ЕК дава България на съд, иска повече защитени зони в Рила

OFFNews 22 юли 2016 в 15:20 4625 2

Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз по отношение на това, че България не изпълнява задълженията си в три области.

Комисията завежда дело срещу България заради неизпълняване на задължението за опазване на уникалните местообитания и на важни видове птици в Рила планина. Българските власти не са разширили зоната, определена като специална защитена зона, за да се защитят адекватно застрашените видове диви птици.

Съгласно законодателството на ЕС относно опазването на дивите птици (Директива 2009/147/ЕО) държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за опазване на застрашените от изчезване видове, на уязвимите към промените в местообитанията им птици или на птиците, считани за редки или нуждаещи се от специална грижа.

Към момента България е класифицирала правилно 72% от зоната като специална защитена зона. По този начин обаче не са обхванати важни части от местообитанията на 17 застрашени вида птици, включени в приложение I от Директивата за птиците. Така се застрашават видове като пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) и врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), както и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos), трипръстия кълвач (Picoudes tridactilus), лещарката (Bonasa bonasia) и черния кълвач (Dryocopus martius), съобщават от ЕК.

Комисията е изпратила мотивирано становище относно нуждата да се разширят защитените зони още през октомври 2014 г. България обаче не е направила нужните промени. 

Европейската комисия е изпратила и две мотивирани становища.

Първото е в областта на енергийната ефективност. България трябва да транспонира правилно в националното законодателство всички изисквания на Директивата за енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС).

Съгласно тази директива държавите членки трябва да въведат и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на новите и съществуващите сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да гарантират извършването на редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации. При подробен преглед на националното законодателство, с което се транспонира Директивата, беше установено, че България не е гарантирала, че винаги се издават и предоставят сертификати за енергийните характеристики на потенциалния купувач или наемател на сгради или обособени части от сгради, които се продават, са в строеж или се отдават под наем.

Освен това националното законодателство съдържа освобождавания от изискванията за енергийна ефективност, които не са предвидени в тази директива, както и несъответствия по отношение на изискванията във връзка с честотата на инспекциите на отоплителните системи.

По тази причина Комисията иска от българските органи да направят необходимото всички изисквания на Директивата за сградите да бъдат изцяло изпълнени.

България разполага с два месеца, за да уведоми Европейската комисия за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушението. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

С второто мотивирано становище ЕК настоява България да гарантира разделянето на сметките на управляващия орган на Летище "София" в съответствие с Директива 96/67/ЕО относно наземните услуги в летищата на ЕС. Освен че е управляващ орган на Летище "София", той също извършва редица спомагателни дейности на летището, и по-специално е лицензиран оператор за наземно обслужване.

Тези услуги включват области като поддръжка, зареждане с гориво и обработка на товари, както и регистрация, кетъринг, обработка на багажите и превоз в рамките на летището.

В член 4 от Директива 96/67/ЕО се предвижда, че когато управляващият летището орган предоставя и наземно обслужване, той трябва ясно да отделя сметките за своите дейности по наземно обслужване от сметките за другите си дейности и не може има финансови потоци между дейностите.

Това трябва да се проверява от независим одитор. Целта на разделянето на сметките и забраната на финансовите потоци е да се избегне кръстосаното субсидиране на дейностите по наземно обслужване на управляващия орган на летището. Това следва да осигури равнопоставени условия на конкуренция за предоставянето на наземни услуги между управляващия орган на летището и независими доставчици на наземно обслужване.

България отново има срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е взела по въпроса. В противен случай ЕК може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу българските органи.

В рамките на юлския пакет от правни мерки във връзка с неизпълнение на законодателството на ЕС Комисията прие 20 мотивирани становища и 7 случая на сезиране на Съда на Европейския съюз. Комисията приключва също така 86 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  21668

  2

  Руслан

  22.07 2016 в 19:32

  Да ни бяха осъдили реди да си съсипем черноморието.
  Къде спаха тогава?

  29585

  1

  Izalina

  22.07 2016 в 16:03

  Завладяхме ли вече първата позиция в световната класация за най-съдената /и осъждана/ държава в световен мащаб по всякакви поводи ме интересува?
   
  X

  Какво пречи на българското кино? С директора на Национален филмов център Петър Тодоров разговаря Искра Ангелова (подкаст)