Проучване: 90% от децата в България ползват YouTube, 70% - TikTok, a 4% - OnlyFans

Децата предпочитат да гледат телевизия пред това да си цъкат на телефона

OFFNews 20 февруари 2024 в 15:40 1842 0

Снимка Сова Харис

Най-масовият тип медия, която децата от всички възрастови групи у нас потребяват, е телевизията. 96% от децата на възраст 0-18 години гледат телевизия. Любимата социална мрежа на децата в България е YouTube, на второ място е TikTok.

Това стана ясно от публикувано от Съвета за електронни медии (СЕМ) проучване на социологическа агенция "Сова Харис" за обществените нагласи и оценки по отношение на детското потребление на медийно съдържание и на неговото въздействие върху децата.

Проучването е проведено в периода 6-19 ноември 2023 г. Набирането на индивидуалната първична информация е извършено чрез стандартизирано "лице в лице" (пряко стандартизирано) интервю, провеждано в дома на респондента. Анкетираните са общо 2840.

• 1305 деца на възраст 3-18 години;
• 1305 родители на децата на възраст 3-18 години, попаднали в извадката (интервюира се единият от родителите);
• 230 родители на деца на възраст 0-2 години (децата от тази възрастова група не могат сами да дадат мнение).

Средната възраст, на която децата от 0 до 18 години са започнали да гледат телевизия, е 2 години и 6 месеца, като средната възраст при момчетата е 2 години и 6 месеца, а при момичетата – 2 години и 5 месеца.

67% от децата в България гледат телевизия всеки ден. 18% от тях гледат телевизия 3-4 пъти в седмицата; 8% гледат телевизия 1-2 пъти в седмицата; 4% гледат телевизия по-рядко от веднъж в седмицата; 3% не могат да определят колко често гледат телевизия.

Средната възраст на децата, на която те започват да използват смартфон, таблет или компютър, е 5 години и 9 месеца.

Децата, които използват електронни устройства като смартфон, таблет или компютър, най-рано (в по-ранна детска възраст) започват да използват смартфон (средна възраст 5 години и 9 месеца), а най-късно – компютър (средна възраст 6 години и 9 месеца).

59% от децата, които използват смартфон, таблет или компютър, притежават собствено електронно устройство.

Средната възраст на децата, на която те придобиват собствен смартфон, таблет или компютър е 8 години.

Приблизително половината - 47% от българските деца, на възраст до 18 години живеят в областните градове на страната; 22% от тях живеят в малките градове; 21% живеят в столицата и 11% в селата.

По отношение на пола – 51% от децата са момчета, а 49% са момичета, като най-голям дял на момчетата (56%) се наблюдава при децата във възрастовата група от 0 до 2 години.

Болшинството от семействата с деца от 0 до 18 години (90%) имат интернет в дома си. Не се наблюдават съществени различия по възрастови групи деца в дяловете на семействата, които имат интернет в дома си.

88% от домакинствата с деца до 18 годишна възраст притежават смартфон/и. Най-висок е делът на децата от 0 до 2 години (91%), които живеят в семейства, притежаващи смартфон/и.

Лаптоп и/или настолен компютър имат 79% от семействата с деца до 18 годишна възраст. Най-висок е делът на децата от 0 до 2 години (82%), които живеят в семейства, притежаващи лаптоп и/или настолен компютър, а най-нисък е делът на децата от 3 до 5 години – 76%.

77% от домакинствата с деца от 0 до 18 години имат кабелна или сателитна телевизия; 48% от семействата с деца до 18 години имат интернет телевизия/ IPTV; 46% притежават таблет.

Болшинството от децата на възраст от 3 до 18 години (78%) в свободното си време, когато не са на училище или детска градина, гледат телевизия, същият е делът (78%) и на тези деца, които са заявили, че в свободното си време слушат музика.

Най-висок е делът на децата от 6 до 12 години, които са заявили, че гледат телевизия (86%), съответно слушат музика (89%). Приблизително 64% от децата прекарват свободното си време сърфирайки в интернет. Това споделят 80% от децата на възраст от 13 до 18 г. и 77% от децата на възраст между 6 и 12 години. Прекарват време с приятели 54% от децата. Това са заявили 71% от децата във възрастова група 13-18 години и 63% от тези на възраст между 6 и 12 години.

37% от децата когато не са на училище или детска градина играят компютърни игри в къщи. Това споделят 48% от възрастова група 13-18
години и 45% от възрастова група 6-12 години.

В свободното си време спортуват 35% от децата. Разгледани по възрастови групи, това са 44% от теза на възраст 13-18 години и 42% от
възрастова група 6-12 години.

Приблизително 28% от децата в свободното си време четат книга или списание. Танцуват 23% от децата, като най-висок е делът на децата от 3 до 5 години (30%), които са споделели, че танцуват в свободното си време.

В свободното си време, когато не са на училище или детска градина, децата са посочили още, че:

▪ Рисуват – 20%;
▪ Посещават частни уроци – 13%;
▪ Играят си – 13%;
▪ Слушат радио – 9%;
▪ Занимават се с телефона си - 8%.

Не откриваме съществени различия в мненията на децата по отношение на това какво правят в свободното си време и техния пол, коментират авторите на изследването.

Какви електронни устройства ползват децата

Децата на възраст 0-18 години, съгласно декларациите на техните родители, използват различни електронни устройства. Първите пет са:

▪ Телевизор -95%. С най-големи дялове са децата на възраст от 6 до 12 години (99%); Момичетата (96%); Живеещите в столицата (99%);
▪ Смартфон – 72%. С най-големи дялове са децата на възраст от 13 до 18 години (85%); Момичетата (73%); Живеещите в столицата (99%);
▪ Компютър/ лаптоп - 42%. С най-големи дялове са децата на възраст от 13 до 18 години (62%); Момичетата (45%); Живеещите в
столицата (52%);
▪ Таблет – 35%. С най-големи дялове са децата на възраст от 13
до 18 години (42%); Момичетата (38%); Живеещите в малките градове (42%);
▪ Конзола (PlayStation, Xbox, Nintendo и други) – 10%. С най-големи дялове са децата на възраст от 13 до 18 години (14%); Момчетата (15%); Живеещите в областните градове (13%

Какво предпочитат да гледат децата

Повече от половината (55%) от децата на възраст от 0 до 18 години предпочитат да гледат музикални клипове по телевизията.

66% от децата на възраст от 6 -12 години поставят гледането на музикални клипове по телевизия на първо място по предпочитано медийно съдържание, което потребяват докато гледат телевизия. Същото споделят и 65% от децата на възраст 13 -18 години и момичетата – 58%.

47% от децата на възраст от 0 до 18 години предпочитат да гледат игрален филм/ сериал по телевизията, който се излъчва във времето, в което детето гледа телевизия. Такива са предпочитанията на 63% от децата на възраст 13 -18 години, както и на 61% от децата на възраст 6 -12 години.

27% от децата гледат реалити предавания по телевизията. 40% от децата на възраст 6 -12 години и 35% от тези на възраст 13 -18 години гледат реалити предавания по телевизията.

25% от децата гледат детски анимационни филми, които се излъчват във времето, през което децата гледат телевизия. 79% от децата на възраст 3-5 години, съответно 67% от децата на възраст 0-2 години, на първо място предпочитат да гледат детски анимационни филми, излъчвани в момента по телевизията.

22% от децата гледат научно-популярни филми, които се излъчват по телевизията, във времето, в което децата гледат телевизия. 32% от децата на възраст 13-18 години, както и 30% от тези на възраст 6-12 години гледат научно-популярни филми, излъчвани в момента по телевизията.

10% от децата предпочитат да гледат игрален или анимационен филм на DVD.

От агенция "Сова Харис" подчертават, че предпочитанията на децата кое предаване или кой телевизионен канал да изберат, се определят не от конкретен телевизионен канал или конкретно предаване, а от предпочитаното от тях медийно съдържание, което искат гледат по телевизията и което се предлага от отделните телевизионни канали.

Децата най-много ползват YouTube

 Съгласно данните от проучване, 97% от децата на възраст 0-18 години използват различни социални мрежи и платформи, в зависимост от тяхната възраст и предпочитания.

90% от децата от всички възрастови групи използват YouTube. Следват TikTok (70%), V-Box (64%), Facebook (41%), Instagram (37%), YouTube Kids (27%) и др.  Тук ще се спрем на първите 5, които децата от всички възрастови групи използват най-много.

YouTube

С най-висок дял са децата на възраст 13-18 години. 99% от тях използват платформата YouTube. С най-нисък дял са децата на възраст от 3 до 5 години (66%).
При останалите демографски характеристики не откриваме съществени разлики от общото разпределение на отговорите.

TikTok

С най-висок дял са децата на възраст 13-18 години. 97% от тях използват платформата TikTok.
С най-нисък дял са децата на възраст от 3 до 5 години (30%) и децата на възраст 0-2 години (46%).
При останалите демографски характеристики не откриваме съществени разлики от общото разпределение на отговорите.

V-Box

С най-висок дял са децата на възраст 13-18 години. 91% от тях използват платформата V-Box. 71% от децата на възраст от 6 до 12 години използват V-Box.

С най-нисък дял са децата на възраст от 3 до 5 години (11%), както и децата на възраст от 0 до 2 години (13%). При останалите демографски характеристики не откриваме съществени разлики от общото разпределение на отговорите.

Facebook

С най-висок дял са децата на възраст 13-18 години. 87% от тях използват платформата Facebook. С висок дял са също 47% от децата, живеещи в селата и 55% от децата, на които единият от родителите е с основно образование.

Децата на възраст от 0 до 2 години и от 3 до 5 години не използват тази платформа.

При останалите демографски характеристики не откриваме съществени разлики от общото разпределение на отговорите.

Instagram

С най-висок дял са децата на възраст 13-18 години. 83% от тях използват платформата Instagram. Също с висок дял са децата, живеещи в селата (47%), както и децата, на които единият от родителите е с основно образование (55%).

С най-нисък дял са децата на възраст от 6 до 12 години (19%). Децата на възраст от 0 до 2 години и от 3 до 5 години не използват тази платформа.

При останалите демографски характеристики не откриваме съществени разлики от общото разпределение на отговорите.

Родителите искат самостоятелен детски канал по БНТ

Повече от половината – 53% от родителите на деца от 0 до 18 години смятат, че има необходимост от създаването на самостоятелен детски канал на Българската национална телевизия (БТН).

Разгледани по възрастови групи деца, наблюдаваме следното: 48% от родителите на деца на възраст 0-2 години; 55% от родителите на деца на възраст 3-5 години; 54% от родителите на деца от 6 до 12 години и 52% от родителите на децата от възрастова група 13-18 години смятат, че има необходимост от такъв канал по БНТ.

Най-нисък е делът на родителите на деца, които живеят в малките градове – 44%, а най-висок на родителите, при които поне единият от тях е с основно образование – 74%.

14% от родителите мислят, че няма нужда от самостоятелен детски канал на БНТ. Най-висок е делът на родителите на деца, живеещи в селата, които смятат, че няма нужда от такъв канал – 17%, а най-нисък – при родителите на деца от 0 до 2 години – 10%.

1/3 от родителите не могат да преценят има ли нужда от такъв канал.

Нагласите на родителите към белия шум

Болшинството от родителите на деца на възраст до 2 години (65%) не излагат детето си на допълнителни шумове. Най-често (29%), родителите на деца до 2 години излагат детето си на говор/музика или друг шум, който се излъчва от телевизор.

18% от родителите на деца от 0 до 2 години излагат детето си на бял шум, а 13% - излагат детето си на говор/ музика/ друг шум излъчвани от компютър/ таблет/ смартфон.

Причините, поради които родителите на деца до 2-годишна възраст излагат децата си на шум, са свързани най-често с това детето да се успокои, да спре да плаче или да заспи.

Времевите интервали, в които най-често родителите на деца до 2 години прилагат шум (независимо какъв), са от 6:00 до 12: 00 часа или от 12:01 до 18:00 часа.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови