Правителството публикува плашещ бюджет, който няма да бъде приет

Владимир Йончев Последна промяна на 10 декември 2021 в 20:36 5996 0

Служебният министър на финансите Валери Белчев

Министерството на финансите публикува на страницата си Законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. и Актуализираната средносрочна програма (2022-2024 г.), която играе ролята на мотиви към него.

С това служебното правителство изпълнява задължението си да внесе проект за бюджет, въпреки че е почти сигурно, че той няма да бъде приет или в най-добрия случай ще претърпи драстични промени.

Формалната причина, заради която се очаква новото правителство да внесе нов бюджет е новата структура на министерствата, която вече е договорена в Коалиционното споразумение на четирите партии, които се очаква да съставят новото редовно правителство. Публикувания днес проектобюджет на Министерството на финансите е разработен върху досегашната структура на Министерския съвет.

Основната причина обаче е, че още преди да бъде публикуван, почти всички партии вече изразиха несъгласие с някои от основните параметри в него - пректобюджетът предвижда огромен дефицит за 2022 г. - 5,1% с ковид-мерките и 2,9%, ако не се смятат те. В петгодишен период дефицитът е 2,8-2,9% от БВП. Той остава съвсем малко под изисквания от ЕС праг от 3% и то само защото в през 2020 и 2021 г. бюджетът е бил на плюс.

Това съответно води и до емитиране на дълг. Проектът предвижда възможността да бъде емитиран до 10 млрд. лева дълг.

Дали този бюджет изобщо ще влезе в обръщение или не, зависи от това кога ще има ново правителство. Ако то бъде гласувано от НС преди следващото заседание на служебното правителство, проектът ще си остане само интелектуално упражнение.

Ако служеното правителство проведе заседание и го внесе в Народното събрание, следващото правителство или ще трябва да го изтегли, което е най-вероятно, или да го преработи изцяло.

Въпреки това, каквито и преработки да има, този проект дава представа на каквa основа стъпва бюджета за следващата година.

Политиката по доходите

Увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2022 г. от 650 лв. на 710 лв.

Увеличение с 5% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в бюджетния сектор, включително и на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, в които персоналът не е нает на минимална работна заплата.

Увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт.

Осигуровки

Увеличаване на максималния осигурителен доход от 3 000 лв. на 3 400 лв.

Увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв., до размера на МРЗ, приравнено на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица;

Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв.;

Увеличаване на осигурителните прагово до нивото на минималната работна заплата за 2022 г. – 710 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер.

Образовние

70,0 млн. лв. за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища;

38,0 млн. лв. за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата от задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища;

36,0 млн. лв. за разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца;

123,3 млн. лв. за мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, за предпазни средства и дезинфектанти за училищата и за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас за 6 месеца;ю

2,6 млн. лв. за продължаване на Националната програма „Отново заедно“.

Здравеопазване

За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени средства за:

- закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19 - 267,2 млн. лв.;

осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца - 352,0 млн. лв.;

осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 и за поддържане на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти - 158,8 млн. лв.

Семейни помощи за деца

Увеличаване на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. – за получаване на пълния размер на помощта и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително – за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта.

Увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете: за семейства с едно дете - с 10 лв. (от 40 лв. на 50 лв.), за семейства с две деца - с 20 лв. (от 90 лв. на 110 лв.), за семейства с три деца - с 30 лв. (от 135 лв. на 165 лв.) и за семейства с четири деца - с 30 лв. (от 145 лв. на 175 лв.).

Пенсии

Пенсиите ще се осъвременяват по "Швейцарското правило", както и досега. Прогнозите са, че според него те ще се индексират с:

6,1% за 2022 г.

6,5% за 2023 г.

4,9% за 2024 г.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2022 г. е увеличен от 300 на 370 лв., считано от 25 декември 2021 г.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии за 2022 г. е увеличен от 1 440 лв. на 1 500 лв., считано от 25 декември 2021 г.

COVID-19

В разчетите за 2022 г. са заложени приходни и разходни мерки в отговор на пандемията от COVID-19 в размер на 3 114,1 млн. лв. (2,2% от БВП), като преобладаваща част от тях са разчетени за шест месеца през 2022 г. За 2023 г. са заложени мерки в размер на 467,0 млн. лв. (0,3% от БВП), а за 2024 г. няма разчетени средства за мерки в отговор на COVID-19. Някои от мерките са осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от COVID-19; добавка от 60 лв. месечно към пенсиите на всички пенсионери за периода януари-юни за 2022 г.; разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост; подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, вкл. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 и др.

Дълг

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране през 2022-2024 г. се очаква в края на периода държавният дълг да достигне до ниво от 49,1 млрд. лв., а съотношението на държавния дълг спрямо БВП до 31,0%, плавно удължаване на средния остатъчен матуритет на дълга, както и увеличение на дела на вътрешния държавен дълг в структурата на дълга (от 20,5% в края на 2020 г. на 33,2% в края на 2024 г.).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови