Бунтът в Трънско се отлага. Вместо това - концерт на Васко Кръпката

С концерт на Васко Кръпката Трън празнува годишнината от знаковия местен референдум

Буни Камик Последна промяна на 27 април 2018 в 20:14 16385 0

Стигнеш ли до българския съд, обикновено получаваш киселини от притеснение. В дебрите на родното правосъдие „право“ и „законност“ нерядко се оказват разтегливи понятия.

Затова трънчани с тревога следят знаковите административно дело № 1003/2017 и административно дело № 2258/2017, които дъщерната на Асарел-Медет „Евромакс сървисиз“ ЕООД и Минно-геоложката камара заведоха пред различни отделения на ВКС срещу Плана за управление на речните басейни в тяхната община.Планът бе изготвен през 2016 г. от МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен. С поддържането на исковете, въпреки резултатите от проведения на 11.06.2017 г. в Трън местен референдум, кандидат-инвеститорът в мини за злато и браншовата камара демонстрират неглижиране на гражданския вот.

Той показа, че 93% от трънчани не желаят мини на територията на своята община.

Ето какво, според публикация на ВКС, частната фирма и камарата не харесват в ПУРБ:

- че е забранено водовземане и ползване на воден обект в зони за защита на водите - 33 „Руй“ с код BG0000313 и 33 „Руй“ с код BG0002112 при извършване на миннодобивна и миннообогатителна дейност;

- че реализацията на инвестиционни предложения, свързани с миннодобивна и миннообогатителна дейност във водосборната площ по поречието на река Ерма, се допуска само след като с конкретни изследвания е доказано, че реализацията на инвестиционните предложения няма да доведе до влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води и зоните за защита на водите.

- че е предвидена възможност при разрешаване на бъдещи инвестиционни дейности в защитената зона, тези дейности да бъдат прекратени, ако се констатира влошаване на количествените и качествените показатели на повърхностите и подземните води, причинено в резултата на дейността.

„Виждате ли нещо нередно в тези предписания?“ - питат ме местните хора. „Не са ли те просто доказателство, че експертите от МОСВ са си свършили работата, за която всички ние като данъкоплатци им плащаме?“ Именно това потвърди сега и шесто отделение на ВКС.

Три дни след вота, на 14.06.2017 г. в отворено писмо „Евромакс сървисиз“ обеща пред българската общественост да се съобрази с резултата от референдума. Съобщи, че зачерква инвестиционното си намерение за добив на злато в Трънско. Противно на даденото обещание рудодобивната компания обаче до ден-днешен работи по осъществяване на инвестиционното си намерение. На 22-ри януари т. г. в. „Капитал“ дори писа за австралийски инвеститор, с който „Евромакс сървисиз“ водела преговори за продажба на проекта…

Трънчани са убедени, че в процесите пред ВКС правото е на тяхна страна. Общината също се включи като ответник по делата, за да даде приноса си за защита на решението, взето на референдума. Всички в Трънско обаче съзнават какъв мощен финансов, експертен и властови ресурс се е изправил насреща им. Местните хора не отхвърлят възможността ВКС да огъне закона и отмени гореописаните предпазни мерки в ПУРБ. Готвят се за протестни действия, ако това се случи. Твърдят, че няма да се поколебаят да защитят здравето и природата си. Неофициалното мото на съпротивата гласи: „С трънски инат срещу задкулисния разврат!“. 

За щастие на 19.04.2018 г. шесто отделение на ВКС постанови по дело № 1003/2017, че ПУРБ е законосъобразен и остава в сила. Трънско и приятелите му обаче продължават да поддържат протестна готовност до окончателно решение на ВКС и по двете дела. Следят дали ще има обжалвания пред 5-члененни състави и какво ще решат те. Бунтът на местните хора и поддръжниците им в страната и чужбина изглежда отложен, но не отменен. „Отмяна, казват трънчани, е възможна единствено ако МОСВ, всички държавни институции и българският съд уважат неотменно вота им и прекратят безвъзвратно проекта за златодобив в техния край. Местните хора осъзнават, че борбата им е станала пътеводна звезда за отстояване на граждански права в цялата държава. Решени са да извървят поетия път докрай.

Същевременно в Трън трескаво текат приготовления за отбелязване на първата годишнина от референдума срещу мините.

На 19.05., събота, от 18:00 ч. на градския площад ще пее не кой да е, а Васко Кръпката. 

„Васко“, чувам да говорят трънчани, „по майчина линия има трънски корен. Вече 30 години подкрепя борци за свобода, човешко достойнство и доброта. В този момент по-подходящ от него за нашия празник няма.“ Концертът ще е безплатен. Ще има и дегустация на нова марка бира, създадена от трънски предприемач. Васко и неговата публика се готвят да покажат в стил Уудсток (Woodstock), че отвъд комерсиалния бълвоч има музика с непреходна стойност. Възнамеряват да покажат как се отстояват граждански права с усмивка и песен на уста.

Плануват от площада в Трън да прогърми вик, който да отекне и в покоите на властта:

„Суверен сме, господа! Имаме права!“