Най-вкусната вода е в стъклена бутилка, пъстървата плува само в чиста река

Проф. Яна Топалова: София пие качествена и чиста вода

OFFNews Последна промяна на 22 март 2018 в 08:02 6859 0

Проектът "Жива вода" е съвместна инициатива на катедра "Обща и приложна хидробиология" към Биологичния факултет на СУ, спонсориран от Софийска вода. Целта му е да се проследи водният цикъл на София, както и качеството на водата и хармонизирането между естествените води - река Искър и язовир Искър, с вграждането на т.нар. сива инфраструктура - водоснабдяване, канализация и обратното вливане на водите в реката след пречистването им в станция "Кубратово". Технологичният цикъл на София представлява хармонична система, в която се преплитат зелената и сивата инфраструктура, обясни за OFFNews в Международния ден на водата проф. Яна Топалова, ръководител на катедрата. 

Тази година мотото на Международния ден на водата е да търсим отговорите на проблемите в природата. Хармоничното развитие на двете инфраструктури е свързано с принципа за устойчиво развитие - осигуряване на достъпност и стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички. Както и с другите принципи - унищожаване на бедността, на глада, здравословен начин на живот, който кореспондира с опазване на водните екосистеми и възстановяване на зелената инфраструктура.

Водният цикъл на София включва яз. Бели Искър, река Бели Искър, в която се влива Черни Искър и продължават в р. Искър в горната й част до язовир Искър. От него част от водата отива в пречиствателна станция Бистрица за питейни води, където се пречиства и влиза във водоснабдителната система на столицата с много добро качество. След това използваната вода отива в градската канализация и преминава в пречиствателната станция за отпадъчни води "Кубратово". Пречистени, до равнище, отговарящо на комплексното разрешително, водите отиват обратно в река Искър. В тази средна част на р. Искър - между Прокопаник и Габровница, се установява замърсяване на водата, което се дължи на натрупване в седиментите на замърсители още от времето, когато е нямало пречиствателни станции. Една от причините тази част от реката да бъде замърсена са притоците - река Лесновска се счита за една от най-замърсените реки в България в частта на вливането й в р. Иск ър.

Хубавото на естествените водни тела е, че те имат мощен потенциал да се самопречистват. 

Но и минералните води, които пием, преминават пречистване и обработка. В днешно време се счита, че материалът, от който са изработени бутилките, трябва да е такъв, че да не се отделят токсични съединения при дълго съхранение или висока температура през летните месеци. Въвеждат се биоразградими пластмаси. Това обаче не може да се каже за всички пластмасови бутилки, които се употребяват в момента. Най-добрата бутилирана вода е в стъклени бутилки, тя е и най-вкусна и най-скъпа.

Една от целите на проекта "Жива вода" беше да се покаже, че качеството на водата в реката и язовира представлява една комплексна величина, в която участват различни организми - хидробионти. С дейността си те играят ролята на фактори за самопречистване. Има микроорганизми, които разграждат замърсителите, растения, макрозообентос, който се храни с бактерии. Целта ни бе да докажем, че за да се поддържа качеството на водата и доброто екологично състояние на водните тела, трябва да те да съдържат целия комплекс от организми, за необходими за пречиствателния процес.

Всички те играят и ролята на индикатор за екологичното състояние на водата. Има формула, по която може да се прецени колко замърсяване може да поеме самопречиствателният процес на реката. Това обаче е крехък баланс, ако замърсяването превиши потенциала за самопречистване, започва натрупване на замърсители в седиментите.

Горната част на р. Искър до София е чиста река, именно защото потенциалът й за самопречистване е по-висок от замърсителите, които се влизат в нея. И защото е високопланинска, както и поради факта, че всички населени места, за да си заустват водите в нея, са задължени да пречистват водите си. Най-голямото населено място е гр. Самоков, който има една от най-добрите пречиствателни станции.

Язовир Искър също има много силен самопречиствателен потенциал и това позволява в пречиствателна станция "Бистрица" да влиза вода, която може да бъде обработена до питейна вода.

Не може да се каже еднозначно обаче, че ако в една река има риба, тя задължително е чиста. Има такива, които се приспособяват към средата - дънните риби се адаптират към по-големи замърсявания. Индикатор за чиста вода е пъстървата. В горната част на р. Искър например има пъстърви.

Извън зелената инфраструктура - София има една от най-модерните пречиствателни станции за питейни води, с много добра технология и контрол и би трябвало да пием една от най-качествените и вкусни води. До сградите идва чиста качествена вода - ако някъде в града водата не е добра, проблемът трябва да се търси в локалното водоснабдяване, в тръбите на блока.

Що се отнася до другата пречиствателна станция - Кубратово, за отпадъчни води, технологиите са съществено подобрени. Водата се пречиства до отстраняване на въглерод, водород азот и фосфор едновременно, което предполага всички замърсители, а утайката, която се получава в резултат на пречиствателния процес, отива в метан танкове. Те произвеждат алтернативно гориво биогаз, което захранва нуждите от енергия на самата пречиствателна станция. Метанът идва от твърдите замърсители и утайките, от които чрез анаеробни процеси се образува биогаз - метан, въглероден диоксид, малко водород, като преобладава метанът. Така водите взети от околната среда се връщат в нея, а твърдите отпадъци стават на енергия.

Иновациите са да се работи по увеличаване на метана в биогаза и той да се използва за захранване на автомобили, но това тепърва се разработва от млади учени. Това също влиза в "Живата вода", защото водата ражда енергия по различни начини. Веднъж в каскадата ражда чиста енергия, втори път „от замърсителите“ отново се ражда възобновяема енергия. 

И така водата в зелените и сиви инфраструктури функционира в полза на кръговата икономика.

От един Франкенщайн, каквито са замърсените води, ще направим едно чудо - екологично гориво. Екипи от института по микробиология работят по това да се увеличи в биогаза не метанът, а водородът. Той е едно още по-чисто и по-калорично гориво, няма да има въглеродни емисии при неговото използване. Но това засега е в сферата на мечтите, защото проблемът е в съхранението му като силно избухливо вещество.

 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови