Присвоени ли са десетки хиляди левове от настоятелството на СМГ?

Александра Маркарян Последна промяна на 26 август 2019 в 09:30 10688 0

Отклонени ли се десетки хиляди левове от училищното настоятелство на Софийската математическа гимназия? Въпроса отправят през септември 2017 г. родители на ученици в СМГ чрез сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров с копие до Софийската градска прокуратура. Заелият се със случая прокурор от СГП довежда разследването до образуването на досъдебно производство в началото на 2018 г. за присвояването на над 20 хил лв. от двама души в настоятелството. Очакването случаят да стигне до съдебната зала обаче може никога да не се реализира, защото производството е прекратено с мотива, че липсват доказателства.

Казусът

Сигналът на Станислав Бояджиев (новоизбран председател на училищното настоятелство към момента на подаването на сигнала, но с обжалван избор) и присъединилите се към него с подписите си 10-има родители касае разходите, свързани с участието на ученици от СМГ в ежегодния 7-дневен Международен фестивал на младите математици в Созопол. За него родителите плащат не само нощувките, а пълен пансион за децата си. Сумите събират ръководителите на отборите преди тръгване. На място се плаща в хотел, собственост на едноличен търговец. Същите суми обаче са отчитани като разход на настоятелството и са осребрявани от касата му години наред - от 2013-а до 2016 г., според сигнала, с копие от който OFFNews разполага.

Родителите подозират лично облагодетелстване за около 7 500 лв. годишно, но не могат да го докажат, тъй като - пишат те в сигнала - въпреки молбата им училищното настоятелство не предоставя копия от процесните фактури.

Следствието изисква документите по случая и обобщава изводите в сведение на разследващия полицай Деница Вълчкова от 11 декември 2017 г. В него се посочва какви суми са отчетени като разход на настоятелството и какви е трябвало да бъдат отчетени. През 2013 г. са отчетени 11 565 лв. при реални разходи 2837,55 лв. - тоест има данни за отклоняване на 8 727 лева. През 2014 г. сумата е 5 715 лв. През 2015-а - 4 110 лв., а през 2016-а - 6 703 лв., разказа пред OFFNews Бояджиев.

Според същия документ една от учителките по математика и член на ръководството на настоятелството - Петя Тодорова - е представила декларации за дарения в размер на 12 400 лв. "Реално тези дарения нямат отношение към разходите за Созопол, тъй като настоятелството не е благотворителна организация и няма гласуван от Общото събрание бюджет за дарения и подпомагане на частни лица", коментира Бояджиев.

Изводът на полицай Вълчкова е, че учителката И. Ш. (през 2013 г.) и П. Т. (през следващите години) са извършили престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 201 от Наказателния кодекс. Текстовете касаят присвояване на пари от длъжностно лице/лица, което се наказва със затвор от 1 до 10 г.

Вълчкова изпраща сведението до СГП на прокурор Красимир Кирилов, който образува досъдебно производство и изпраща преписката за ново разследване към СДВР на разследващия полицай Н. Чернев. Той отново вика свидетелите за разпит и събира още данни.

В постановление на СГП от 24 август 2018 г. пише, че по твърдения на Спасова и Бояджиев счетоводителката Антоанета Негрова е предоставила документи в оригинал на полицай Чернев срещу протокол с подпис. Понастощем тези документи не са налични в преписката. Надяваме, че няма как да изчезнат, коментира Бояджиев.

Междувременно разследващият прокурор в СГП е сменен и случая поема прокурор Йорданка Чанкова. В постановление от 25 януари 2019 г. тя пише, че през четирите години са отчетени по-високи разходи на настоятелството за учителите от направените реално по около 2000 лв. на година. Сумите са:

- през 2013 г. - 9 540 лв.;

- през 2014 г. - 6 933 лв.;

- през 2015 г. - 9 678 лв.;

- през 2016 г. - 8 551 лв.

Прокурор Чанкова заключава, че "при така установената фактическа обосновка считам, че извършеното деяние не попада под състава на престъпленията по чл. 283, за което е образувано наказателното производство, което осъществява от обективна страна състав на престъплението по чл. 282, а следва да бъде квалифицирано като престъпление по чл. 201. Посоченият извод се налага от трайната съдебна практика по тълкуването и прилагането на разпоредбите по чл. 282-283 от НК. (Извършителите не са длъжностни лица в органи на държавната власт и управление, не са и в обществени организации с публични средства.)".

Така прокурор Чанкова прекратява частично досъдебното производство и го пренасочва по компетентност към Софийската районна прокуратура за обвинение по чл. 201 от Наказателния кодекс.

"В СРП няма никакви нови материали, които да са събирани. Няма нови показания. Няма нищо, освен молби за отлагане с оглед сложността на разследването" - твърди Станислав Бояджиев пред OFFNews.

На 11 март 2019 г., поради командироване на водещия разследването, досъдебното производство е преразпределено на Д. Адова, която на свой ред пише: "Във фактурите имаме участие във фестивал на младите математици и не е конкретизирано какво е платено. Извършен е доклад по чл. 203 от НПК".

Д. Адова счита, че не са налице обстоятелства за извършено престъпление от общ характер и на основание чл. 199 и 235 от НПК го изпраща към СРП с мнение за прекратяване. Следва постановление на районен прокурор Венцислава Хаджиева за прекратяване.

Бояджиев обжалва постановлението за прекратяване на производството на 15 юли 2019 г. пред Софийския районен съд.

"В обжалваното Постановление се твърди, че липсват доказателства за извършено престъпно деяние. Оспорвам този извод на СРП и считам, че в досъдебното производство са събрани категорични доказателства за извършено престъпление - отклоняване на средства, извършено през няколко последователни години във връзка с участие на ученици от Софийска математическа гимназия (СМГ) в "Международен фестивал на младите математици" в град Созопол - пише той в жалбата, с копие от която OFFNews разполага. - Моля да съобразите, че установените в хода на разследването данни и събраните доказателства вече няколко пъти бяха анализирани от различни органи по разследването, които са работили по досъдебното производство и които достигнаха до извод, че данните и доказателствата сочат извършено престъпление.

...

Обжалваното постановление противоречи на чл. 199, ал. 2 от НПК, според който всяко постановление, което се издава от органите на досъдебното производство трябва да съдържа мотиви. Обжалваното Постановление не съдържа никакви мотиви. Това прави абсолютно неясно защо (по какви причини и с каква обосновка) на фона на събрания богат доказателствен материал, който сочи на извършено престъпление и на неговите извършители, наблюдаващият прокурор твърди, че липсват доказателства за извършено престъпление. Този извод (за липса на доказателства за извършено престъпление) от една страна е неверен, защото опровергава събраните по делото доказателства и това е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното Постановление. От друга страна този извод е напълно немотивиран. Последното, освен че е в пряко противоречие с изискването на чл. 199 от НПК постановленията на органите на разследването да бъдат мотивирани (което считам, че е самостоятелно и достатъчно основание за отмяна на обжалваното Постановление), ми пречи да упражня адекватно правото си на защита срещу Постановлението, а освен това прави невъзможно да се упражни пълноценен контрол за законосъобразност на обжалваното постановление.

В допълнение на това считам за крайно нелогично след извършване на разследване в продължение на повече от година, както и след събирането на множество доказателства, сочещи на извършено престъпление и неговия извършител, както и на фона на вече изразените няколко становища на органи по разследването, че е извършено престъпление, да се прекратява производството поради липса на доказателства, без това да се мотивира по какъвто и да е начин."

От съда Бояджиев иска да се направи и проверка какви документи е предоставила счетоводителката, къде се намират те и защо не са част от делото.

Към днешна дата отговор от съда няма.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови