Социалните услуги за хора с увреждания - формалност или реалност

Нели Чолашка 16 октомври 2013 в 15:53 5288 0

Фреди Уулс, директор на
Фреди Уулс, директор на "Де Пасарел" разговаря с момиче в инвалидна количка.

Постигат ли социалните услуги целта си? Доволни ли са хората, които ги ползват? Водят ли те до по-добър живот в общността? Достатъчно ли е чисто формалното спазване на административни изисквания, за да твърдим че имаме качествени услуги и дали трябва да се сещаме за качеството едва когато стане скандал?

Отговор на тези и други въпроси за качеството на социалните услуги и за това как те въздействат върху живота на хората с увреждания постави конференцията „Качеството на социалните услуги – формалност, реалност или стремеж, организирана в София от фондация „Де Пасарел България”.

Всяка година поне 160 милиона лева от бюджета на България се изразходват за социални услуги. Тяхната цел е да променят живота на хората в нужда на 32 хиляди деца и възрастни с увреждания, които зависят от тях, а още десетки хиляди чакат и нямат достъп (броят на хората с увреждания по официални данни е  474 хиляди, от които над 9 хиляди деца). 

„Ние смятаме, че като общество сме достатъчно зрели, за да поставяме открито въпросите, без да чакаме някой отвън да ни покаже, че начинът, по който функционират социалните услуги, не винаги води до повишаване качеството на живот на хората с увреждания, което би трябвало да бъде тяхна основна цел“, каментира Фреди Уулс, директор на "Де Пасарел".

Фондация „Де Пасарел“ (Холандия) е доставчик на социални услуги за хора с интелектуални увреждания в Холандия в района на град Апелдорн. Предоставят услуги за над 1000 деца и възрастни, като осигуряват защитени жилища, дневна грижа, трудови занимания в трудови центрове (супермаркет, ресторанти, работилници и ателиета) и подкрепена заетост.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови