Държавата ще прихваща задължения към бюджета и ще бави дължими плащания

OFFNews Последна промяна на 20 юли 2016 в 18:44 4479 1

Преди да платят задълженията си към граждани и фирми по сключени договори, ведомствата ще проверяват дали получателят на парите не дължи нещо на НАП и митниците, като проверката ще трае 10 дни. Ако съответният контрагент има задължения към държавата, те ще му се прихващат от новото плащане, а ако няма - ще си получава парите изцяло.

Такова решение одобри днес Министерският съвет. 

Предвижда се преди извършване на плащания по договори на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет, без тези по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт, задължително да уведомят НАП и АМ. Такова уведомяване се извършва и в случаите, когато предстоящата за изплащане сума по договорите е на стойност под 30 000 лв., но не по-малка от 100 лв., когато представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 30 000 лева. Обменът на информацията между разпоредителите с бюджет и приходните администрации ще се извършва чрез информационна система при спазване на определен ред и срокове.

Плащания по договори от разпоредители с бюджет ще могат да бъдат извършвани само след потвърждение от НАП и АМ, когато лицето - насрещна страна по договора, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения на обща стойност над 100 лева. В случаите, когато лицата имат задължения, приходните администрации изпращат потвърждение в 7-дневен срок, че за съответните публични задължения е наложен запор върху вземанията на длъжника от банка или от разпоредител с бюджет, в качеството му на трето задължено Лице, или че същите са обезпечени с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа. Когато за обезпечаване на просрочените публични задължения НАП е наложила запор върху предстоящата за изплащане сума, след получаване на разпореждане за изпълнение дължимото плащане от разпоредителя с бюджет се извършва към приходната до размера, посочен в разпореждането.

В нормативния акт на правителството е предвидено, когато разпоредител с бюджет не е получил потвърждение от НАП и/или АМ в седемдневния срок, информационната система да изисква потвърждение от съответната администрация в допълнителен 3-дневен срок. Предвидено е разпоредителят с бюджет да извършва плащането, съобразно указаното в окончателното потвърждение, което се изпраща автоматично след изтичане на общия 10-дневен срок. За неизпълнение на задължение, предвидено в това решение, ръководителят на съответния разпоредител с бюджет ще се наказва с глоба, предвидена в Закона за административните нарушения и наказания.

С приетото решение се цели да се повиши събираемостта на публичните вземания, да се намалят разходите за събиране на публичните вземания чрез електронен обмен на информация, ефективно да се използват съществуващите информационни технологии и ресурси в институциите. С промените се цели още да се осигури по-добра отчетност и прозрачност за дейността на публичния сектор в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на ЕС, да се ограничат корупционните практики и да се засили междуинституционалното сътрудничество и координация на национално ниво в процеса по събиране на бюджетните приходи.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8447

1

LDK

21.07 2016 в 07:52

И без тези правила плащанията редовно се бавят. Сега отново се прилага принципа "виновен до доказване на противното" и забавянията ще станат още по-големи.

Т.е. както обикновено става при въвеждане на нови правила от държавата, ефектът ще бъде обратен на това, което се търси. В случая ще има по-ниска ефективност на икономиката като цяло, заради поредната спънка, която ще бави движението на капиталите.