Има ли злоупотреба? Скъпи дейности от договора за тол-системата са отпаднали, но цената останала същата

OFFNews Последна промяна на 24 януари 2019 в 12:09 5225 1

Антикорупционният фонд сигнализира Агенцията за държавна финансова инспекция за предполагаеми нередности в договора за тол-системата.

"Изменения в договора за тол-система и електронна винетка предвиждат отпадане на редица съществени дейности от проекта на обща стойност от близо 180 млн. лева, но без промяна на стойността за данъкоплатците", разясняват от фондация "Антикорупционен фонд".

Съмненията им за нередности са свързани с допълнителното споразумение, подписано на 28 септември 2018 г., което въвежда редица изменения на договора от 16 януари с. г. Отпадат съществени дейности, като:

- изграждане на оптични връзки до най-натоварените гранични контролно-пропускателни пунктове;

- изграждане на 7 вместо първоначално предвидените 30 мобилни глобяващи офиси;

- дооборудване на 195 броя портални рамки вместо първоначално предвидените 320.

"Следва да се отбележи, че според медийни публикации, изброените по-горе отпадащи дейности са сред скъпите за изпълнителя − австрийският консорциум "Капш трафик солюшънс". Въпреки тяхното отпадане стойността на договора остава непроменена, а именно близо 180 милиона лева", допълват от АКФ.

АПИ обосновава отпадането на изискването за изграждане на оптични връзки с писмо от Държавна агенция „Електронно управление“, в което се твърди, че съществуващата вече комуникационна инфраструктура е напълно достатъчна и няма необходимост от изграждане на оптична мрежа. На запитване от АКФ обаче от ДАЕУ отговарят, че подобни твърдения не се съдържат в кореспонденцията с АПИ.

Липсата на промяна в цената АПИ обосновава и с доклади на независими оценители, но те не са публикувани на интернет страницата на агенцията.

Екипът на АКФ е поискал докладите по реда на Закона за достъп до обществена информация и очаква отговор от компетентните институции.

"Налице са и съмнения дали договорът за милиони е изменен в съответствие със законовия ред - пишат от АКФ. Анексът към договора е сключен на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки. Според тази разпоредба договорите за обществени поръчки могат да се изменят само при едновременното наличие на две предпоставки:

1) измененията се дължат на обстоятелства, които са били непредвидими от възложителя при полагане на дължимата грижа;

2) измененията не водят до промяна на предмета на договора."

Като причини за изменението на договора АПИ посочва необходимостта от превенция от различни неблагоприятни метеорологични влияния и защита срещу вандализъм. В анекса се говори и за дейности, които ще осигурят по-качествена електронна система: „разширена софтуерна функционалност“; „осигуряване на достъпност на потребителите до услугите на електронната система“; сензори, „осигуряващи по-висока технологичност, надеждност и качество“. Няма обаче никакви аргументи в подкрепа на твърдението, че описаните изменения на договора са резултат от обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от възложителя на поръчката - АПИ, посочват от Антикорупционния фонд. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови