В новия ЗОП поръчки само за хора с увреждания

Нели Чолашка Последна промяна на 20 август 2013 в 14:10 5331 2

Протест на хора с увреждания. Снимка: БГНЕС, архив
Протест на хора с увреждания. Снимка: БГНЕС, архив

Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) са почти готови, следваща седмица ще минат през Министерския съвет и ще бъдат вкарани в парламента, обяви вицепремиерът Даниела Бобева.

Тя се срещна днес с организациите на хората с увреждания, които предложиха нов текст с цел кооперациите на инвалидите да имат шанс да печелят обществени поръчки.

С промените в ЗОП ще бъде записано, че за артикули от списък в Закона за интеграция на хората с увреждания могат да кандидатстват само кооперации на хората с увреждания.

Ако поръчката включва и други продукти, тези от списъка ще бъдат обособени позиции и пак само кооперациите ще могат да се кандидатират за тях.

бобева представи данни, които показват колко слабо са печелили обществени поръчки инвалидите през последните 4 години - през 2009 г. са им възложени 2 поръчки за 686 000 лв., , през 2010 г - само една, но за 2.5 млн. лв., а през 2011 - нито една, а през 2012 г. са възложени 3 поръчки за 2.3 млн. лв.

От 129 кооперации на хора с увреждания само 26 са се регистрирали в Агенцията за обществени поръчки заради факта, че винаги губят процедурите, обясниха експерти от Министерския съвет.

Други промени в ЗОП са, че отпада задължението на участниците да купуват документи за участие, а те ще са достъпни онлайн, незабавно връщане на гаранциите за участие на неспечелилите участници, премахва се изискването за доказване от кандидатите на оборот за последните три години - три пъти стойността на обществената поръчка.

Въвежда се ограничението изпълнител, който не се е разплатил с подизпълнител, да не може да участва в следваща поръчка, намалява се броят на документите, които се изискват от подизпълнителите, но се въвежда забрана подизпълнителите да бъдат свързани лица на изпълнителя.

Няма да се забрани на офшорните фирми да учестват в процедури по ЗОП, както се очакваше. 

По думите на Бобева относно офшорките ще бъде завишен контролът за участието им чрез изискване за доказване на финансовите им възможности. 

Тя твърди, че новите текстове в ЗОП ще осигурят превенция на корупционните практики.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови