Хора с увреждания: Извеждането от социални домове е измама

Вероника Шербанова 03 юни 2013 в 15:48 2476 0

Хора с увреждания.
Хора с увреждания.

Извеждането на хора с увреждания от социални домове в близка до семейната среда е измама. Това заявиха в понеделник хора с увреждания от Центъра за независим живот.

Деинституционализирането променя с малко материалните условия, при които живеят хората с увреждания, но контролът от страна на персонала остава същия.

Новият модел повтаря всъщност старите практики, които се използват от десетилетия в България и са крайно неефективни. Наименованията на услугите са заменени с нови, като по този начин се отчита политическа и социална дейност, но без никакъв резултат, въпреки че гълтат много пари, посочиха от центъра.

Според тях особено голям е проблемът при децата и младежите, които би трябвало да израснат в близка до семейната среда.

Анализ на Центъра за независим живот показал, че успеваемост на новите социални услуги няма нито в защитените и преходните жилища, нито в центровете за настаняване от семеен тип.   

Промяната е основно в мащаба и в изгледа на сградите, в които се предоставят услугите за хората с увреждания, коментираха от центъра.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови