КЕВР намали цените на природния газ за последните три месеца от 2019 г.

OFFNews 13 май 2020 в 16:53 3996 0

Комисията енергийно и водно регулиране продължава да преизчислява цените на руския природен газ, които трябва да бъдат променени заради новия договор между "Булгаргаз" и "Газпром експорт". 

Преди дни КЕВР обяви по-ниските цени на газа за август и септември, а с решения на регулатора днес се намаляват цените и за месеците октомври, ноември и декември 2019 г.

Така в сравнение с утвърдените от регулатора цени за минали периоди за октомври 2019 г. тя намалява с 21,94% и става 35,01 лв./MWh, за ноември 2019 г. - с 13,90% и става 38,62 лв./MWh, а за декември 2019 г. цената пада с 10,35% и става 40,21 лв./MWh. В тези суми не са включени цените за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

От КЕВР напомнят, че утвърдените цени за минали периоди се приемат с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите, за доставка на природен газ.

През следващата седмица регулаторът ще приеме цените и за януари, февруари и март 2020 г. От регулатора добавят, че след утвърждаването на цените на природния газ за всички минали периоди – от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г.

Комисията предстои да отчете влиянието на променените цени на природния газ върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство през този период. Регулаторът ще приеме и отделно решение за изменение на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

При утвърждаването на тези цени КЕВР е отчела отражението на новата хибридна формула за ценообразуване по договора с "Газпром", както и разходите за пренос на природния газ през територията на Румъния и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо долара, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена.

В цените за всички месеци се включва и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0.13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

В началото на март месец бе обявено, че от "Газпром" намаляват цената на газта с над 40%. Това дойде след антимонополното решение на Европейската комисия и двустранните преговори. Малко след това стана ясно, че новата ценова формула ще се прилага ретроактивно, считано от 5 август 2019 г.

"Булгаргаз" съобщи, че ще възстанови на клиентите си пари със стара дата, но това ще отнеме до 3 месеца.

В средата на април председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Валентин Николов заяви, че сумите, които трябва да се възстановят са приблизително 22 800 000 лева за крайни снабдители, т.е. газоразпределителните дружества. И добави, че около 72 млн. са парите за топлофикациите и около 56 млн. са за бизнеса от 31 декември 2019 г., така общо сумата, която обхваща този закон е, около 154 млн. От сумите му стана ясно, че средно около 2 месеца след като законът влезе в сила и след изчисления на КЕВР по веригата, всеки един потребител трябва да получи парите, които му се дължат.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови