Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя

Александра Маркарян Последна промяна на 27 септември 2016 в 18:23 25805 7

Днес вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева обяви, че дава Медицинския университет в София на прокурор. Тя ще сезира още ДАНС и АДФИ за нарушения, установени от одитори на МОН във висшето училище. Прочетохме доклада и установихме, че нарушенията, за повечето от които отговорност носи бившият ректор проф. Ваньо Митев, са толкова много и толкова сериозни, че сме силно затруднени да отсеем само едно-две от тях, които да посочим в заглавие. Решихме, че Христо Смирненски е описал най-добре управлението на престижния ни медицински университет с финалните думи от "Приказка за стълбата": "Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя!".

Докладът е за периода 1 януари 2014 - 30 юни 2016 г. Одитът е извършен по заповед на министър Кунева от 1 юни 2016 г. Екипът установява 16 нарушения. Те са свързани с управлението на финансите, така и с обучението на студенти. Ректорът е пътувал до екзотични дестинации, университетът е купувал скъпи коли в разрез със закона, плащал е за едно и също два пъти, по два договора на определени служители, в разрез със закона се опитал да събори сграда - публична държавна собственост, приемал е студенти без изпити по биология и химия, приемал е незаконно много студенти в платено обучение, част от студентите пък са застрашени от това да получат дипломи, които МОН никога да не признае.

Заплати

В МУ-София липсват правила за определянето на работните заплати. Вероятно това е породило странността за цял професорски щат да се плаща 1827 лева основна заплата, а за половин професорски щат - с цели 2 лева по-малко - 1825 лева.

Този хаос сигурно е довел и до дублиране на едни и същи дейности на едни и същи служители, които обаче са получавали и две заплати - по трудов и по граждански договор. Неясно е как тези служители, които са били на цял щат по трудов договор, са вместили във времето и задълженията си по гражданския договор и как точно е спазен Кодексът на труда, в случай, че са работили нощем, например.

"Поради липса на текущ контрол и адекватна политика от ректора проф. Митев за своевременно назначаване на ИТ специалисти и юристи са сключвани:

- граждански договори за извършване на дейности, които имат постоянен характер като „прикрити трудови договори”;

- договори за възлагане и извършване на дейности със служители на университета за дейности, които съвпадат със задълженията по длъжностни характеристики.

Предметът на сключените договори създава затруднения при осъществяването на административен контрол и изпълнителите не отговарят дисциплинарно при неизпълнение на поетите с гражданските договори задължения.
Липсата на входящ номер на отчетите за извършена дейност не дават увереност относно достоверността на предоставената информация по тях", се казва в доклада.

Наредбата за заплатите в бюджетните организации изисква таванът на заплатите и/или диапазонът им да се определя с нормативен акт. Такъв не е бил приеман за МУ. Вероятно това може да обясни факта, че ректорът е взимал близо 9000 лева брутна заплата, а един от заместниците му - по-малко от 800 брутно. На този фон изглежда смущаващ фактът, че шофьор, който е изпълнявал и функциите на охранител на явно застрашени физически академици, е с брутна заплата 1825 лева.

Добре са оценени и главният секретар (7010 лева бруто), и главният счетоводител (5998 лева бруто).

Дестинации

Задграничните пътувания, предимно на ректора, също са за завиждане. Сред дестинациите на проф. Митев са Доминиканска република, Чили, Султанат Оман, Хавана, купувани са и самолетни билети до Токио, Йокохама, Киото, Сеул, Йерусалим.

"Подробност" е, че за част от купените билети не са били обявени обществени поръчки, а са похарчени пари на държавния иначе университет. На фирмата, с която е имало договор за закупуване на билети - ЗЗД "Аргус", са били платени 202 752.43 лв. през одитирания период. Извън това обаче са купувани билети и от други фирми (ДЗЗД „Булекспо АА и Ко“, „Александър Тур Къмпани“ ООД, „Политурс“ ООД, „Интер Хекс“ ООД и др.). В продължение на четири месеца от 2016 г. са били купувани билети, без да е била проведена задължителната процедура и да е бил сключен договор. Одиторите отдават това на липса на добро планиране.

Митев не е отчитал командировките си, същата е била и практиката на главния секретар проф. Алексей Алексеев и един от зам.-ректорите - проф. Каролина Любомирова. Така ще остане тайна с какво те са допринесли за развитието и двустранните отношения на Медицинския университет.

