Омбудсманът иска задължително онлайн обучение при осигурени интернет и устройства от МОН

OFFNews 30 юни 2020 в 16:39 1819 0

Омбудсманът Диана Ковечева иска задължителното онлайн обучение да бъде въведено след осигурени интернет и устройства за децата от Министерството на образованието и науките. 

Тя е изпратила становище до председателя на парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова във връзка с готвените от МОН изменение и допълнения в Закона за предучилищно и училищно образование.

Новите текстове се отнасят до включването на 4-годишните деца в задължително предучилищно образование и въвеждането на трайна законова уредба на обучението в електронна среда.

В становището си Ковачева подкрепя въвеждането на електронно дистанционно обучение на учениците, но обръща внимание, че по време на дистанционното обучение при извънредното положение заради коронавируса, се е откроил проблем с дигиталното неравенство, тъй като една част от децата реално са били изключени от процеса на това обучение.

Омбудсманът подчертава, че много родители са изпратили писма до нея, защото нямат възможност да закупят електронни устройства, както и да поемат месечните такси за интернет.

"Съгласно чл. 53, ал. 3 на Конституцията на РБ основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. Задължение на държавата е да бъдат осигурени условия за реализиране на безплатно образование", припомня Ковачева.

Според нея опасността да бъдат дигитално изключени е реална. Освен това има и опасност от невъзможност за участие в онлайн обучение децата от социално слаби семейства, семействата с две деца, децата, настанени в интернати, както и децата от ромските общности", подчертава тя. 

В становището си Диана Ковачева посочва още и проблемите с обучението в електронна среда на децата със специални образователни потребности. Тя подчертава, че липсата на адаптирани програми, малкото часовете за ресурсно подпомагане и техническа неосигуреност на ресурсните учители и на интернет платформите за адекватна и пълноценна работа с децата, водят до непълноценно електронно обучение и регрес във вече постигнати знания и умения на учениците.

Ковачева настоява, независимо, че е предвидено до 20% електронно дистанционно обучение само за учениците от иновативните училища, то да се направи след оценка на влиянието на обучението в електронна среда върху психофическото им развитие.

"Проведеното дистанционно обучение беше възприето в голяма степен от участниците в него и от обществото като успешно. Подкрепям въвеждането на новите технологии в образованието и дигитализацията му, но това трябва да бъде съобразено с възможностите на семействата и те да бъдат ефективно подпомогнати, така че всички деца в страната да имат равен достъп до електронните ресурси и да се възползват от достиженията на електронната среда", пише Ковачева.

Омбудсманът смята, че задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст е подходяща мярка, но тя трябва да бъде въведена, само когато има ясни гаранции за родителите, децата и учителите, че подобен проект може да се осъществи. 

"Въвеждането на задължителното предучилищно образование за четиригодишните деца ще бъде в полза на децата, но системата трябва да бъде готова, като осигури необходимата материална база, подготвени учители, адаптирани учебни програми (с преимущество на повече игри за децата)", допълва още тя.

Ковачева добавя, че задължителното предучилищно образование, макар да е безплатно, реално е съпроводено с допълнителни такси, като в някои общини те са премахнати, но в други продължават да са пречка за обхващането в образователната система на децата от семейства с ниски доходи и неблагоприятно социално положение.

Необходими са ясни и справедливи критерии, така че мярката за подкрепа от държавния бюджет да обхване всички деца, живеещи в бедност и в риск от бедност, заключва омбудсманът. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови