Съдът остави без разглеждане една от жалбите по казуса "МУ-София", други две са в ход

Александра Маркарян Последна промяна на 13 октомври 2016 в 17:09 6345 0

Върховният административен съд отказа да се намеси в казуса "Медицински университет - София". Други две жалби обаче тепърва ще бъдат разгледани от Административния съд в София.

Определението на ВАС е от 11 октомври. Взето е от Ваня Анчева (председател), Таня Вачева и Иван Раденков (членове). Съдът се произнася по жалбата проф. Вихра Миланова, подадена в качеството й на ректор на Медицински университет - София, срещу решение на Административния съд в София. Той оставя без разглеждане жалбите й срещу решението на председателя на общото събрание проф. Генчо Начев за свикване на общо събрание. Според проф. Миланова начинът на свикване на събранието нарушава Административнопроцесуалния кодекс.

Мотивите на ВАС да отхвърли жалбата са, че решението за свикването на събранието "не засяга права и законни интереси, нито създава задължения на жалбоподателката или за трети лица". Според съда липсва годен за оспорване административен акт, поради което жалбата е недопустима.

На същото това общо събрание проф. Миланова беше отстранена от поста ректор.

В мотивите на съда пише:

Според Закона за висшето образование може да бъде обжалван акт на орган на управление на университет, а органите на управление са: общото събрание, академичният съвет и ректорът. В същото време, заключава обаче ВАС, председателят на ОС, не е орган на управление и решенията му не могат да бъдат обжалвани.

Освен това, пишат още от ВАС, оспореният акт не засяга правна сфера на оспорващата. "Видно от съдържанието му, същият има вътрешно-служебен характер и решава въпрос от организационно естество. Волеизявлението на председателя на ОС на МУ представлява административнопроизводствено действие по смисъла на чл. 21, ал. 5 и чл. 64 АПК, което не подлежи на самостоятелен съдебен контрол".

Определението на ВАС не подлежи на обжалване.

Имената и на тримата членове на съдебния състав са свързани с КТБ. Името на съдия Ваня Анчева и на съпруга й Тихомир излезе в списъците с вложителите на КТБ. Той е имал в банката влогове от 12 251.89 лв., 64 667.88 лв. и 48 497.73 евро. Съдия Анчева е имала там 52 144.63 лв. и 27 695.67 евро.

Таня Вачева и Иван Раденков бяха членове на тричленката от ВАС, която лиши КТБ от лиценз.

Още две жалби са подадени в Административния съд в София във връзка с общото събрание.

Едната е от 4 октомври 2016 г. Тя е подадена от доц. Костадин Ангелов, член на общото събрание и е срещу решението на Академичния съвет на МУ-София от 20 септември 2016 г. за приемане на предложение до общото събрание за състав на изборна комисия по избора на нов ректор и за определяне на състава на комисия по кандидатурите. Академичният съвет е свикан от първия заместник-ректор и бивш ректор проф. Ваньо Митев, което е нарушение на правилника на МУ-София и на Закона за висшето образование. Академичният съвет се свиква единствено и само от неговия председател, който е ректорът на университета. По жалбата е образувано административно дело, което е в ход.

Втората жалба е от 11 октомври 2016 г. и също е внесена в Административния съд – София град. Тя е подадена от проф. Миланова и е срещу процедурата на насрочване, свикване и провеждане на общото събрание.

Фактът, че има жалби, по които съдът не се е произнесъл, спира изпълнението на решенията, включително за общо събрание. Остава открит въпросът защо, при положение, че събранието е проведено в разрез със закона, неговите решения се привеждат в сила представители на университета.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови