Център "Актив" предлага рехабилитация на хората с увреждания

Нели Чолашка 10 юни 2013 в 15:27 1871 0

Подкрепа за хората с увреждания.

Център "Актив" е създаден по проекта "Живота е движение" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с цел подкрепа за хората с двигателни увреждания.

Той се намира в 25-то ДКЦ в столичния кв. "Младост" - на 3-ия етаж е, но има работещ асансьор. На входа на поликлинаката пък има рампа.

За разкриването на този център са съдействали също район "Младост" и ръководството на ДКЦ-то.

Идеята е хора с увреждания да имат възможност да посещават рехабилитация не само 10 дни, което им осигурява държавата, а безсрочно, обясни Петя Иванова, координатор на центъра.

Тя е рахабилитатор и ерготерапевт, а заедно с нея в центъра работят и психолог, социален работник и масажист.

Центърът осигурява и транспорт за хората, които не могат сами да се придвижат до него.

Рехабилитацията е индивидуална - според заболяването и целите на човек, който е потърсил подкрепа в центъра. Могат да се обърнат към него и само за разговор с психолога.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков