Парламентът спря назначенията без конкурс в държавната администрация

Ивайло Анев 10 февруари 2016 в 13:51 4635 4

Снимка sxc.hu

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за държавния служител, с които се предотвратяват назначения в администрацията без конкурс.

Димитър Танев от Реформаторския блок е автор на един от приетите текстове, според който органите се задължават в 30-дневен срок да обявят конкурс за заемане на нова длъжност.

"В момента поради празнотата в закона няма пречка длъжности в администрацията да стоят незаети за неограничено време до появата на „подходящ” кандидат", пише в мотивите на вносителя.

В приетите изменения се премахва и друга порочна практика. Според промените държавен служител няма да може да бъде преназначаван без конкурс на друга служба, ако е встъпил по заместване.

"По данни от докладите за състоянието на администрацията през последните три години така са назначени общо 5057 служители", уточнява Танев.

Според промените заместник на държавен служител ще се търси, само ако той ще отсъства повече от шест месеца, а не както досега - при отсъствие от 3 месеца.

Депутатите приеха и предложението на Петър Славов от РБ - редакция, аналогична на текстове от Кодекса на труда, с която се позволява едностранното прекратяване на служебни правоотношения, когато служителят е достигнал критериите за пенсия.

От БСП предложиха хора с увреждания да могат да работят дистанционно на длъжност "държавен служител", като идеята също беше подкрепена от депутатите.

Отхвърлен беше текстът на независимия депутат Велизар Енчев, който поиска да се върне допълнителното възнаграждение за прослужено време на държавните служители.

Внесеният от Министерски съвет законопроект, който позволява сключването на колективен трудов договор между администрацията и синдикалните организации, също беше подкрепен от мнозинството. Към този договор могат да се присъединят и служители, които не са членове на съответната синдикална организация. Договорът е за една година, може и да е по-дълъг, но не повече от две години.

С колективния договор се урежда и правото на стачка на държавните служители, с изключение на главен секретар, секретар на община, главен директор на главна дирекция, директор на дирекция и ръководител на инспекторат.

"За времето, през което поради участие в стачка е преустановено изпълнението на служебните задължения, не се дължи възнаграждение. На този служител, който не е участвал в стачка, но поради стачката на други държавни служители не е могъл да изпълнява служебните си задължения, се заплаща определената му основна заплата към момента на започване на стачката", пише още в приетите текстове.

Според промените участниците в законна стачка няма да бъдат наказвани дисциплинарно и имуществено.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови