10 години затвор грозят бившия ректор на МУ - София

Александра Маркарян 28 септември 2016 в 13:14 8033 0

Софийска градска прокуратура образува днес досъдебно производство срещу бившия ректор на Медицинския университет - София проф. Ваньо Митев за престъпления по чл. 282 и чл. 219 от Наказателния кодекс. Професорът може да лежи в затвора заради нарушенията, извършени при управлението му, които бяха констатирани при одит на Министерството на образованието и науката. Докладът беше изпратен в прокуратурата от вицепремиера и министър на образованието Меглена Кунева.

Чл. 282 предвижда затвор до 5 г. за длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, превиши властта си с цел да набави за себе си или друг облага или причини вреда, от която могат да настъпят немаловажни последици. Ако вредите са значителни или лицето заема отговорно служебно положение, наказанието може да е до 8 г. затвор, както и да бъде отнето правото осъденият да заема определена държавна и обществена длъжност. За особено тежки случаи се предвижда 10 години затвор. 

Чл. 219 от НК постановява до 3 г. затвор и до 5 000 лева глоба за длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети. Същото наказание е предвидено, ако не е бил упражнен достатъчно ефективен контрол и от това са последвали значителни щети. Ако всичко това е извършено умишлено, наказанието може да е до 8 години затвор. Ако престъплението е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, осъденият може да лежи в затвора до 10 години.

Прокуратурата пише и какви са основанията ù за производството по тези два члена от НК: опита на ректора да премахне незаконно Студентски стол №8 при положение, че имотът е публична държавна собственост и ректорът няма право да прави това, освен ако статутът не бъде променен от Министерския съвет от публична на частна държавна собственост.

Разследват се и договорите на ректора за изнесено предклинично обучение  на студенти в центрове в Швейцария, Германия и Кипър.

Функционирането и провеждането на обучение в такива центрове не е предвидено в правилника на университета. Въпреки това през последните две години университетът е провеждал изнесено обучение срещу заплащане в Швейцария и Кипър на 146 чужди студенти, които са били приети без изпити по биология и химия, а само с тест по английски език. Това пък нарушава Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по „Медицина“ и „Дентална медицина“.

Всеки от студентите е плащал по 1000 евро годишно. След втората година студентите е трябвало да преминат на обучение в България срещу такса в размер на 8 000 евро. 

"Налице е необосновано ниска такса за обучение на тези студенти в първите две години. Тези действия на бившия ректор са в нарушение на Закона за висшето образование и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор( ЗФУКПС)", се казва в съобщението на прокуратурата. 

Данните за безстопанственост се извеждат и от констатациите за изразходвани бюджетни средства за командировки на бившия ректор на МУ-София до Доминиканската република, Москва, Иркутск, Чили, Оман, Хавана, Токио, Йокохама, Киото, Сеул и др. без да има реална възвращаемост за университета.

Предмет на разследването ще бъде и закупуването на лек автомобил с висока проходимост м. „Range Rover Sport 4 х4“ през 2014 г. на стойност 177 108 лв. Според одитиращите от МОН тези разходи са извършени в нарушение на ЗФУКПС и Закона за публичните финанси.

При разследването ще бъдат изискани документите по всички сключени граждански договори за правни и IT услуги.
Досъдебното производство е възложено на следователи от следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Определен е двумесечен срок за приключване на разследването.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови