Адвокати атакуват заповед на председателя на СГС - ограничава им достъпа до дела

Юлиан Христов 11 юли 2017 в 16:55 9005 0

Адвокати атакуват заповед на председателя на СГС - ограничава им достъпа до дела

Столична адвокатска кантора ще атакува заповед на председателя на Софийския градски съд (СГС) Калоян Топалов, с която се ограничава достъпа до дела. 

Със заповедта се определят правилата за административно обслужване на гражданите и юридическите лица в съда.

Атакуват се два текста от заповедта. Според чл. 11 от правилата право на достъп до делата и преписките в СГС имат адвокатите, които обаче трябва да представят изрично пълномощно за конкретното дело или общо пълномощно за представителство пред съд. Според друг текст (чл. 12.8) при извършването на справки и проучвания по делата е забранено заснемането и фотографирането на на съдържащите се в тях документи.

Основният аргумент, с който юристи смятат да атакуват заповедта е Конституцията, според която всеки има право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права. 

Съмненията са, че със заповедта се прави опит за ограничаване на достъп до информация за хода на делата и въпреки че определят служебните отношения се засягат права на трети лица извън конкретния съд - гражданите и адвокатите.   

На практика заповедта на Топалов е съобразена с действащата нормативна уредба. В Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОВАС) достъпът до делата е уреден в процесуалните закони - ГПК, НПК, АПК, където се изисква пълномощно по конкретното дело. В същото време обаче в мотивите, с които се оспорват двата текста, се пояснява, че Законът за адвокатурата дава свободен достъп на адвокатите до справки по дела до копия от книжа и сведения от тях. Тази разпоредба обаче не указва изрично дали става въпрос за достъп до делата по принцип или делата, по които адвокатът е пълномощник. По този въпрос вече се е произнасял ВАС, според който Законът за адвокатурата има предвид, че адвокатите имат право на достъп само до конкретните дела, по които са упълномощени.

По отношение на текста за фотографирането на документи, аргументите са свързани с икономия на средства и с принципа на частното право, че „разрешено е всичко, което не е изрично забранено от закона” и това че в нито един закон тази дейност не е забранена. В същото време фотографирането на книжа не натоварва допълнително съдебната администрация с време и човешки ресурс, както и се спестяват разходи от разпечатване на копия. Доколкото фотокопията на документи не могат да бъдат представяни пред институции, те не отменят необходимостта от създаване на копия и преписи от тях, когато това се налага.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови