МК: Шефът на оперетата е похарчил над половин милион отгоре

OFFNews Последна промяна на 22 юни 2015 в 14:50 5172 1

Директорът на Музикалния театър Марио Николов е допуснал преразход на бюджетни средства в размер на 574 305 лв. за миналата година. Парите са за изплащане на заплати и възнаграждения, граждански договори и свързаните с тях осигуровки за работодателя.

Това е установила проверка на Министерството на културата.

Нарушението е продължаващо и през 2015 г., предвид липсата на лимит за разходи на ДМБЦ за проверявания период, съобщават от МК. 

Инспекторатът на Министерството на културата е извършил извънпланова проверка в оперетата, докато Марио Николов е бил болнични. 

През 2014 година Държавен музикален и балетен център – София е имал 13 премиерни заглавия, изиграни общо 90 пъти. Създаването на нови заглавия е свързано неминуемо с разходи, които възлизат на общо 333 261 лв., като разходите за хонорари възлизат на 149 162 лв., а разходите за постановките - на 184 099 лв. Приходите от премиерите възлизат на 274 703 лв. Разликата между приходите и разходите възлиза на - 58 558 лв. Средната цена на билетите за премиерните заглавия е 9 лв.

Шест от премиерните заглавия са донесли общ приход от 107 938 лв., а разходите за тях са 182 321 лв. Разликата между приходите и разходите е 74 383.

През периода януари-май 2015 г. ДМБЦ е имал 3 премиерни заглавия – „Хубавата Елена”, „Пандора” и „Пепеляшка”.
Общият брой спектакли за 2014 г. на Държавен музикален и балетен център – София е 154, като 10 от тях са в турне. Премиерните заглавия са 58.44% от всички изнесени спектакли от културния институт. За сравнение през 2014 г. другите подобни институти като Музикално-драматичен театър – Велико Търново е имал 116 спектакъла, а Театрално-музикален продуцентски център - Варна - 280. Двата посочени института са най-близки по структура до ДМБЦ– София, поради наличието на два института в едно. Разбира се, следва да се отчете, че те са с театрално звено, докато Държавният музикален и балетен център е институт, който съчетава в себе си оперета и съвременен балет. Като цяло оперетният жанр позволява привличането на повече публика, тъй като говори на по-достъпен за широката публика музикален език. В тази връзка фактът, че две извънстолични опери имат по-голям брой представления за годината, съответно Държавна опера – Русе - 301, Държавна опера – Бургас – 157, означава, че програмната и маркетинговата политика на института е слаба. Броят на изявите на Софийска опера и балет - другият музикално-сценичен институт на територията на столицата, са 301, което е два пъти повече в сравнение с тези на ДМБЦ - София, пишат от ведомството на Вежди Рашидов. 


Общият брой зрители на Държавен музикален и балетен център за 2014 г. е 62 621, а на премиерните заглавия - 34 699. За сравнение през 2014 г. броят зрители на Театрално-музикален продуцентски център - Варна е 76 969, на Държавна опера – Русе е 69 371 зрители, а Софийска опера и балет е 123 376З. Всичко получени приходи от собствен продукт или коопродукт на ДМБЦ - София за 2014 г. са 607 605 лв. За сравнение, през 2014 г. приходите на Театрално-музикален продуцентски център - Варна са 666 602 лв., а на Софийска опера и балет - 2 114 922 лв.
През първото тримесечие на 2015 година ДМБЦ - София е имал 49 спектакъла, от които 1 е бил в турне. Общият брой зрители за периода е 16 389. За сравнение през същия период на миналата година – спектаклите са 49, от които 2 в турне, а общият брой зрители – 21 902. Зрителите на премиерните заглавия са 55.41% от общия брой зрители на института.
Тези данни показват, че при едни и същи показатели като брой спектакли Държавният музикален и балетен център губи публика, въпреки, че през изминалия сезон е имало 14 премиерни заглавия. Очевидно е, че мениджмънтът, маркетингът и връзките с обществеността на института не работят на необходимото ниво, за да привличат нови аудитории и запазват вече съществуващите зрители.

Концертните изяви на института са посетени от голям брой зрители, но това е продиктувано от периода на тяхното провеждане, а именно - коледните и новогодишните празници. Като цяло средният брой на зрителите за едно представление е от около 400 човека при капацитет 800 на зрителна зала на ДМБЦ. При проверката се констатира, че има създадени дирекционен и художествен съвети, като бяха представени само два протокола от заседание на художествен съвет за изминалата 2014 година. Според заповедта за създаването на художествения съвет той следва да заседава веднъж месечно.

Този факт налага извода, че директорът е решавал в голяма степен еднолично репертоарната политика за 2014 г.
От встъпването в длъжност като директор г-н Марио Николов е поставил в Музикален театър 9 от заглавията в репертоара, като 4 са премиерни за 2014 г. Следва да се отбележи, че г-н Николов няма сключен с министъра на културата договор за творческа дейност, въпреки възможността да получава възнаграждение за 4 спектакъла, според периода на проверката. Фактът, че голяма част от заглавията в ДМБЦ са поставени от г-н Николов /режисьор на постановките/, а според попълнени за него персонални карти за заетост за 2014 г. има общо 30 участия като режисьор и артист-солист, дава основание да се счита, че той е бил ангажиран по-скоро с художествено-творческа дейност, отколкото с управлението на ДМБЦ – София.

Анализът на творческата заетост на щатния персонал показа дисбаланс между заетост и заплащане. В същото време се наемат солисти, диригенти, хореографи за премиерните постановки. Държавният музикален и балетен център – София не е осъществил турнета в чужбина през проверявания период. Институт е осъществил 10 турнета в страната, които са с 3 969 зрители. Като цяло дейността по представяне на ДМБЦ – София в страната е недостатъчна в контекста на статута му на държавен културен институт с национално значение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови