Наредба на МОН обезсмисля всички национални изпити в училище

Двойките от тях няма да се вписват и ще позволяват преминаване в по-горен клас

Александра Маркарян 22 юли 2016 в 19:30 36512 2

Диян Стаматов

Снимка БГНЕС

Диян Стаматов

Проект на Наредба на Министерство на образованието и науката предвижда оценка слаб (2) от изпит от национално външно оценяване да не се записва в документа за завършване на съответния етап и да не оказва влияние за преминаването в по-горен клас.

Текстът е записан в проекта на Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците, която беше публикувана днес за обсъждане на сайта на министерството.

В същото време, всички останали оценки - от тройка до шестица - ще бъдат вписвани и ще влияят върху крайния успех на ученика.

Мотивът на МОН е преодоляване на проблема с отпадането на деца от училище. Спорно е дали това ще се отрази положително на качеството на образованието или просто изкуствено ще намали процента отпаднали, както и дали то е справедливо спрямо децата, които ще получат оценки, различни от двойка на националните изпити.

Национални външни оценявания сега има в края на всеки етап на училищното образование - начално, основно и гимназиално, съответно след IV, VII и XII клас. С проектонаредбата се въвеждат и национални изпити след X клас, когато, според новия закон за предучилищното и училищното образование, ще се завършва първият гимназиален етап и когато учениците ще могат да приключат със средното си образование.

Предвидените в проектонаредбата задължителни национални изпити след X клас са 8. Те са по:

- български език и литература;

- математика;

- физика и астрономия;

- химия и опазване на околната среда;

- биология и здравно образование;

- история и цивилизация;

- география и икономика;

- философия.

Изпитите ще са тестове.

Освен тях десетокласниците ще могат да се явят по желание на национално външно оценяване по чужд език (английски, френски, немски, италиански, испански, руски) и/или по информационни технологии.

На пресконференция днес заместник-министърът на образованието Диян Стаматов заяви, че са представени два варианта за изпитите след X клас за обществено обсъждане: да има задължителни два изпита (по български и четивна грамотност и по математика), а по желание учениците да се явяват на още четири - по природни науки, за обществени и граждански компетентности, по чужд език и по дигитални компетентности. Вторият вариант бил четирите предмета да са задължителни, а по желание - изпитите по чужд език и по информационни технологии.

В проектонаредбата обаче не пише такова нещо - според нея задължителни ще са изпитите по цитираните по-горе 8 предмета, а по желание - по други два.

Националното външно оценяване след IV клас ще е по български език и литература и математика. Изпитите също ще са тестове - с избираеми и затворени отговори. Тестовете по останалите предмети, по които има външно оценяване сега, отпадат от списъка със задължителните.

Националните изпити след VII клас ще са по български език и литература и по математика и също ще са тестове.

Преди началото на учебната година министърът ще може да насрочва и допълнителни национални външни оценявания за класове и предмети по свое усмотрение.

Оценките ще се вписват в брой точки.

Оценката по чужд език ще се формира като 25% от нея ще е резултатът от устното изпитване на училищно ниво, а 75% - оценката от писменото ниво на регионално ниво.

Оценките от изпитите след IV, VII и X клас, различни от двойка, ще бъдат записвани в удостоверението за завършване съответно на началния, основния и първия гимназиален етап, пише в проектонаредбата.

Проектонаредбата създава известна неяснота къде точно ще се вписват оценките след VII клас, защото на едно място пише, че оценките ще се вписват в удостоверението, а на друго - че ще се вписват като текущи.

Оценките по чужди езици ще се записват и като постигнато ниво според Общата европейска езикова рамка, а по информационни технологии - и като постигнато ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.

Оценките от националните външни оценявания след VII и X клас, както и от държавните зрелостни изпити и изпитите за професионална квалификация (XII клас) ще се вписват само в брой точки, те няма да се преобразуват в оценки.

Ако за бала при прием, например след VII клас в езиковите и математическите гимназии, се налага преобразуването на оценките от удостоверението от училище в точки, това ще става по следната скала:

- отличен (6) ще се приравнява на 50 точки;

- много добър (5) - на 39 точки;

- добър (4) - на 26 точки;

- среден (3) - на 15 точки.

Оценяване в училище

Оценки в I-IV няма да се пишат. Във втори и трети клас те ще са само качествени, например "отличен", "много добър", но не и количествени.

Първите изпитвания на учениците ще започнат до 3 седмици от началото на учебната година. Тогава ще се направят текущи изпитвания за установяване на входното ниво по съответния предмет на база изучаваното предходната година.

За срока един ученик трябва да има минимум 2 оценки по предметите, които се учат два часа седмично; 3 оценки по предметите, които се изучават два часа и половина до три часа и половина седмично; 4 текущи оценки по предметите, които се учат 4 часа седмично или повече. В този брой не се включва първата текуща оценка за проверка на миналогодишните знания.

Контролните и класните работи ще се провеждат за не повече от един учебен час. Класните ще са по български и математика - в прогимназията и гимназията. В двете гимназиални степени (до X и до XII клас) ще има класна работа и по чужд език.

Последната седмица от учебния срок няма да се провеждат класни. Срочната оценка трябва да е оформена не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди края на срока.

Ако не е налице минималният брой годишни оценки, няма да бъде поставена годишна оценка, а ученикът ще полага допълнителен изпит.

Гимназистите масово ще полагат приравнителни изпити при преместване в друго училище, защото вече училищните учебни планове ще са много различни. Изпити ще има дори при прехвърляне от една в друга паралелка в рамките на същото училище, ако типовият план, по който е разработен училищният, е различен.

Приравнителни изпити ще има и за хора, прекъснали обучението си, които желаят да се върнат в училище и продължат.

Предвижда се наредбата да влезе в сила на 1 септември за учениците, които тази есен ще са в I и V клас, за учениците, които през учебната 2017/2018 г., учебната 2018/2019 г. и учебната 2019/2020 г.  ще са в І, V и VІІІ клас, както и за учениците, които през учебната 2020/2021 г. постъпват в VІІІ клас.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

12236

2

Димитър

22.07 2016 в 22:19

Зависи,каквото каже шефчето..

12439

1

Данаил Минчев

22.07 2016 в 22:10

Т'ва е виц нали? Нали е виц? Не може да е истина. Просто не може...