Да оправдаеш войната. Социолози сравниха реакциите на руснаци и американци на войните в Украйна и Ирак

OFFNews 16 декември 2022 в 21:15 6539 2

Снимка Getty Images

Социолозите Анатолий Кропивницки и Аля Денисенко сравниха реакцията на руснаците към войната в Украйна с позицията на американците за нахлуването в Ирак. В изследването си, публикувано от проекта "После", социолозите говорят защо някои руснаци подкрепят нахлуването в Украйна и как "пасивните" привърженици на войната обясняват позицията си, разказва „Медуза“.

Публикацията се основава на изследване, което се отнася до социално-психологическите механизми на съпротива срещу нова информация, която противоречи на политическите убеждения. Тя е проведена от американския социален изследовател Моника Прасад и съавтори, а резултатите са публикувани през 2009 г., като трудът е многократно цитиран в различни научни публикации.

Проучването пита американците, които са гласували за Джордж Буш на президентските избори през 2004 г. и смятат, че иракският лидер Саддам Хюсеин е свързан с атаките от 11 септември 2001 г., за отношението им към войната в Ирак и как тя е повлияла на решението им при гласуването.

Според социолозите поддръжниците на Буш продължават да смятат войната в Ирак за оправдана, въпреки липсата на факти, потвърждаващи връзката на Хюсеин с терористичните атаки в САЩ. Анкетираните, наред с други неща, се позовават на факта, че американският президент няма как да започне война, без да е имал достатъчно основания.

"Мисля, че най-доброто, което можем да направим, е да се надяваме, че президентът има достатъчно информация, за да вземе правилното решение. И тогава просто трябва да му се доверите, че ще направи необходимото, и като страна трябва да го подкрепим", каза един от анкетираните в американското проучване.

Прасад и нейните съавтори наричат този начин на разсъждение "подразбиращо се оправдание". Прибягвайки до "имплицитно оправдание", за да оправдаят политическата си позиция или морална преценка, хората не се обръщат към конкретни факти. За тях, смятат социолозите, е достатъчно да твърдят, че такива факти съществуват или трябва да съществуват. Те разчитат на евристиката – мисловни техники, които улесняват и ускоряват преценката и вземането на решения. Източникът на такива евристики могат да бъдат политически предпочитания или политическа ситуация.

В същото време ситуационната евристика играе по-голяма роля при формирането на преценки, когато човек е изправен пред мащабни събития, които имат далечни последици, според изследването "После", например, за някои поддръжници на Републиканската партия, които гласуваха за Буш, американската инвазия в Ирак беше такова събитие: самата ситуация на война се оказа достатъчно основание да се заключи, че инвазията е оправдана.

Една от характеристиките на "подразбиращото се оправдание" е неговата съпротива срещу нова информация. Тези, които гласуваха за Буш, бяха убедени, че избраният от тях лидер не може да реши да отиде на война без причина. Американски изследователи са стигнали до извода, че това, което е било важно при оценката на решението за започване на войната, не са самите факти, а вярата в тяхното съществуване. Това убеждение от своя страна не зависи от убедителността на конкретни версии, нито от възможността за опровергаването им с помощта на нова информация. По-специално, интервюираните американци, които гласуваха за Буш, продължиха да оправдават войната в Ирак, въпреки че че самият Буш в един момент е поставил под въпрос участието на Хюсеин в атаките от 11 септември.

Кропивницки и Денисенко откриха многобройни примери за "имплицитно оправдание" в интервюта с участници в проучването в Обществената социологическа лаборатория за реакцията на руснаците към войната в Украйна и последиците от нея. Като част от тази работа изследователите събраха 213 интервюта между края на февруари и началото на юни 2022 г.

След анализ на интервюто авторите на изследването "После" забелязват, че към "подразбиращото се оправдание" прибягват не само твърди привърженици на руската агресия, но и "съмнителни" руснаци, които се въздържат от оценки и подчертават приоритета на личния живот пред политиката.

Като примери за "имплицитно оправдание" Кропивницки и Денисенко цитират следните цитати:

"Значи, аз не разбирам принципно какво става там защото, първо, може би правителството е постъпило правилно, може би просто е нямало друг избор или ще е по-добре за страната ни, ще бъде по-добре за народа ни. Но бих искал да вярвам, че именно от това се е ръководело нашето правителство, когато то създаваше тази така наречена специална операция."

"И защо се случва тази война? А може би, ако тази война не се беше случила, тогава щеше да е още по-зле за нас. Т. е., ами и те не знаят, сигурно. Но аз все още вярвам в адекватността и здравия разум на нашето правителство, че със сигурност там не седят глупави хора. Имали са своите предпоставки."

"Има ли оправдание за войната? Ми не, сигурно всеки лош мир е по-добър от добра война... Но аз имах силно убеждение – и ми е по-лесно да живея с това, че може би нашият президент наистина не е имал друг избор."

Авторите на статията смятат, че тези изявления показват, че за някои руснаци началото на войната в Украйна е било "дълбок шок". И за да се справят с него, анкетираните признават, че това събитие не би могло да се случи по погрешка или от користни подбуди. В основата на подобни разсъждения, отбелязват Кропивницки и Денисенко, не е наличието или липсата на информация, която би ни позволила да оценим решението на руския президент Владимир Путин, а убеждението, че той няма друг избор.

В същото време авторите на статията откриват разлика в руската и американската версия на "подразбиращото се оправдание". Например, за включените в американското изследване оправданието за нахлуване в Ирак се превърна във въпрос на увереност за собствения им политически избор, а избухването на война е поне отчасти свързано със собствените им избори и отговорности.

Докато за участниците в руското проучване оправдаването на войната в Украйна е въпрос на вяра и надежда, а самото нахлуване е събитие, което се случва против тяхната воля и желание и върху което те не могат да влияят. Поддръжниците на войната в Украйна в хода на изследването по-често казваха, че решението на руските власти няма алтернатива, а "съмняващите се" руснаци се надяваха, че то не е произволно. В същото време и анкетираните подчертават дистанцията, която ги отделя от предмета на вземане на решения. Това, според авторите на "После", се доказва от такива цитати от руското проучване:

"Ами, както разбирам, или е нямало изход, или има някои други моменти, за които не знаем и никога няма да разберем, имало е предпоставки за това. Затова се случи. Сега съм спокоен за това – да, така е. <... > аз не подкрепям военните действия, тези насилствени мерки. Но след веднъж се е случило, случило се е, аз по никакъв начин не мога да повлияя на това."

"Знаете ли, аз имам такова чувство, че имаме известна дистанция между правителството и между хората, които то контролира. Винаги е имало усещането, че това са два паралелни свята. Все още е така и винаги е било така. За мен това са само две успоредни линии. <... > Всички решения, които те вземат, аз нямам влияние върху тях, не им влия. Разбирам, че нито избори, нито други някакви моменти не могат да променят това."

Както отбелязват Кропивницки и Денисенко, от една страна, посочването в думите на анкетираните на неизвестни обективни предпоставки премахва самия въпрос за предмета на решението: ако президентът и правителството "не са имали изход", тогава не е имало избор какво да се прави. От друга страна, изрази като "Искам да вярвам" показват, че запитаните се съмняват в това дали президентът на Руската федерация има достатъчно информация, за да вземе подобно решение, както и в самата му способност да вземе такова решение, пишат авторите на статията.

На свой ред избирателите на Буш, оправдавайки войната в Ирак, не се усъмниха в способността му да взема решения и да прави избор в полза на една от наличните алтернативи. Привържениците на войната в Русия могат само да бъдат сигурни, че инвазията е оправдана, само ако тълкуват ситуацията с вземането на решения на руските власти като безизходна. Руснаците, които не са заели ясна позиция, признават, че Путин е имал избор, но тъй като не могат да му влияят, се държат така, сякаш този избор може да бъде обяснен.

Изследванията на социално-психологическите механизми на "имплицитното оправдание" позволяват на авторите на "После" да предположат, че позоваването на фактите няма да може да промени гледната точка на руснаците, които одобряват войната "по инерция", защото те просто подкрепят Владимир Путин.

Склонността към "имплицитно оправдание" се засилва с повишаването на залозите, пишат Прасад и нейните колеги. Хората са склонни да оправдават решения въз основа на оценка на мащаба и тежестта на последствията от него. Когато ситуацията ескалира и предизвиква повече емоции, тогава ситуационната евристика става по-убедителна.

Поради тази причина, предполагат Кропивницки и Денисенко, емоционалните образи, които се фокусират върху мащаба на последиците от войната - доклади за жертви, разрушения и щети - няма да убедят "пасивните" поддръжници на руската инвазия.

Социолозите смятат, че подобна позиция може да бъде разклатена чрез демонстриране на непоследователността на тяхната интерпретация. Изследванията на общественото мнение за войните на САЩ показват, че ключова роля във възприемането на военните действия играят "сигналите" на представителите на политическия елит, които заемат определена позиция по отношение на войната. Както е отбелязано в статията, такива "сигнали" формират възприемането на информацията за събития на фронта, загуби и поражения.

Фактите ще започнат да играят роля едва когато в дискурса на елитите се появят различни позиции за войната.

Освен това върху позицията на "пасивните" привърженици на войната и това дали те разпознават новата информация влияние оказва тяхната идентичност. Социолозите, позовавайки се на изследвания, пишат, че ако новата информация застрашава мирогледа и идентичността на човека, тя или се отхвърля, или не може да го убеди.

"Желанието на хората да вярват, че случващото се трябва си има своята причина, ги кара да интерпретират ситуацията така, сякаш войната е оправдана. Тези процеси са тясно свързани с представите на хората за самите себе си и това как трябва да се изграждат отношенията им с държавата. За да променят позицията си, хората не се нуждаят от факти, а от убедителен проект за възстановяване на собствената си идентичност".

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  11925

  2

  klimt

  17.12 2022 в 20:44

  Изследването е конструирано некоректно.Някои от нас помнят ,че войната в Ирак започна след като Саддам завладя Кувейт.А путин защо навлезе в Украйна/???

  12315

  1

  denislav

  16.12 2022 в 21:49

  Ахъм, крайния резултат от целенасоченото опростачване и профанизиране на популацията е това.
  - Те там горе знаят най-добре...
  Независимо дали отатък Атлантика, отатък Черно море, или тука.
  Много е полезно да превърнеш общество от мислещи индивиди в блееща биомаса.
  На която да и пуснеш малко чалгичка, малко "Биг брадър", една "Ферма", един "Ерген"...
  И си готов - правиш квото си искаш, а масата блее в оргазъм.
   
  X

  Войната във въздуха на фронта в Украйна - част II