По повод командировките в доклада пише: "Одитният екип счита, че са изразходвани бюджетни средства за екзотичните дестинации на проф. Ваньо Митев за извършените командировки в чужбина, без да има реална възвращаемост за университитета, което нарушава Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси (ЗПФ)".

Строителство

Ректорът Митев решил да бутне Студентски стол №8, но напълно в разрез със закона, защото той е публична държавна собственост. Митев даже провел открита процедура по избор на изпълнител и сключил договор с ДЗЗД "Транс - строй" на стойност 599 884,56 лв. без ДДС. Той бил напълно наясно със статута на бившата столова, защото получил становище от областния управител на София-град, който го предупредил, че премахване на сградата може да има единствено след решение на Министерския съвет. Митев обаче бързал да разруши сградата, построена на 387 кв. м на булевард "България", и да построи общежитие там.

Прави впечатление, че всички сключени договори за строителство от ректора проф. Ваньо Митев през одитирания период (с изключение на един, който е прекратен) са с фирми и дружества, в които участва едно и също юридическо лице - "Техно-Енерджи" ООД. Управителите на дружеството са Димитър Златинов Хрусафов и Хюсен Муса Кулов.

Одиторите описват осем такива договора на обща стойност над 26 милиона лева.

"Одитният екип няма разумна увереност, че проведените процедури по Закона за обществените поръчки за строителство за одитирания период са съгласно изискванията на закона, отговорност за което носи проф. Ваньо Митев – ректор на МУ-София, се казва в доклада. Там пише още: "Одиторите считат, че сключване на договори с участието на едно и също юридическо лице е индикатор за фаворизиране на участник в обществените поръчки и е предпоставка за наличие на индикатор за измама."

Законът за обществените поръчки е бил нарушен и при поръчка за ремонт на студентско общежитие 11 в Студентския град. Това е станало, защото ректорът е подписал договор от 29.07.2015 г. с „Олдекс“ ЕООД за изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтно възстановителни работи на сградата на блок 11 преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Превоз

От Университета пуснали обществени поръчки, за да си купят автомобили, но заложили такива изисквания към техническата спецификация, че направо предпоставили избора с конкретна марка и модел.

В крайна сметка си купили Range Rover Sport HSE 4х4 за 177 108 лв., Опел Зафира за 29 490 лв. с ДДС през 2014 г., Фолксваген Транспортер Кастен през 2015 г. за 44 454 лв и Opel Insignia 1,6 SIDI през 2016 г. за 42 588 лв.

"При всички поръчки на кандидатите не е била дадена възможност за равен достъп или са били създадени необосновани пречки пред конкуренцията", констатират одиторите.

Те обръщат внимание и на покупката на автомобил 4х4 за близо 180 000 лева, който иначе трябва да се ползва в градските софийски условия.

Със закупуването на Range Rover Sport са били изразходвани неикономично бюджетни средства, смята одитният екип. Ректорът е нарушил принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Липсва обосновка за закупуването на автомобил на толкова висока стойност, се казва още в доклада.

Студенти

В МУ е бил незаконно увеличен и броят на приеманите платени студенти. По закон те не трябва да са повече от 5% от институционалния и/или програмен капацитет на университета.

За учебната 2013/2014 г. вместо 5% по медицина и дентална медицина са приети съответно 8,8% и 9%; за 2014/2015 г. те са били съответно 8,84% и 7,77% от капацитета, а за 2015/2016 г. процентите са 13,76% и 12,77%.

В нарушение на Закона за висшето образование и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за ОКС „магистър“ за одитирания период от страна на МУ-София са приемани за обучение срещу заплащане чуждестранни студенти без писмен конкурсен изпит по биология и химия. 

Управленска отговорност за допуснатите нарушения носи проф. Ваньо Митев – ректор на МУ-София, се казва в доклада.

Има и други странности по отношение на оценяването. В студентските досиета се съхранява копие от изпитния протокол за проведен входящ тест по английски език. При един и същ процент верни отговори от теста един студент има "среден 3", а друг - "добър 4".

В МУ не е имало и правила и процедури за приема и признаването на периоди на обучение, включително и проверка за легитимността на академичните справки. Това създава риска от чужбина да са били прехвърляни студенти с фалшиви документи. Одиторите съветват МУ да извърши насрещни проверки за достоверността на всички представени документи от чуждестранни студенти, прехвърлени от други висши училища. Резултатите от тези проверки следва да се документират официално и ако има фалшификати, съответните студенти трябва да бъдат отстранени.

Има риск част от студентите към МУ-София да получат дипломи, които да не бъдат признати от МОН.

Причината е, че законът изисква студентите в чужбина да бъдат обучавани само във филиали на висшето училище. Не такъв обаче е случаят с МУ-София. Проф. Митев сключил договор за обучение на студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария и Германия и за образователен франчайз в Кипър.

"Сключените договори от ректора на МУ-София проф. Ваньо Митев за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия, както и по договор за образователен франчайз в Кипър са незаконни", се казва в доклада.

Липсата на финансова обосновка на условията по сключените договори от проф. Ваньо Митев в Кипър, Швейцария и Германия за изнесено обучение е довело до необосновано ниска такса за обучение на студентите през първите две години, което, от своя страна, поставя под съмнение финансовите интереси на университета и е закононарушение, отбелязват още одиторите.

В Правилника за устройството и дейността на МУ-София не са определени структурата и функциите на органите за управление на откритите през 2013 г. и 2016 г. обслужващи звена в Швейцария и Германия, което също нарушава закона.

За одитирания период МУ-София е провеждал изнесено обучение срещу заплащане в Швейцария и Кипър на 146 чужди граждани, които са приети за студенти без писмен изпит по биология и химия, в нарушение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за ОКС „магистър“.

Нарушения има и при сключените договори на Медицинския университет за посредничество и набиране на чужди студенти за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.

Тези договори не са били регистрирани в деловодната система на университета, заради което "вътрешният одит няма увереност относно достоверността и проследимостта на предоставената информация". Липсва и механизъм за отчитане и удостоверяване броя набрани студенти от всеки посредник.

В нарушение на закона не са били проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги по рекламиране и промотиране дейността на МУ- София извън пределите на страната с цел набирането на чуждестранни студенти.

"Одитният екип няма увереност относно правомерността на изплатените средства по тези договори с оглед на:

• липсата на разписан механизъм в договорите относно отчитането и удостоверяването на броя на записаните студенти от всеки един посредник;

• констатираните случаи на изплащане на комисиони за едни и същи студенти един път за зимен семестър на един посредник и втори път за летен семестър на друг посредник;

• сключването на граждански договори с четирима чуждестранни граждани със статут на временно пребиваващи на територията на България с посочени един и същ адрес и мобилен номер за контакт.

Одиторите считат, че гореизброените факти и констатираните несъответствия относно сключените договори с посредници представляват индикатори за измама", се казва в доклада.

Изплатените средства на въпросните посредници са 1 214 456,91 лв. за одитирания период. Реално така са намалени приходите от внесени такси от студентите и в приход на университета са постъпили с 10% по-малко, с което са нарушени разпоредбите на постановления на МС.

За одитирания период ректор на Медицинският университет-София (до 15.04.2016 г.) е акад. проф. д-р Ваньо Митев. Настоящият ректор е проф. д-р Вихра Миланова.

Каква е реакцията на проф. Митов за констатациите на одиторите вижте ТУК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

59994

6

Red or Dead

27.09 2016 в 22:44

Ама може ли такова нещо, как може 1 коментар да не е на......'чесън', а на всичко отгоре не се е разписал ИЗОБЩО.....чеснович, ще ти спрат грантовете от “А за Б“.....

Виж драсни 2,3 реда да обясниш пак за презрелия социализъм.....вметни и някоя нова клюка за “Хуйло“.....колко пеленачета е изглозгал днес......айде, че много се излагаш......не можеше вече да ме мотивираш да продължа с -10...много се отпускаш...:))))))

Драсни и прогноза за Ливърпул....:)))

8008

5

Джефри Дикинсън

27.09 2016 в 22:26

Той е бушон. Представете си колко червеи, подобни на Кадурина са го заобикаляли и шантажирали. Аз съм за разследване първо на паразитите, а после на хранителната среда! Много интересни неща биха излязли на бял свят, ако се спазваше този принцип !

8803

1

_az_

27.09 2016 в 19:19

Ето в такава среда се подготвят бъдещите лекари на България. SLO4AENOS? Ne misla..