Кабинетът прие план за изпълнение на препоръките в доклада на ЕК

OFFNews 06 април 2016 в 12:08 1813 0

Изготвяне на нова Концепция за наказателната политика, оптимизиране на щатната численост в органите на съдебната власт, извършване на цялостен анализ за дейността на специализираните съд и прокуратура, приемане на Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и приемане на промените в Закона за съдебната власт, са сред основните мерки в Плана за действие в изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия.

Осъществяването на мерките трябва да приключи до края на 2016 г. Те са групирани в пет основни области: независимост, отчетност и етика на съдебната власт; реформа на съдебната система; стандарти в съдебната система; противодействие на корупцията и борба с организираната престъпност.

Предвидено е осъществяване на мониторинг, независимостта, отчетността и етиката на съдебната власт, изготвяне на изменения в Наказателно-процесуалния кодекс с оглед съкращаване на формалистичния процес и улесняване на процедурата по събирането и допустимостта на доказателства за нуждите на предварителното производство и съдебния процес. Също така се предвижда внедряване на единна информационна и деловодна система на съдилищата, изготвяне на Пътна карта за реформа на териториалната структура на съдилищата, както и оценка на натовареността на съдиите и прокурорите.

Ще бъде изготвен и анализ на дисциплинарната практика на ВСС. Сред мерките са и създаването на Национално бюро за предотвратяване на корупцията, изменение в Закона за администрацията за засилване на правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати, извършване на анализ относно административния капацитет на АОП, секторен план в МВР за борба с корупцията.

Планът предвижда и инсталиране на пос терминали във всички органи на съдебната власт, наблюдение на продължителността на наказателния процес и повишаване ефективността и качеството на правосъдието, решаване на неотложните проблеми на съдебните експертизи, приемане на изменения в Закона за МВР относно компетенциите на ГДБОП в съответствие с препоръките на ЕК.

За изпълнение на всяка от мерките е посочена отговорната институция и краен срок. Изпълнението на Плана за действие ще бъде периодично отчитано пред Европейската комисия въз основа на информацията, предоставена от ангажираните по Механизма за сътрудничество и оценка институции.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови