Мария Минчева: Отложеното класиране за детските градини не беше важно

Мадлен Шишманова 19 януари 2012 в 11:59 8555 1

Мария Минчева дирекция Образование към Столична община
Мария Минчева дирекция Образование към Столична община

Мария Минчева е директор дирекция "Образование" към Столична община и отговаря за детските градини и яслите на територията на София. В системата на образованието е от 20 години - първо като учител, след това като помощник-директор, а сега като директор на дирекцията "Образование".

- Г-жо Минчева, на 14-и януари трябваше да излязат резултатите от първо класиране, но това беше отложено с една седмица, защо?

- Това класиране е текущо и не е важно. Тогава щяха да се обявят около 100 свободни места за детска градина и само 13 за ясли. Това не се случи на 14-ти, защото тогава се извършваше преместване на системата от фирма „Сирма“ към Столична община . "Сирма" е фирмата, която до момента  управляваше системата за  обслужване на детските градини и ясли в Столична община .  Искам да отбележа, че ако родителите нямат достъп до системата няма да се правят класирания, за да не бъдат ощетени. Класирането, което бе насрочено за 14  ще се извърши на 21 януари, но най-важното класиране е на 5 май.

 - Какво е най-важното нещо, което родителите трябва да знаят, преди да изберат детска градина или ясла?

- Много важно е родителите да не бързат с избора на детски заведения. След 27 февруари те ще имат време до 3 май да изберат детска градина или ясла.  Другият важен момент е как ще подредят избраните от тях заведения. На първо място родителите трябва да сложат детската градина или ясла, която най-много предпочитат, тя ще им донесе 3 точки, втората - 2 точки, а поставената на трето място носи 1 точка. Затова родителите трябва внимателно да преценят коя детска градина или ясла ще е най-удобна за тях . Важно е да знаят, че могат да правят промени до 3 май. Първото генерално класиране е на 5 май. Тогава родителите ще могат да видят в информационната система дали и къде е прието детето им. Освен това ще бъдат изпратени имейли на посочените от тях  пощи, а за тези, които нямат достъп до интернет, ще бъдат поставени списъци с приетите деца на видно място във всяка детска градина и ясла .

- Какви са критериите за прием в детска градина и ясла?

- Критериите се делят на два вида - социални и общи. Общите критерии са постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община, за което детето получава 3 точки.  За работещите родители получава по една точка, за  родители редовни студенти също получава по една точка. Друг критерий е детето да има родител или баба и дядо, който да работи в детска градина или ясла. Даваме точки за това, за да привличаме повече млади хора да работят в тези детски заведения. Деца, които посещават самостоятелни детски ясли, получават 1 точка, за да може да бъдат приети в детска градина когато навършат 3-годишна възраст. Най-голям брой точки се събират от социалните критерии. Точки получават деца с един родител или сираците, също така и деца, които са в риск, както и тези, които са в големи семейства. Деца в риск са тези, които са били малтретирани от родителите си или тези, за които не са полагани достатъчни грижи. Близнаците печелят точки, освен това ако единият близнак е приет в ясла или детска градина се приема и другия автоматично, за да не бъдат разделяни.

- С предимство ли са децата с хронични заболявания?

- Те не са с предимство, т.е. не заемат мястото на други деца, а за тях се откриват нови места по преценка на директора на детската градина. Приемат се и деца със специални образувателни потребности. Те могат да бъдат до две в група, но за тях също се откриват нови места. Имам от днес един случай, при който е прието дете след решение на работната група. За съжаление след инцидент то остава сираче и се налагаше извънредно и бързо да бъде прието в детска градина.

- Към коя дата детето, което ще кандидатства за ясла, трябва да е навършило 10 месеца, към датата за заявление или към дата за прием?

- Детето, което кандидатства за яслена група, трябва да е навършило 10 месеца към датата за подаване на документите за кандидатстване.

Колко са свободните местата в яслените групи и детските градини?

- В момента не разполагам с такава информация, защото свободните места за всяка една самостоятелна ясла и детска градина ще бъдат публично обявени на 27 февруари тази година в информационната система, която се намира на сайта на Столична община. От тази година самостоятелните ясли на територията на Столична община, които са 26 на брой, вече са интегрирани в информационната система.

-Колко деца ще бъдат записани в ясла и детска градина през септември 2012 г.?

- Към момента 38000 деца посещават детска градина, около 2700 - самостоятелните детски ясли. Класирането на 5 май е само за деца, които ще бъдат приети в яслени групи, тоест родените през 2010 и 2011 година и деца, които са първа група в детска градина. За останалите деца има текущи класирания. В случай, че има свободни места за чакащите деца, класирания може да има всяка събота. Към момента около 2800 деца чакат да бъдат приети в детска градина. По Закона за народната просвета през септември 2012 трябва да бъдат приети в детски градина всички деца, навършили 5-годишна възраст. Новооткритите места приоритетно ще бъдат за тези деца. Има райони, в които напълно е преодолян недостигът на групи, такъв е например район „Изгрев“.

- Ще бъдат ли компенсирани по някакъв начин родителите на деца, които имат право да бъдат приети в детска градина или ясла, но не са приети поради липса на места?

- Общината няма нужните средства да компенсира тези родители. Инвестициите, с които разполагаме, се отделят за строеж или реконструкция на детски градини и ясли, за да могат да бъдат открити нови места и да се намали броя на чакащите деца.

-Каква е процедурата за прехвърляне на дете от една детска градина в друга?

- Преместването става между директорите на детската и родителите на детето. Когато родителите искат да преместят детето си, могат да отидат в детската градина, в която желаят то да бъде преместено и да се уговорят то да заеме мястото на друго дете. Но това става само, ако родителите и на другото дете са съгласни детето им да отиде в друга детска градина. Ако не стане така, родителите трябва да  кандидатстват наново в системата.

- Какво поема таксата, която родителите заплащат, за да посещават децата им детска градина и ясла?

- Таксата от 60 лева поема главно разходите за храната, която консумира детето. Ние сме правили изчисления, че едно дете на месец струва около 185 лева, като само 60 лева се заплащат от родителите, стига да няма преференции, останалите консумативи се покриват от общината. Има преференции, тоест има родители, които заплащат таксата на половина и такива, които са освободени от такси. 30 лева плащат родители с две деца, като за едното дете заплащат пълният размер на таксата, а за второто на половината. Не плащат такса родители с много деца и такива с намалена трудоспособност.

-Колко пари са предвидени в бюджета на Столична община за 2012 г. за детските градини и яслите?

-За образование тази година държавата е отделила около 183 млн. лева, но тези пари са освен за детски градини и ясли и за училищата. Държавната издръжка покрива заплатите на всички служители в училищата, детските градини и яслите.  Столична община е заделила 33 млн. лева за издръжката на детските градини и яслите. Тази издръжка покрива разходите за храна на децата, както и  за тока, водата, горива и консумативите.

-Ще приключи ли строителството на новите детски градини до септември 2012, когато децата ще постъпят в детска градина?

- През 2012 ще приключи строежа на осем детски градини, те са в кварталите „ Люлин“, „Младост“, „Илинден“, „Връбница“, „Кремиковци“, „Оборище“ и „Студентски град“. Някои от тях ще са готови да приемат деца още през септември, други - малко по-късно. Две седмици преди да бъде открита всяка детска градина, ще бъдат обявени в системата новите места. Една детска градина в „Люлин“ се разширява и в края на тази седмица ще бъдат открити нови групи там. Ще бъдат открити и нови групи в детска градина в район „Връбница“ до края на този месец. Преди години бяха забранени за експлоатация 20 детски градини, защото не отговаряха на изискванията за пожарна и аварийна безопасност. В момента се довършва последната от пожароопасните постройки детска градина в кв. Волуяк, район "Връбница" . Освен това през 2012 година  ще бъде започнат строежа на още четири детски градини. Което са около 1000 нови места. Големият недостиг на места идва от миграцията на хора към София, но ние се опитваме да се справим с това.

 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови