Министър Иванов против корупционната колегия във ВАС

OFFNews 27 октомври 2015 в 13:18 2783 0

Министърът на правосъдието Христо Иванов се обяви против създаването на Трета касационна колегия във Върховния административен съд. В писмо до ВАС той подчертава, че това действие на съда не "преодолява съществуващия проблем с доверието към независимостта и безпристрастността на съда, защото на практика го задълбочава". 

Миналия понеделник пленумът на ВАС обособи трета колегия, касационна, аргументите за създаването й са, че така ще се разтоварят магистратите. Основната критика срещу нея е свързана със заобикалянето на принципа за случайно разпределение на делата, а неофициално съдии я определиха като перфектна схема за корупция, тъй като на практика всички обжалвания на дела за милиарди левове ще минават през няколко съдии. 

Създаването на Трета колегия във Върховния административен съд (ВАС) е в противоречия с конституцията и Закона за съдебната власт, обявиха вчера в свое становище от Съюза на съдиите в българия (ССБ). 

Както OFFNews писа шефът на ВАС Георги Колев скоростно прокара спорната идея за създаване на специална колегия, която да разглежда само касационни дела. Тя беше приета с гласовете на 48 съдии срещу 31 против. Днес предстои ново заседание на Пленума на ВАС, на което трябва да се гласува

Идеята за създаване на "елитна" колегия беше критикувано и от Висшия адвокатски съвет (ВАдС), според които промяната "минира" съдебната реформа и компрометира принципа за случайно разпределение на делата.

В текста на министър Иванов днес се казва: 

Уважаеми върховни съдии, 

С оглед важността на решението на пленума на Върховния административен съд от 19.10.2015 г. за обособяване на трета касационна колегия, се обръщам към Вас, макар извън процедурата по чл. 121 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), за участие в която не съм уведомен.

Приемам за позитивен факта, че ръководството на ВАС отчита проблемите, свързани с формирането на съставите и отделенията в съда. Досегашният подход даде основания да бъде поставено под съмнение прилагането на принципа за случайно разпределение на делата по отношение на петчленните съдебните състави. Този проблем е поставян от години както от гражданите у нас, така и от международните ни партньори. Безспорно, това не допринесе за доверието в правосъдието.

Важно е, обаче, да се подчертае, че макар тази проблематика да е поставяна в докладите по Механизма за сътрудничество и проверка, ЕК не е препоръчвала приетото на пленума на ВАС (или друго) конкретно решение.

Избраният подход за разрешаване на този несъмнено важен проблем повдига много въпроси. От една страна, е съмнително дали подобно вътрешно преструктуриране на ВАС, което въвежда инстанционна йерархичност сред съдиите от един съд, може да стане с решение на пленума. От друга, макар и до голяма степен да премахва липсата на прозрачност и усмотрението на административното ръководство при формиране на касационните състави, избраният модел отново не дава удовлетворително решение на централния проблем: случайността при разпределяне на делата.

Твърде ограниченият брой съдии, които по силата на решението на пленума, ще се сдобият с изключителното правомощие да решават делата на последна инстанция, в значителна степен възпрепятства възможността да се говори за случайност при разпределението. Избраният от ВАС подход рискува да влезе в дисонанс и с усилията на Висшия съдебен съвет, с които той най-сетне прави необходимото да бъде създаден и въведен софтуер за случайно разпределение на делата, обезпечен с гаранции против манипулации.

За съжаление, твърде дългото игнориране на проблема със създаване на гаранции за законоустановеност при формиране на съдебните състави и разпределението на делата, което допринесе за ерозията на доверието в правосъдието, сега се замества от непрозрачен процес без необходимата дискусия и решение, което буди съмнение в законосъобразността си и повдига поне толкова въпроси, колкото се опитва да реши. Поради това и няма как да се приеме, че преодолява съществуващия проблем с доверието към независимостта и безпристрастността на съда, защото на практика го задълбочава. Публично изразените реакции в изтеклите няколко дни от решението на пленума също са индикации в тази посока. 

Ето защо, предлагам да бъде съставена съвместна работна група с представители на всички компетентни институции и заинтересовани страни, която да изработи законодателно решение на стоящите пред функционирането на ВАС проблеми. Считам, че само след допълнителна и по-широка дискусия и при закрепване на промените в ЗСВ, бихме могли реално да направим крачка напред.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови