Проф. Вихра Миланова: Аз съм единственият законен ректор на Медицинския университет

Александра Маркарян Последна промяна на 12 октомври 2016 в 16:25 8959 1

Аз съм единственият законен ректор на Медицинския университет в София. Това заяви професор Вихра Миланова на нарочна пресконференция в Ректората днес - ден, след като общото събрание я отзова и избра на нейно място проф. Виктор Златков.

Общото събрание е било проведено в разрез със закона и затова решението му не може да бъде признато, категорични са от МУ, а проф. Миланова заяви, че докато съдът не се произнесе, тя остава единственият законен ректор.

Закононарушения

Събранието е проведено, въпреки че са подадени две жалби, по които съдът не се е произнесъл. Според Административнопроцесуалния кодекс (чл. 166, ал. 1) оспорването спира изпълнението на административния акт, а Законът за висшето образование (чл. 38) дава правото актовете на ръководните органи на университетите да бъдат оспорвани по реда на АПК.

Първата жалба е от 4 октомври 2016 г. Подадена е от проф. Вихра Миланова в Административния съд - София град. Тя е срещу решението на Академичния съвет от 20 септември 2016 г. за приемане на предложение до Общото събрание за състав на Изборна комисия по избора на нов ректор и за определяне на състава на Комисия по кандидатурите. Академичният съвет е свикан от първия заместник-ректор, което е нарушение на Правилника на МУ-София и на Закона за висшето образование. Академичният съвет се свиква единствено и само от неговия председател, който е ректорът на университета. По жалбата е образувано адм.д. № 10011/2016 год. на АССГ.

Втората жалба е от 11 октомври 2016 г. Подадена е от доц. Костадин Ангелов - член на общото събрание и директор на болница "Александровска". Тя също ще бъде разгледана от Административния съд – София град и е срещу процедурата на насрочване, свикване и провеждане на общото събрание.

Проф. Миланова очаква протокола от събранието, за да може да внесе и жалба, свързана с нарушенията при провеждането му.

Второто нарушение е свързано с изискването на правилника на МУ при свикването на общото събрание членовете му да бъдат уведомени не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието с писмена покана, към която се прилагат проект за дневен ред и материалите, предвидени за обсъждане.

Не всички членове обаче са получили покани, някой по някакви критерии е отсял присъстващите.

Един от тях е доц. Костадин Ангелов. Въпреки че не е получил покана според изискванията на правилника, той е отишъл в залата, но е бил изгонен от бившия главен секретар на МУ, който вече не е служител на университета, проф. Алексей Алексеев. Алексеев разпоредил на трима охранители да изведат доц. Ангелов. Те го помолили да излезе, за да не стават "циркове".

Доц. Ангелов заяви още, че в залата е имало хора, които не са членове на общото събрание и нямат право да гласуват. Един от тях е Мехмет Мете - човек, който е получил много пари по договори за посредничество и набиране на студенти и който не е член на ОС, заяви Ангелов.

Д-р Екатерина Куртева, докторант и член на ОС, също заяви на пресконференцията, че не е получила покана, както и нейни колеги.

Пак според правилника на университета датата за насроченото събрание и дневният му ред се публикуват на сайта на Медицинския университет 7 дни преди заседанието. Съобщение на сайта на МУ обаче нямаше.

От думите на Ангелов и на други участници в пресконференцията общото събрание е допуснало и друго нарушение на правилника - провело е закрито заседанието си, без членовете на ОС да са гласували такова решение. В същото време, според чл. 37, ал. 1 от правилника на МУ "заседанията на ОС са публични, освен ако ОС не реши друго".

Зам.-директорът на "Александровска" доц. Димитър Буланов, който е член на общото събрание и е присъствал на него вчера, разказа, че нито е било предложено, нито е било гласувано решение за провеждане на закрито заседание. Той сподели още, че в самото му начало председателстващият проф. Генчо Начев е признал пред членовете на ОС, че е възможно събранието да се окаже нелегитимно съгласно правото. Въпреки това мнозинството е гласувало то да се проведе.

Доц. Буланов сподели и друг притеснителен факт - не му е било разрешено да напусне залата, когато е поискал да излезе. Бил спрян от охраната на входа.

Правилникът предвижда също протоколите от събранието и решенията на ОС да се публикуват на сайта на МУ-София. Това не се е случило. Нещо повече - протоколите и бюлетините са изчезнали. Те не са били в Ректората, когато членовете на комисията от МОН, проверяващата провеждането на събранието, са ги изискали. Изискването на правилника е цялата документация да бъде съхранявана в Централния архив на МУ.

Кандидатурите за ректор на МУ е трябвало да се депозират в канцеларията на ректора и да се представят на комисията по кандидатурите не по-късно от 10 календарни дни преди изборното ОС. Това не е било направено. За да са редовни, самите кандидатури трябва да съдържат писменото съгласие на кандидата и биографична справка.

Проф. Миланова коментира, че е била стресната от охраната и начина на провеждане на общото събрание. Тя допълни, че гледайки тв репортажите от събранието, е видяла "умислени, затворени хора, които явно вземат решение под натиск". Тя сподели, че и върху нея е бил оказван такъв, както и че са й били отправяни заплахи.

Страница на статията : 0102