител, поемам ясен ангажимент след изборите да инициирам решение на Народното събрание за мораториум върху строителството в Парк Бедечка, както и съответното законодателство за защита на зелените площи в градската среда. И се надявам на категорична подкрепа от всички народни представители от 27 МИР – Стара Загора.

Благодаря на защитниците на Парк Бедечка, че отново първи сигнализираха обществеността за поредните „странни“ и разнопосочни действия на общината.

Защото няма добро управление без доверие. Защото и гражданите и бизнесът очакват и изискват честни и отговорни действия.

А после пак ще питаме защо инвеститорите ни заобикалят…