„Борбата“ на КЗК с монополите

Александра Маркарян 22 април 2013 в 06:59 4153 1

Вече повече от месец наблюдаваме PR акциите на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу монополите в енергетиката. То не беше разследване и нахлуване в офисите на ЕРП-тата за търсене на картелно споразумение, то не беше чудо. Всеки нормално мислещ човек би се запитал, какъв ли би могъл да е резултатът от тези проверки при положение, че цените и условията в този „бизнес“ се определят от държавния регулатор ДКЕВР?

Загубени в детайлите

Междувременно, докато ни занимават с публични акции, в регистъра на КЗК се появи поредно интересно определение. На 31.01.2013 г. в КЗК е постъпила жалба от „КАБЕЛКОМЕРС” ООД, гр. Бургас срещу действие на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, чрез прилагане на системи за предварителен подбор. Става въпрос за четири поръчки на приблизителна стойност 25 млн. лева.

Европейските директиви, а и нашето законодателство, задължават този тип дружества да възлагат поръчките по националното законодателството за възлагане на обществени поръчки. Така се счита, че ще бъде защитен общественият интерес, чрез подбор на най-икономически изгодната оферта или най-ниската цена за извършваните доставки и/или други дейности.

КЗК обаче решава, че не трябва да разглежда този случай, тъй като системите за предварителен подбор по тези 4 поръчки за доставка на кабели са обявени в средата и края на 2005 г.

КЗК оставя без разглеждане случая и изпраща преписката на Пловдивския районен съд, тъй като през 2005 г., когато са обявени системите за предварителен подбор, обществените поръчки са се обжалвали пред районните съдилища, а не пред КЗК.

Особено мнение

Към определението на КЗК има особено мнение на двама от членовете на комисията. Между другото, то е за пореден път от онези двама членове – удобно набедени за конфликт на интереси. В особеното мнение се твърди, че КЗК е следвало да разгледа случая и да се произнесе по няколко въпроса.

Съображенията са следните:

Системата за предварителен подбор е правен способ за очертаване кръга на потенциалните участници, но не е самостоятелен способ за избор на конкретен изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка. Т.е. системата за предварителен подбор, когато се използва повече от 3 години, следва всяка година да се обявява, а в този случай КЗК се позовава на обявление от 2005 г. В случая КЗК не е проверила дали са налице обявления всяка година, а директно е прекратила преписката. Във всички случаи обаче възложителят, за да направи конкретна доставка трябва да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, като покани определените чрез системата за предварителен подбор участници, а не може просто да се позове на система за предварителен подбор и да не обявява поръчки за конкретните доставки.

Остава отворен въпросът какви процедури по ЗОП за избор на изпълнител са провеждани за избор по конкретните доставки през периода 2005-2013 г., най-вероятно на обща стойност за периода около 200 млн. лева? За действията на възложителя „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, които са обжалвани във въпросното производство на КЗК - в рамките на каква процедура са извършени, с какъв акт на възложителя и кога е открита тази процедура за възлагане на обществена поръчка?

В този смисъл, че няма редовно открита процедура за възлагане на обществена поръчка, е изразено и становище от жалбоподателя в открито заседание пред КЗК на 21.03.2013 г.

Свързахме се за коментар с „ЕВН България Електроразпределение“. Дружеството подробно отговори на всички въпроси (целия отговор можете да видите ТУК).

ЕВН пише, че обжалващата фирма „Кабелкомерс“ жали само това, че е поканена в неудобно за нея време на преговори. Поканена е и на втора дата, но не се е явила. ЕВН посочва, че същата фирма е печелила в предишни години по същата система за подбор, която обжалва.

В отговор на въпросите ни ЕВН предостави и подробна информация за публикуваните обществени поръчки, както и информация кои са фирмите от шортлистата, печелили в последните години.

По основния въпрос обаче, свързан със законността на установените процедури, отговорът не изглежда изчерпателен и потвърждава съмненията за дългогодишна трайно установена порочна практика.

В допълнение, въпреки че съгласно методическите указания на АОП обявлението за система за предварителен подбор може да служи за обявление за самата поръчка, то това не отменя задължението на възложителя да обявява системата всяка година. 

Попитахме ЕВН: Двама от членовете на КЗК са дали особено мнение, че независимо колко стари са тези "системи за предварителен подбор", обявленията за обществените поръчки трябва да се пускат всяка година в регистъра на АОП. Това правено ли е? Кога последно, ако изобщо са пускани обявления?

ЕВН ни отговори: Системите за предварителен подбор на изпълнители са обявени през 2005 г. Съгласно тогава действащия Закон за обществени поръчки, не е било необходимо да се правят ежегодни обявления. Законът не предвижда също и прекратяване на системите.

След получаването на отговора се свързахме отново с ЕВН, за да им кажем, че според нас в закона пише точно обратното на това, което твърдят и се потвърждава съмнението, че са раздавали милиони по незаконен начин.

Техният отговор бе, че са ни изпратили подробна информация и няма какво да допълнят към нея.

Общественият интерес

Докато политиците спорят дали в началото на годината хората излязоха на улиците заради ниските доходи или срещу високите сметки за ток, някак си в страни от дебата останаха онези механизми на държавното управление и начина на работа на прилагащите ги администрации, които трябваше да защитават обществения интерес или, както е казала народната мъдрост „кучетата си лаят, а кервана си върви“ и междувременно ние ще продължим да получаваме високите си сметки за ток, а от телевизора ще ни обясняват поредните небивалици.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков