Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт ще изпълнява проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Активно включване”

OFFNews 06 април 2017 в 11:46 2082 0

Развитие на човешките ресурси

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ е с одобрен проект с наименовение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура „Активно включване” , Приоритетна ос 1 -Приоритетна ос 2 -
Проектът е на стойност 276 756.40 лв.


Основната цел на проекта е създаване на условия за активно социално включване на хора с двигателни увреждания, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги чрез ЦСРИ „Актив“, по-активно поведение и реализация на реалния пазар на труда и ще адаптира и оборудва работни места за лица с увреждания.Тя ще бъде постигната посредством реализацията на следните дейности:
• Организация и управление на проекта;Информация и комуникация;Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на ЦСРИ „Актив“;
• Подбор на потребители, които ще ползват услугите предоставяни по проекта и оценка на нуждите им;Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги чрез Център за социална рехабилитация и интеграция „Актив“;
• Информационна кампания за представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото;
• Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“;
• Предоставяне на обучение за придобиване на Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“;
• Адаптиране и оборудване на работно място за лица с увреждания;
• Осигуряване на заетост на 2 лица с увреждания след проведено обучение за период от 6 месеца.


Целева група са хора с двигателни увреждания и техните семейства, живеещи на територията на обл. София. В рамките на проекта ще се създадат модели и добри практики, допринасящи за социалното включване и реализацията на реалния пазар на труда на хората с двигателни увреждания и техните семейства, които ще бъдат надградени и мултиплицирани след приключване на финансирането, от членовете на БАРИС, потребителите на услугите, широката общественост, включила се в информационната кампания по проекта

Дейностите по информация и публичност ще включват информационна кампания за представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото.
Целта на дейностите е :
- да запознаят работодателите със съществуващите политики и мерки за осигуряване на работа на хора с увреждания;
- да промени нагласите на работодателите и обществото, като се представят добрите практики и се насърчи толерантността към хората с увреждане;
- да се насърчи развитието на корпоративна социална отговорност.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови