МС одобри информационния лист за референдума

OFFNews 23 септември 2015 в 13:43 1398 0

Правителството одобри вида и съдържанието на информационния лист за национален референдум с въпроса „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“. 

Информационният лист съдържа информация за мотивите за провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., като информира детайлно за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

Право да гласуват на национален референдум имат българските граждани с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г. Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.

Гласуването ще се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината ще съдържа въпроса за провеждане на референдума и двата възможни отговора – „ДА” и „НЕ”, изписани с еднакъв, едър шрифт. Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х” или „V” избрания от него отговор, поставя бюлетината в плик и пуска плика в избирателната урна, като полага подпис в списъка.

Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.

Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч. Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на България при спазване на законодателството на съответната държава.

Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За политиката