БАРИС работи за интеграция на хора с увреждания чрез спорт

Нели Чолашка 01 юни 2013 в 14:40 5439 0

Логото на БАРИС.
Логото на БАРИС.

Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт (БАРИС) е създадена през 2009 г. с идеята, че хората с увреждания имат право да спортуват и тъй като това е тяхно фундаментално право организацията работи, за да го осигури.

Двете основни насоки, в които се работи, за да могат хората с увреждания да спортуват са архитектурна достъпност до спортните обекти и съоръжение и развитие, и популяризиране на спортове, които се практикуват от хора с увреждания.

Идеята на БАРИС е, че спорта помага на хората с увреждания да станат активна страна в процеса на интеграция.

За разлика от другите организации на хората с увреждания, които се борят с институции, БАРИС иска да промени нагласите у хората с увреждания, за да могат те чрез спорта да добият друга мотивация, да станат активна страна и самите те да се борят за своята интеграция.

"Един човек, когато няма нагласата да се бори, нещо наглед дребно може да го спре. Например има много хора, които казват "ами има стълби" и вместо да се реализират те си остават вкъщи и се превръщат в социални аутсайдери", коментира председателят на организацията Павел Савов.

По думите му по материалното и социалното положение на хората с увреждания личи кои от тях спортуват - хората, които спортуват са реализирани  и имат много социални контакти, а другата група води много по-изолиран начин на живот.

"Най-обидното е, че хората с увреждания се третират като целева група на социалното министерство и в България те по презумпция са социално слаби, а това е заблуда", твърди Савов.

По думите му дори и да имат средства хората с увреждания няма как да си купят социално услуги, защото такива не се предлагат - не можеш да отидеш на екскурзия, да вземеш карта на достъпните маршрути и да се разходиш в София.

По проект "Живота е движение" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд, БАРИС е създал "Център за подкрепа на хора с двигателни увреждания - Актив", който се намира в 25-то ДКЦ в столичния кв. "Младост". 

Всеки човек с увреждане може да посети центъра и да получи консултация от рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти безплатно. Специалистите изработват на всеки индивидуална програма, с която той да подобри двигателното си състояние. 

След това се правят групи за спорт. Това са групи за лечебна физкултура, защото от близо 15 години медицинската рехабилитация е изтрита като дейност от социалните услуги. 

Идеята на БАРИС е да възстанови лечебната физкултура, защото тя е много важна за хората с увреждания, но да е под формата, предлагана в страните от Западна Европа - да е аналог на масовия спорт за здравите хора.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови