И след ремонта на закона, бюджетът на БНР и БНТ отново е в ръцете на МФ

Няма ясна методика, по която да се определя размерът на годишния трансфер от бюджета

Мая Младенова Последна промяна на 21 октомври 2020 в 13:30 2478 0

Правителството предложи нов модел на финансиране на БНТ и БНР в проект за измемение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), който е достъпен за обществено обсъждане до 18 ноември.

Промените са изготвени от работна група към Министерството на културата и имат за цел да осъвременят модела на финансиране, както и да съобразят бюджетите на двете медии с правилата за държавни помощи.

Дълго чаканият законопроект обаче едва ли ще бъде посрещнат възторжено. От години двете основни надежди в посока на финансирането на БНР и БНТ са за чувствително увеличение на субсидията и за по-ясна методика на изчисляването ѝ, която да не е зависима от волята на властта. Сега бюджетът е инструмент в ръцете на управляващите, защото неговият размер се определя от финансовото министерство и се гласува с държавния бюджет в парламента.

Какво се променя?

Не много. Променят се по-скоро формулировки в закона, но цялострана концепция за финансирането остава. Финалната дума за размера на субсидията ще има отново МФ. Субсидията ще се нарича бюджетен трансфер. Неговият размер отново ще се одобрява с проекта за държавния бюджет.

В какъв размер ще е бюджетният трансфер?

Ясни критерии или методика за изчисление (напр. формула за актуализиране или процент от БВП) не са заложени.

УС на двете медии ще трябва да изготвят проектобюджет и по-специално - бюджетна прогноза за разходите за осъществяване на обществените функции на БНТ и БНР. След като те бъдат внесени в СЕМ, регулаторът ще съставя бюджетна прогноза и ще я внася в Министерството на финансите. То, на свой ред, ще реши какъв да е размерът на бюджетните трансфери. 

В проекта за бюджет трябва да бъдат включени нетните разходи за осъществяване на обществените функции на радиото и телевизията. 

СЕМ поема и ролята на надзорник за това как се харчат средствата, отпуснати за обществените функции на БНТ и БНР.

Дефиниране на обществената роля

В проекта за изменение и допълнение на ЗРТ по-ясно БНТ и БНР са дефицирани като обществени медии и се посочва, че бюждетът им, отпуснат от държавата, може да се харчи само за дейности в тази сфера. 

Двете медии ще отчитат пред СЕМ как изпълняват обществената си функция, а когато пускат нови услуги, ще трябва да защитят предварително тяхната полза за обществото.

Радиото се цифровизира

В едногодишен срок от влизането в сила на този редактирания ЗРТ Министерският съвет трябва да приеме план за тестово въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиопрограми (DAB+) в Република България, е записано още в предложените промени. Това означава, че се въвежда и мултиплекс за радиата, по подобие на този за телевизиите. Съгласно плана радиооператорите, които имат действащи лицензии за радиодейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, могат да разпространяват програмите си и чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване за същия срок и на територия, посочени в лицензиите им.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови