"Образованието е в критично състояние, завършили училище не могат да четат и пишат"

Александра Маркарян Последна промяна на 01 октомври 2015 в 11:22 8556 11

Снимка kultura.bg

Състоянието на образованието в България е критично, обявиха преподаватели в отворено писмо до президента, Министерския съвет и депутатите. В него те апелират за спешни промени, които да извадят училищата и университетите от дълбоката криза.

"Качеството на образованието спадна драстично най-вече заради слабата предварителна подготовка на нашите студенти. Те идват при нас без елементарни умения за четене и писане, което ни създава трудности за справяне с тази изначална неграмотност", коментира проф. Добрин Тодоров, преподавател в Минно-геоложкия университет, пред БНР.

Предпоставка за ниското ниво на кандидат-студентите, допускани до университетите е фактът, че държавната субсидия за висшите училища се определя на брой приети студенти и не цели привличането на най-добрите кандидати.

"Преподавателите сме силно загрижени, защото не можем да постигнем целите си. Системата за финансиране трябва да бъде сменена и да бъде обвързана с качеството", категоричен е проф. Тодоров.

Според него Законът за развитието на академичния състав също трябва да претърпи промени. 

"Предлагаме 5 конкретни стъпки. Първата се отнася до подбора на самите преподаватели във ВУЗ, тъй като в последните години държавата неоснователно отвори вратите на хора, които не са проверени относно тяхната професионална квалификация и възможности. В Закона за развитие на академичния състав беше отворена вратата за влизане на млади преподаватели без конкурсен изпит. Няма изискване за базовата квалификация - образователната и научна степен доктор. Трябва да се гарантира минималната квалификация.

Предлагаме също всеки преподавател да се самоопредели към дадено висше училище, така щото да допринесе за формирането на собствената му физиономия и да се пресече абсурдната практика един човек да се конкурира сам със себе си в различните университети", каза професорът.

Според него е задължително също мрежата от висши училища да се оптимизира чрез сливане на някои от тях, като "се изхожда от обществения интерес, а не от частни групови интереси".

Ето цялото отворено писмо, публикувано в портала "Култура".

Отворено писмо

от университетски преподаватели по философия относно критичното състояние на висшето образование в Р България и неотложните мерки за неговото подобряване

Уважаеми дами и господа,

В началото на академичната учебна година, ние – група дългогодишни университетски преподаватели – смятаме за свой дълг да насочим вашето и на обществото ни внимание към видимата за всички ни криза във висшето образование. При наблюдаваните през последните две десетилетия демографски процеси у нас налице е трайна тенденция за спадане броя на потенциалните кандидати за прием във висшите училища. Неконкурентността на образователната ни система мотивира най-добрите от зрелостниците да търсят възможности за получаване на образование зад граница. Публична тайна е, че средното ни образование е колабирало, като немалка част от завършващите го не притежават дори елементарни умения да четат и пишат с разбиране. Това негласно се потвърждава от факта, че някои университети – като ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, например – вече въведоха задължителни ограмотителни курсове за всички новоприети студенти. В същото време около 95% от държавната субсидия продължава да се разпределя между висшите училища на принципа „брой обучавани студенти”. Ножицата между реалния демографски потенциал и броят на постъпващите във висшите училища младежи все повече се свива за сметка на качеството в базисното образование на кандидатите. Субсидирането „на глава” притиска академичните ръководства ежегодно да завишават план-приема и да смятат основните си цели за постигнати ако попълнят отпуснатите им бройки.

Оторизираните държавни органи като защитници на обществения интерес също виждат посочените проблеми. Нормативно тяхното решаване е предмет на приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г., но смятаме, че остава недооценена дълбочината на кризисните явления и неотложността на мерките, които следва да се предприемат за противодействието им. Висшето ни образование е в процес на неконтролируем упадък и следва да се реагира в следващите месеци, а не години, за да се съхранят възможностите за ефективното му възстановяване и развитие. Отправна точка за действие следва да бъде приетата от МС Национална квалификационна рамка на Р България (НКРРБ), която е конкретизация към българските условия на приетата няколко години по-рано от ЕС Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот, а създалите документа упълномощени държавни органи, са длъжни да следят за спазването на заложените в него индикативни цели.

При така стеклите се обстоятелства ние смятаме, че общите ни усилия следва да бъдат концентрирани към повишаване качеството на обучението и рационализиране структурата на образователната ни система, за да не се пилеят и без това оскъдните човешки и финансови ресурси.

В тази посока за най-неотложни смятаме следните стъпки:

1. Да се промени ЗРАСРБ така, че да бъдат освободени преподавателите, които не са положили конкурсен изпит и не са придобили ОНС „доктор” в указаните срокове. Всеки преподавател да се самоопредели институционално, за да се пресече практиката на „академично номадство”, а висшите училища да разчитат на собствения си кадрови потенциал при акредитация.

2. Да се прегледа състоянието на висшите училища по линия на следакредитационния контрол и се коригират дадените от НАОА оценки, ако не отговарят на изискването за достатъчно и с нужната квалификация преподаватели. Самата НАОА да се реформира по посока на повишаване прозрачността в нейната работа и изработване на ясни критерии за привличане на експертите й.

3. Да се преструктурира мрежата от висшите училища чрез тяхното окрупняване, като за целта се изработи и приложи комплексна оценка, включваща ясни и приложими към всички тях критерии:

А/ да се вземе за основа класацията на висшите училища от страната, формирана на базата на оценките от институционалната им акредитация и се въведе минимален праг за продължаване на самостоятелното им съществуване;

Б/ да се има предвид класацията на висшите училища по професионални направления, като и тук за основа се вземат оценките от акредитацията на НАОА, а когато такава още липсва – от рейтинговата система, и се въведе минимален праг за продължаване на обучението по тях в съответното ВУ;

В/ да се вземе предвид броят на държавните висши училища, обучаващи в отделните професионални направления, като се ограничи техният кръг до най-високо оценените.

4. Да се определят лимити за поддържане на висшето образование в страната:

А/ за количеството студенти, приемани по държавна поръчка като цяло, като ежегодно се фиксира с известен резерв броят нужни на страната млади специалисти;

Б/ за количеството студенти, които се приемат по държавна поръчка в отделните професионални направления, като за отправна точка се вземат потребностите на обществото и на трудовия пазар – понастоящем и в бъдеще.

5. Да се изработи модел за централизирано разпределение на обучаемите по професионални направления в държавните ВУ, като разпределянето на студентите в държавния план-прием да става според мястото им в националната класация по даденото направление и на водещите в нея висши училища бъдат отпускани в определено съотношение отредените от държавата средства.

1 октомври 2015 г.

Проф. дфн Цочо БОЯДЖИЕВ, СУ „Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Валентина ДРАМАЛИЕВА, УНСС

Проф. дфн Стилиян ЙОТОВ, СУ „Св. Климент Охридски”

Проф. дфн Валентин КАНАВРОВ, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Проф. дфн Лазар КОПРИНАРОВ, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Проф. д-р Даниела СОТИРОВА, ТУ-София

Проф. дфн Венцеслав КУЛОВ, УНСС

Проф. дфн Правда СПАСОВА, НХА

Проф. дфн Атанас СТАМАТОВ, МГУ „Св. Иван Рилски”

Проф. д-р Ели СЯРОВА, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Проф. дфн Добрин ТОДОРОВ, МГУ „Св. Иван Рилски”

Проф. д-р Тодор ТОДОРОВ, УАСГ

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

01.10 2015 в 18:59

Параграф 22 - ако в училище пишат истинските оценки, няма да им останат ученици и бюджета си отива.

01.10 2015 в 18:13

Средното образование е в клапс, но то нарочно е докарано до тук. И в колапс е официалната система защото всъщност има две паралелни системи. Идете пред Софийската Математическа гимназия в събота сутрин. На практика там се събира още едно училище. Децата учат от понеделник до петък в едно училище и след това в събота и неделя са по курсове в паралелната система, която естествено е платена. Така се получава образуванието по български език, математика, чуждите езици. Тогава и децата имат шанс за обучение в чужбина. А в нашите ВУЗ-ове остават питомците на официалната система - резултатът е описан в статията.
След комунизма тогавашните морални норми бяха изхвърлени, но на тяхно място нямаше нищо. Там се настаниха дребния терикатлък и простотия. И затова всичко стана бизнес - образование, здравеопазване, култура?
И още по-лошото е, че това поразено поколение не само избира свои подобни да управляват страната, но и възпитават децата си в същия дух и ценности.
Изход май няма.

01.10 2015 в 17:12

Завърших висше образование в СУ. Даже и магистърска степен изкарах. Ще се дипломирам след има-няма два месеца. Знам ли нещо по специалността си? Не.

Имам умения в съвсем друга област, където развивам и кариера. Но пък в дипломата ми ще пише 6.00. Защо?

Защото е важно да пишем шестички, да разправяме после навсякъде, че нашите ученици и студенти са най-добрите, щото видите ли всичките имат шестици. Ама имаме шестици, защото на никой не му пука за предадените знания, за мотивацията, за идеята за модернизиране на образователната система и за реалните квалификации на младите хора.

Всеки за себе си. Джунгла. Ако искаш да научиш нещо, потърси книги, видео уроци в интернет, каквото ти хрумне. Защото в училище или в университета няма да го научиш. Ей там е тя работата :/

01.10 2015 в 16:52

Това положение можеше без много напъване да се предвиди.
Сега като активно поколение (20 - 30 годишни) идват хората родени през 90-те години. Те бяха възпитавани в среда на мутри и чалга. Успешният модел за подражание беше дебеловрата мутра с ланци и чалга певици около него. Един такъв стана и министър-председател. Какъв по-убедителен довод, че за да успееш в България не нужно много да си грамотен, колкото да прочетеш Винету, но трябва да си нагъл и безочлив.
А сега - къде сбъркахме?

01.10 2015 в 14:29

браво, при червените боклуци поне имахме държава, имахме здравеопазване, образование, сигурност, имахме армия и закони, които се спазваха.Сега тези неща ги нямаме, ама пък си имаме американски военни бази, „бежанци“ и евроатлантически „ценности“.

01.10 2015 в 13:52

И то ли?

01.10 2015 в 13:44

Целта на емигрантската напаст е да се омешат народите на Европа и да се получи една светлокафява раса с коефициент на интелигентност около 90 , твърде тъпа за да мисли, но достатъчно интелигентна че да копа. При нас вече почти успяха.
В Германия, в 31% от семействата поне единият от родителите е емигрант. Целта на глобалистите е след 5 г. процентът да се удвои.
От емигрантите 30% са абсолютно неграмотни, 25% имат някакво елементарно начално образование.
Да еба и демокрацията!

01.10 2015 в 13:43

Несериозно е, колко щастлив бих станал, ако семестриалните такси в държавните университети станат 500-600 лева и нагоре за бакалавър, и по над 1000 за магистър, а държавните субсидии да бъдат под формата на стипендии и конкретни пари за наука.

01.10 2015 в 13:42

Брав бе, браво, теле демократично, ама при червените боклуци неграмотните бяха под 10 % от населението, а сега са сигурно поне 40%.Образовано население е в разрез с либерално –демократичните ценности и плановете на "големите началници" за територията, на която някога имаше БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.

01.10 2015 в 13:41

Брав бе, браво, теле демократично, ама при червените боклуци неграмотните бяха под 10 % от населението, а сега са сигурно поне 40%.Образовано население е в разрез с либерално –демократичните ценности и плановете на "големите началници" за територията, на която някога имаше БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.