Законът дава власт на прокурорите над съдиите, смята Венeцианската комисия

OFFNews Последна промяна на 17 октомври 2017 в 10:39 13206 0

Венецианската комисия откри прокурорска власт на съдиите в ЗСВ

С писмо до министъра на правосъдието Цецка Цачева Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) е изразила безпокойство за това, че текстове от Закона за съдебната власт (ЗСВ) дават власт на прокурорите над съдиите. 

В становището се посочва, че Венецианската комисия „намира за обезпокоително едно от измененията на приетия през юли 2017 г. ЗСВ, който косвено дава на прокуратурата важна власт над съдиите". Съгласно новият текст, ако съдия е обвинен в умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет отстранява магистрата от длъжност до приключване на наказателното производство.

Според Венецианската комисия, в българската система „повдигането на обвинения“ срещу лице често съответства на ранна фаза на досъдебното разследване. Чл. 230 въвежда задължение на Съдийската колегия на ВСС да отстранява съдията в случай, че обвинението е повдигнато от прокурор. Следователно прокурорите непряко получават правомощието да предприемат отстраняване на съдии за потенциално дълъг период от време въз основа на (сравнително) малко доказателства.

„Това може да бъде много опасно за независимостта на съдиите“, се казва още в становището, цитирано от правосъдното министерство. Комисията приема, че съдия, срещу когото са повдигнати сериозни обвинения, може да бъде временно освободен от длъжност. Въпреки това, Съдийската колегия трябва да провери доколко сериозни и основателни са тези обвинения.

„В настоящия вариант на чл. 230 от ЗСВ, Съдийската колегия на ВСС изглежда изпълнява само формална роля за одобряване на временното отстраняване. Вместо това, ЗСВ трябва ясно да постанови Съдийската колегия да преразгледа същността на обвиненията и да реши дали доказателствата срещу съдията са достатъчно убедителни и дали това изисква отстраняване от длъжност. По този начин Съдийската колегия трябва да може да определя кратки срокове за разследване на временно отстранени от длъжност съдии“, пише Венецианската комисия.

В тази връзка министър Цачева е изпратила писмо до председателя на Народното събрание Димитър Главчев и до председателя на  правната комисия в парламента Данаил Кирилов, с което настоява за редакция на чл. 230 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), съобщават от Министерството на правосъдието.

Цачева предлага своя редакция на текста:  

„Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.

(2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията изслушва / може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение.

(3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

(4) При изтичане на срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира.

(6) В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.“

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови