Quantcast

23 задачи и 150 минути за работа: какво ще съдържа тестът по математика за седмокласниците

Александра Маркарян Последна промяна на 05 септември 2019 в 15:14 4542 0

Как ще изглеждат тестовете по български език и литература и по математика след VII клас, резултатите от които определят приема в профилираните гимназии? Министерството на образованието и науката публикува двата модела за учебната 2019-2020 г. Модела по български може да откриете тук.

НВО по математика ще обхваща материала от V до VII клас включително. Изпитът е писмен, тестът включва 23 задачи. Учениците ще имат 15 минути, а тези със специални образователни потребности - до 80 мин. повече.

Задачите се разпределят по следния начин:

- 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

- 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;

- 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитикосинтетичен характер.

Области на
компетентностите
Теми от учебното съдържание
Числа. Алгебра - Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни
числа. Признаци за делимост;
- Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране,
изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови
равенства и неравенства. Процент – основни задачи;
- Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено
умножение;
- Разлагане на многочлени на множители;
- Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения,
свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
- Модулно линейно уравнение от вида ;
- Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0,
ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез
еквивалентни преобразувания.
Фигури и тела.
Измерване

- Лице и периметър на равнинни фигури;
- Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
- Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
- Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен
паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
- Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав

кръгов конус, сфера и кълбо)
- Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
- Успоредни прави – признаци и свойства;
- Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на
триъгълник;
- Еднакви триъгълници. Питагорова теорема;
- Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
- Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
- Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен
триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 о
;
- Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на
триъгълника;
- Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;

Елементи от
вероятности и
статистика
- Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени
чрез диаграми и графики;
- Множества и операции с тях;
- Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.
Логически знания.
Моделиране
- Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
- Средноаритметично на две и повече числа;
- Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

Ето и примерните задачи, дадени от МОН:

Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !