Без прием в гимназиите с изпит след VIII клас след 2017 г.

Александра Маркарян 15 юли 2016 в 19:50 14042 0

Меглена Кунева

Снимка БГНЕС/Любомир Спиров

Меглена Кунева, вицепремиер и министър на образованието

След 2017 г. прием в гимназиите с изпит след VIII клас няма да има. Ученици ще продължат да кандидатстват след IV и след VII клас. Ще има и допълнителен прием след края на първата гимназиална степен - X клас.

Това става ясно от проекта на Наредба за организацията на дейностите в училищното образование на МОН, публикуван за обсъждане днес. Сега има изпити и за прием след и VII, и след VIII клас. След изместването на класа за завършване на основно образование от VIII в VII клас изпитите след VIII клас отпадат.

Организация

Няма съществени промени в организацията спрямо сега установената.

Първият срок ще продължава 18 учебни седмици, а в спортните училища - 20, като последните две ще се използват за тренировъчни лагери за учениците от V до XII клас. Вторият срок може да бъде удължен за иновативните училища, съгласно учебните им планове.

В училищата на едносменен режим учебният ден ще започва в 8 ч. и ще приключва до 19,30. В училищата на две смени той ще продължи да започва в 7,30 ч. Началото и краят на учебния ден ще се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година.

Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

1. тридесет и пет минути - в I и II клас;

2. четиридесет минути - в III–IV клас;

3. четиридесет и пет минути – в V–XII клас;

4. четиридесет и пет минути по учебна практика в училищата по изкуствата;

5. четиридесет и пет минути - по учебна практика, по специализирана подготовка

Директорът ще решава и колко да продължават междучасията. Те могат да са между 10 и 30 минути, като трябва да има поне една почивка над 20 минути. В училищата на двусменен режим се разрешава две от почивките да са 5-минутни.

Седмичното разписание ще се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.

Ваканциите ще са пет: есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна.

Полудневната организация на учебния ден ще включва от 4 до 7 учебни часа.

Първокласниците ще продължат да учат само преди обяд.

На училищно ниво, от директора, ще се определя план-прием за:

1. броя на паралелките в І и V клас;

2. броя на местата в паралелките в І и V клас

3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден;

Прием

Чрез проектонаредбата МОН затвърждава практиката за райониране на приема в I клас. Водещият критерий за записване в дадено училище ще е "близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището", пише в документа. 

Когато кандидатите са повече, с предимство ще се приемат: деца с трайни увреждания над 50%; дете с двама починали родители; дете с братче или сестриче в същото училище; дете, което е завършило подготвителна група в същото училище или когато училището се намира близо до работата на един от родителите.

С държавен план-прием ще се определя броят на местата за прием в VIII клас в: паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища; паралелките за профилирана подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища.

Дейностите по приема в VIII клас ще се организират от началника на регионалното управление на образованието (сега регионален инспекторат по образованието).

Изпитите след VII клас ще се провеждат в училищата, където учениците завършват основното си образование.

Балообразуване

Балът за прием в профилираните училища и паралелки (без тези с профил изкуство, музика, спорт) ще се формират по следния начин:

1. броят точки от изпитите по български и литература и по математика след VII клас се удвоява и се прибавят преобразуваните в точки годишни оценки по два предмета от училище, избрани от педагогическия съвет.

2. точките по български/математика се утрояват, прибавят се точките от съответния друг предмет от НВО и се прибавят оценките (превърнати в точки) от два предмета от училище.

Учениците, които не са се явили на НВО не отпадат от класирането. Те могат да кандидатстват само с оценките от училище.

Как точно да се извърши балообразуването решава директорът.

V клас

Учениците ще се класират в математическите и природоматематическите гимназии с прием след IV клас с резултата от оценката от НВО по математика и общия успех от училище, както и резултатите от най-малко две състезания и/или олимпиада.

XI клас

След X клас също ще има междинни изпити за тези, които желаят да продължат втория гимназиален етап (XI и XII клас) в различно училище. След X клас също ще има национално външно оценяване и класирането ще се извършва на база резултатите от него.

Наредбата влиза в сила от 1 септември 2016 г.

Предвидени са и няколко изключения. Учениците, които през 2016/2017 г. ще са в VIII клас ще се приемат с изпит след VIII клас, както е и сега, в гимназиите, които осъществяват такъв. Учениците, които тази година са в VII и VI клас ще кандидатстват след VII клас по досегашния ред.

До началото на учебната 2022/2023 година директорът на училището в сътрудничество с общината създават необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови