Милионите на КТБ се водели на охранител с 500 лева заплата, на пенсионер и фирми с офис в колата

OFFNews Последна промяна на 07 юли 2017 в 18:41 20626 2

Днес държавният глава Румен Радев публикува и текста от втората стенограма от срещата на политическия ни елит след краха на КТБ. Според експертите именно това е по-важният от разговорите, на които се е решавала съдбата на трезора.

На срещата при президента Росен Плевнелиев са присъствали Бойко Борисов - ГЕРБ, Атанас Мерджанов – Коалиция за България, Лютви Местан – ДПС, Сотир Цацаров - главен прокурор, Зинаида Златанова - зам.-министър-председател, Петър Чобанов - министър на финансите, Иван Искров - управител на БНБ, Калин Христов - подуправител на БНБ, Димитър Костов - подуправител на БНБ, както и Цецка Цачева, Менда Стоянова, Румен Гечев и Йордан Цонев.

Текстът на стенограмата е цели 97 страници. Едно от най-интересните изказвания е на главния прокурор Сотир Цацаров.

Ето какво казва той:

Аз ще се постарая да представя съкратена или по-синтезирана информация за разследването, като, разбира се, след това съм готов да отговарям на въпроси на присъстващите.

Най-общо казано, досъдебното производство има две основни направления на разследване. Първото направление, ако мога да го нарека така съвсем условно, е направлението БНБ Банков надзор и предмет на разследване тук е неизпълнение на задължение по осъществяване на банковия надзор по отношение на банката КТБ-АД.

Второто направление на разследване, ако мога условно да го нарека така, е направлението КТБ, където има две поднаправления:

Първото касае кредити, на обща стойност около 3.5 млрд. лв., за които, както и г-н Искров каза, няма информация или по-скоро няма достоверна информация. След малко ще се опитам да ви дам и малко повече подробности за това понятие.

Второто поднаправление е по отношение на направлението КТБ, което касае т.нар. касова липса в размер на левовата равностойност на 205 887 223 млн. лв.

Бих казал, че направление 1 и направление 2 са взаимно свързани.

Те са взаимно свързани, защото неосъществяването на банков надзор или бездействието при изпълнение на служебните задължения е предпоставка, към която, ако прибавим действия, които могат да бъдат квалифицирани като безстопанственост, действия, които могат да бъдат квалифицирани като сключване на неизгодни договори, разбира се кредитни, и най-вече присвоителни действия на длъжностни лица от банката, в крайна сметка резултатът от това е именно кредити без
информация на стойност 3.5 млрд. лв. и посочената касова липса.

Съвсем накратко по отношение на самите направления.

Първото направление, което условно нарекох "банков надзор" - както казах, предмет на разследване тук е неизпълнение на надзорните задължения, визирани в чл.20, ал.3 от Закона за БНБ, и Глава 11 от Закона за кредитните институции. Най-общо казано, неизпълнение на задълженията по осъществяване на законосъобразен, и ако мога така да се изразя, достоверен и действен банков надзор при извършваните спрямо КТБ надзорни проверки и инспекции при издаването на разрешения и всички други актове от страна на БНБ, които са били необходими за придобиване на "……...", както и всички други елементи
на надзорната дейност, като последният надзорен доклад от Надзорна инспекция, известен на нас, е този от м.юли 2013 г., в който, бих казал, и дума няма за проблемите, които са предмет на дискусия сега.

Към настоящия момент по това направление обвиняем е само г-н Цветан Гунев, подуправител на БНБ и ръководител на направление "Банков надзор". Обвинението е по чл.282 от НК, а именно за длъжностно престъпление. Предстои от страна на прокуратурата внасяне на искане за отстраняване на г-н Гунев от длъжност, тъй като до настоящия момент от момента на повдигане на обвинение той е в отпуск. Разбира се, ще поискаме отстраняване от длъжност, ако ръководството на БНБ не предприеме някакви други действия спрямо него.

Минималният кръг обвиняеми лица тук би довело до разширяване кръга на обвиняемите с лица, които са осъществявали тази
длъжност преди г-н Гунев, който мисля, че е на длъжността година-година и няколко месеца, както и други лица, които лично са извършвали надзорните инспекции в банката.

По отношение на второто направление - направлението КТБ и първото направление, ако мога да използвам тази дума, с ясното съзнание, разбира се, че тя не е какъвто и да е легален термин, това, което придоби гражданственост като "лоши кредити”.

Най-общите резултати от проведените одити на КТБ според мен сочат данни, че 67.2% от всички кредити на приблизителна стойност 3,486 млрд. лв. са били получени от търговци, кредитополучатели, които попадат в някои от следните категории:

Първо, такива, за каквито няма каквато и да е информация за финансовото им състояние, или наличната информация по копията от кредитни досиета, с които ние разполагаме, е крайно недостатъчна.

Второ, за тях няма информация за целевото усвояване на кредита.

Трето, те са абсолютно новоучредени търговски дружества, буквално дни преди получаване на кредитите.

Четвърто, те са дружества без какъвто и да е опериращ бизнес, без да имат платени никакви данъци, без да имат наето нито едно лице на трудово правоотношение.

Пето, източникът на погасяване на кредита е абсолютно неясен.

Шесто, няма съответствие между цел и размер на кредита, от една страна, и разбира се от друга - състояние и размер на бизнеса.

Ако трябва, без да отегчавам вашето внимание, бих казал, че огромната част от тези кредити, или поне голяма част от тези кредити, защото всъщност 137 кредита съставляват приблизително 95% от актуалния, ако мога така да се изразя, кредитен портфейл на банката, кредитополучатели са дружества, регистрирани на охранители и служители от КТБ, или свързани с нея дружества, които само са подписвали документите, предоставени им от г-н Василев и от негови представители, без реално да са извършвали каквато и да е дейност. Управители на тези дружества не са усвоявали кредитите, някои от тях дори не са знаели, че дружествата им имат кредити.

Имаме кредити, които са отпуснати на фирми, ръководени от охранители, имаме кредити, които са отпуснати на фирми, ръководени от технически секретари, на архивист в банката и т.н. Част от управителите на кредитополучатели са хора, като
например лицето, чиито разпит ще си позволя да зачета:

той има 18 г. стаж като охранител и работи като охрана пост № 1 в сградата на ул. Цар Борис. Служебната му кариера е преминала само като охранител. Трудовото му възнаграждение е в размер на 500 лв. Лицето има участие в три дружества, всичките свързани по някакъв начин с КТБ. Лицето знае процентите на участие. Подписал е множество договори за цесия, като категорично отговаря, че думата „цесия” не може да я определи. Заявява, че и трите фирми, които управлява, имат кредити, но категорично не знае техния размер и единственото, което знае, е размерът на личния си потребителски кредит, който е в размер на 3 хил. лв. и е отпуснат от друга банка. Заявява, че обслужва всички кредити, по-точно потребителския - 156 лв. на месец. Другите кредити също ги обслужва, но не знае какъв е размерът на месечната им вноска.

Има лица, които заявяват, че офисът им е личният им автомобил, лица, които заявяват, че просто подписват, както и пенсионер, който е управител на дружество, и заявява, че неговата работа се изразява в това веднъж в месеца да бъде посетен от счетоводител и съответно да подпише документите, които са му били представени.

Именно по отношение на това направление са били извършени още в началото на образуване на досъдебното производство
претърсвания и изземвания в офиси на 30 търговци. По едно съвпадение фактическите им адреси или адресите на управление по Търговския регистър са били в сградата, в която е и централата на КТБ.

Масови бяха спекулациите тогава, че едва ли не прокуратурата е извършвала претърсване в банката и това е довело до ситуацията, която се е случила с нея. На онзи етап, пък и сега влизане, в смисъл влизане с принудителни действия по разследването в КТБ, прокуратурата не е извършвала.

Ползвам случая, за да кажа, че взаимодействие и с ръководството на БНБ, а и с двамата квестори е повече от добро. Но по това направление на практика има значителни кредити, които са отпуснати към фактически свързани лица и те реално превишават нормативно установените лимити и това, според нас, е взаимно свързано с първото направление, а именно неупражняването на ефективен банков надзор.

Съвсем накратко по отношение на второто направление - така наречената "касова липса". Обвиняеми лица са изпълнителният директор Орлин Русев, главният касиер Маргарита Петрова, главният счетоводител Мария Димова и зам.-главният счетоводител Борислава Тренева. Всички те са обвинени в извършване на длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай в различни форми на съучастие.

Всъщност, на 8 юли квесторите са уведомили г-н Искров за констатираната липса, или това, което те наричат неправомерно теглене на каса на необичайно големи суми, приблизително 206 млн. лв. На 9 юли г-н Искров ни сигнализира и всъщност сумата, за която става дума, е в размер на 93 139 500 млн. евро, 23 657 575 млн. лв. и 45 хил. ЩД - общо сумата, която казах в левова равностойност на 205 887 223 млн. лв.

Към сигнала е приложен протокол разписка, който е подписан от 19 юни. С този протокол разписка „Бромак” - ЕОД, който е основен мажоритарен акционер в КТБ, чиито едноличен собственик на капитала е г-н Цветан Василев, потвърждава получаването и задължението си към дата 20 юни от КТБ-АД на сумите, които аз ви цитирах, като е записано още, че г-н Цветан Василев, като едноличен собственик на капитала на „Бромак”, оторизира управителя Иван Стойков да подпише
този ангажимент срещу възстановяване на сумите в срок до 30 юни. На горния ляв ъгъл на документа има резолюция "Да" и съответен подпис.

Освен всичко друго има и декларация от главния касиер, която сочи, че е предала в брой посочените по-горе суми, пакетирани в чували на управителя на „Бромак” Иван Стойков. Именно от там дойде и хипотезата на ръководството на БНБ. Друга към онзи момент, според мен, не бе и възможно да бъде изведена, а първоначално и на нас, за изнасянето на сумите в брой. В продължение на 3 дни, при буквално денонощна работа на прокурори и следователи, са разпитани повече от 40 свидетели, извършени са множество експертизи, вкл. и графологични, за да се стигне до извода, че въпреки че главният касиер Маргарита Петрова упорито продължава да твърди, че е предала на Иван Стойков тези пари и че ги е предала в брой, опаковани в чували, това изявление не отговаря на истината.

Нашето становище е, че на посочената дата неправомерно теглене няма - имам предвид теглене на суми в брой. Напротив, има съставяне на неистински документи, документи с невярно съдържание и извършване на счетоводни операции за неизвършени фактически и реално банкови операции, с цел прикриване на липса в главната каса на банката в горния размер. А тази липса, според нас, се дължи на присвоителни действия на обвиняемите за периода края на 2011 г. до 19
юни 2014 г. Имаме свидетелски показания, които твърдят, че в множество случаи са изпълнявани нареждания на г-н Цветан Василев за осигуряване на пари в брой от главната каса на КТБ. След това се установява, че тези пари са изваждани от банката без разходооправдателни документи и така с течение на времето се е натрупала тази касова липса в цитирания размер.

Към настоящия момент продължават действията по разследването, като, за да не ви отегчавам, единственото, което мога да
кажа е, че ако за вас представлява интерес, изяснили сме в резултат на множеството разпити, които сме провели, всички действия, извършени от обвиняемите лица, както и от управителните органи на банката за периода 16-20 юни 2014 г.

Въпросният протокол, за който споменах и който е послужил като основание, да го наречем така, прикриване на касовата липса, явно създадено в момент на бързане и невъзможност да се предприеме каквото и да било друго по съвет на една от обвиняемите, орфологичната експертиза, извършена от органите на НИКК при МВР дава отговор, че резолюцията "Да" в горния ляв ъгъл е изпълнена от обвиняемия Орлин Русев. Подписите обаче на Иван Стойков, управител на „„Бромак””, категорично не са негови, което напълно съответства с твърдението на Стойков, че никога не е изнасял пари в чували от
банката.

В настоящия момент свидетелят..., извинявайте, той вече е обвиняем, всъщност е тя - главният касиер, тя продължава да държи на това, че буквално са товарени превозни средства с чували с пари.

Има и още нещо - графологичната експертиза е категорична, че подписът под протокола за задължаване на „„Бромак”” и съответно на Цветан Василев, който е изпълнен на името Цветан Василев, реално не е изпълнен от него.

Предстои извършване на още множество действия по разследването, вкл. претърсвания, изземвания и най-вече назначаване
на съдебно-счетоводна експертиза. Днес сме провели разговори с ръководството на „Делойт” - България, за да обсъдим въпроса за това да бъдат назначени за експерти именно лица, които са осъществявали одити, които имат необходимите познания, тъй като не е тайна, че с експерти, които да осъществят подобна експертна дейност, не просто прокуратурата, ние не разполагаме, освен множеството банкови специалисти. Отделен е въпросът, че нашата институция е била обвинявана във всички смъртни грехове по отношение на КТБ, но моето мнение е, че действителното състояние на банката на практика показва, че това е по-скоро от компетентността на финансистите, че това не е случай типичен за банкова система, това е, бих казал, криминален случай.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови