Ангел Найденов: Търсим начин да повишим заплатата на военните

Последна промяна на 26 октомври 2013 в 12:10 10016 13

Министърът на отбраната Ангел Найденов

 

В края на седмицата български военни започнаха изграждането на телена мрежа по границата с Турция заради бежанския поток. Работата ще продължи няколко месеца, а целта е бежанците да бъдат пренасочвани към граничните пунктове. Колко ще струва това на Министерството на отбраната, доволен ли е от бюджета за 2014 година военният министър Ангел Найденов – потърсихме го за отговор на тези и други въпроси.

Г-н министър, какъв участък от границата ще обхване съоръжението, с изграждането на което беше нагърбена армията?

 Нека първо да кажа, че задачата, която предстои да изпълни Българската армия, на практика включва два етапа. Има пакет от мерки, които са одобрени от Министерски съвет, чието изпълнение е възложено на Министерството на отбраната, и този пакет включва възстановяване на пътищата, водещи до зоната, където ще бъде изградено инженерно-техническото съоръжение за възпрепятстване за преминаване от турска на българска територия. Това са 107 км пътища, които трябва да бъдат възстановени, включително изграждането на водостоци, възстановяването на мост. Тоест, всичко необходимо, за да се осигури достъп до тази зона, в която трябва да бъдат изградени около 32 км инженерни съоръжения. Този първи етап ще отнеме 35-40 дни, в зависимост от климатичните условия. След което във времето до три месеца трябва да бъде изградено и самото съоръжение на границата.

 Какво всъщност представлява това съоръжение?

Най-общо казано, това са телени заграждения, които ще възпрепятстват преминаването в онзи участък от граничната бразда, който е в силно пресечена местност. Там видеонаблюдението от българска към турска страна е затруднено, което не позволява групите бежанци да бъдат забелязани на време и съответно да реагират полицейските части или пък да бъдат информирани турските власти. Това е и от друга страна заграждение, което вероятно ще пренасочи този поток към официалните гранични пунктове с Турция.

 Откъде ще дойдат парите за тази дейност?

Средствата са разчетени като допълнителни целеви средства, които ще бъдат или целеви средства от държавния бюджет или средства, които очакваме да постъпят от страна на европейските фондове като помощ за справяне с проблема с бежанците.

 За каква сума става въпрос?

Първата част от този проект ще струва около 1 млн. лв. Съответно изграждането на съоръжението със закупуването на всички необходими материали е до 5 млн. лв.

 Колко военни подразделения има в тази част на страната? Вярно ли е, че там територията е оголена откъм военно присъствие?

Имаме, разбира се, военни формирования. Дислокацията на военните части е достатъчно прецизно преценена, съответно анализирана. Имаме части в Южна България, разполагаме и с мобилни формирования, които ще се включат в изграждането на граничните съоръжения. Факт е, че имаше едно много сериозно предислоциране и изтегляне на части от Южна България в годините доста преди 2013 година, но това е достатъчно добре преценено. Не е оголена Южна България и тя не бива да бъде разглеждана като незащитена и незащитима част от страната.

Искам да кажа, че независимо от общото мнение, което съществува заради постоянното намаляване на числеността на Българската армия и поставя някаква сянка на съмнение върху способностите ѝ, не сме нито толкова безобидни, нито толкова ограничени или лишени от гледна точка на способности. Самият факт, че имаме една изключително висока оценка на нашите партньори за начина, по който българските военнослужещи изпълняват възложените им задачи в операции в мисии зад граница, самият факт, че демонстрираме не само висок боен дух, а и достатъчно капацитет в тези операции, е сам по себе си показателен. Все пак нека да не забравяме, че например само в операциите, които са в Афганистан, са минали повече от 9000 човека. Това са сериозни възможности и сериозен опит, който е натрупан. Общо в мисии зад граница са участвали над 18 000 човека, така че това е много сериозен капацитет, на хора, които са участвали в реални операци.

 Приключи ли оценката на това кои военни имоти могат да бъдат предоставени за настаняване на бежанци?

Ние бяхме направили един списък с 26 района, които бяха оценени и които бяха представени на вниманието на Държавната агенция за бежанците, където могат да бъдат настанени хората, нуждаещи се от подслон и убежище. В тези военни райони имаше повече от 150 сгради с отпаднала необходимост. Естествено, тяхното състояние не бих казал, че е добро и че в тях могат да се настанят хора без преди това да бъдат направени сериозни ремонти. Към тези райони бяха предложени и други 21 сгради в значително по-добро състояние, отколкото предишните, но така или иначе там пак трябва да бъдат направени ремонти. Това са райони, които се намират в Централна и Северна България и те са предоставени на вниманието на Агенцията.

 Доволен ли сте от бюджета за 2014 година? Ще искате ли са увеличаване на заложените в него средства?

Едва ли има министър, който да е доволен от бюджета, който му се предоставя. При един общ призив в рамките на НАТО разходите за отбрана да се придържат в рамките около 2% от БВП, само три държави успяват да го изпълнят. Второто ниво е да се придържаме към разходи, които са в рамките на 1,5%. За съжаление България и към този процент не може може да се придържа. Поддържаме бюджет от около 1,3% от БВП, толкова ще бъде той и за 2014 година. Онова, което очакваме, е по какъв най-ефективен начин да използваме средствата, за да постигнем необходимите способности. Посочил съм три приоритетни политики. Първата е по отношението на постигането и поддържането на висока бойна подготовка и бойна готовност. Включително тук трябва да отбележа необходимостта от достатъчно количество горива, които да бъдат използвани за учение и подготовка на различните родове войски. Тук трябва да прибавим и ученията за следващата година и всичко необходимо за стрелби. Следващата политика е свързана с възстановяването на изправността и поддържането на техническата годност на въоръжението и на военната техника. Вече имах възможност да кажа достатъчно стресиращи данни, които описват критичното състояние на въоръжението и техниката, с които разполагаме особено във Военновъздушните сили. На практика при тях една голяма част от техниката е на земята. За това ние се нуждаем от сериозен финансов ресурс, който ни е необходим, за да възстановим летателната годност на апаратите, за което ще са необходими не по-малко от 14,5 млн. лв. Отделно от това са всички средства за сключване на договорите за абонаментната поддръжка, сертифицирането на двигателите...

Онова, което не можем да си позволим в момента, е да реализираме големите модернизационни проекти: придобиването на нов тип боен самолет, нови кораби или нова техника за Сухопътните войски, която отговаря на способностите за повишаване на степента на развръщане и мобилност.

Третата политика е ориентирана към по-висок статус на военнослужещите. Образно казано - да повишим заплащането не само разбирано като повишаване на заплатата. Има допълнителни възнаграждения, които се нуждаят от актуализация и да бъдат осигурени с финансов ресурс. Надявам се, че ще успеем да актуализираме плащанията по тношение на участието на военнослужещите във военни учения повече от 48 часа или пък повишаване на заплащането за придобиване на класна специалност. Направили сме разчети, това ще засегне повече от 20 хил. военнослужещи. Отделно от това имаме амбицията да повишим обезщетението на съпругите или съпрузите на участниците в мисии или на тези, които губят работата си при преместване. Имаме амбицията да възстановим поемането на ремонтите в жилищата, за сметка на дължимия наем, след оценка от комисии.

Друг е въпросът дали ще реализираме тези амбиции. Надяваме се да ги реализираме.

 Минималната заплата на военните не е променяна от 2008 година...

От 2009 година е базисният размер на заплащането – 376 лв., който до момента не е променян. Аз съм възложил да се направят първо разчети на базата на справка от НСИ, колко е средното възнаграждение в бюджетната сфера и на тази база да се направят изчисленията, ако се актуализира базисното заплащане - каква допълнителна сума ще бъде необходима за бюджета на МО. Това ще бъде дебат, който ще проведем със специализираната комисия по отбрана. Ще се опитаме да търсим промяната на този базисен размер, не съм убеден, че ще го постигнем, казвам го от сега, защото очевидно ще бъдат необходими много средства.

Но имайте предвид, че тази сума не е била променяна много дълъг период от време и преди 2003 година. След това е била актуализирана и този модел е действал до 2009 година, от когато сумата е замразена.

Все пак се надявам на един добър диалог, ако стигнем до преценката за възможностите с Министерството на финансите.

 Бюджетът налага ли съкращения в администрацията и във военния състав?

Съгласно План 2014 съкращенията във военния състав трябва да бъдат направени до края на 2014 година. Най-реформираната система, включително чрез съкращаване на личен състав и техника, е отбраната. За съжаление, това досега се е изразявало в съкращаване, не в придобиване на нови способности или в модернизация и превъоръжаване. За 2014 година предстои да бъдат съкратени около 900 военнослужещи и още 400 - най-вероятно след първата половина на 2014 година. Тези 400 човека ще са в резултат на освобождаване на складове и бази на бригада „Логистика“, в които се съхраняват имущество, техника, боеприпаси с отпаднала необходимост или пък съответно продадени на частни фирми, които предстои да бъдат изтеглени. Успяхме да отменим и да отложим решения за около 800 човека - например трансформирането на бригада „Специални сили“ в Пловдив, в резултат на което трябваше да бъдат съкратени около 300 човека... В случая нямаме отказ от реформи, които е очевидно, че трябва да се направят. Имаме по-скоро отлагане на решения за съкращаване.

Отделно от съкращаването на личния състав във въоръжените сили ще бъдат съкратени малко над 5% от администрацията на Министерството на отбраната и на структурите, които са на пряко подчинение на министъра на отбраната. Това се вписва в необходимостта да бъдат оптимизирани разходите и да бъдат по-ефективно използвани средствата.

 Тук е мястото да ви питам какво е отношението ви към военните пенсионери, които са назначени на цивилни длъжности в Министерството. Служебният военен министър Тодор Тагарев призна, че това са едни от най-скъпите служители в МО.

Това са около 10% от администрацията на МО. Това са около 80 човека. Аз нямам разбирането за разширяването на тази практика. Същевременно не отивам и на самоцелно съкращаване на тези хора. Преустановяваме практиката на назначаване, но от друга страна нека бъде ясно, че има места, които изискват административният служител да има опит и като военнослужещ...

 Появиха се обвинения, че с отказа си да направите ревизия в министерството, оставяте политическите назначения от предходното правителство.

Ние сме едно от министерствата, в които бързо бяха направени оценки и представиха наследството. Не бих се съгласил с упрека, че не сме направили ревизия. Например в Изпълнителната агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“, където в резултат на такава проверка беше освободено предишното ръководство; продължаваме проверката в търговските дружества, където също мога да кажа, че е незавидно състоянието; в резултат на такава проверка плюс напрежението, което имаше в „Интендантско обслужване“, си отиде предишното ръководство. Така че това е според мен необоснован упрек, ако съществува такъв. Отделен е въпросът за хората, назначени при предишното ръководство на МО. Не мисля, че тук трябва да се освобождава самоцелно.

Аз заварих доста хора, които са назначени без необходимите конкурси. Това са над 20 човека, започнали такава работа, включително има и ръководни позиции, които са били част от политическия кабинет на предишния министър.

Няма да подхождам от гледна точка на саморзаправа или на предубеденост към тези хора. За мен е важно качеството на продукта от тяхната работа, тяхната лоялност и разбира се техният професионализъм. Има хора, които са освободени. Няма да продължа да освобождавам тогава, когато преценя, че те не си вършат качествено работата, но това няма да бъде чистка само заради политически различия.

 Предвиждате ли в този смисъл смяна на ръководството на служба „Военна информация“?

Не. Не съм разглеждал такъв въпрос, което не означава, че трябва да изключвам смяна в ръководството на всяка една от структурите на пряко мое подчинение. Не съм обсъждал смяна на ръководството на служба „Военна информация“. Всичко зависи и от текстовете, които ще бъдат приети в тази посока в Закона за военното разузнаване. Там трябва да бъде регламентиран механизмът, съответно начинът, по който се назначава ръководството на тази служба. Ако там примерно бъде изключен цивилен ръководител на тази служба, разбирате че това очертава една задължителност на последващите действия. Казвам го само като хипотеза и като пример.

 Ще се разберете ли със социалния министър за пенсионирането на военните и връщането на старите условия?

Нека да го кажа така: не мисля, че имаме конфликт или непреодолими различия в отношенията си по тази тема със социалния министър. Това, което се опитвам да направя, е да убедя, в това число и социалния министър, че има определена неравнопоставеност, между военнослужещите и други категории служители, които се ползват от правата на ранното пенсиониране. Тази неравнопоставеност се изразява в това, че към изискванията за определен осигурителен стаж беше добавено изискването за навършването възраст. Искам да го убедя и в това, че има неравнопоставеност на българските военнослужещи и по отношение на техните колеги в другите армии на страни членки на НАТО, а също и на страни извън Алианса. Направихме един анализ и се оказа, че от 17 държави само в две действат такива условия – Босна и Херцеговина и Македония. В останалите страни, включително САЩ, Германия, Великобритания, Румъния, Турция, Гърция, дори и Русия, Австрия, такива едновременни изисквания за стаж и възраст не действат. Нещо повече – по отношение на изискването за стаж, България е с едно от най-високите изисквания, тоест, с най-продължителен осигурителен стаж – 27 години. В други страни този стаж варира от 15 до 20 години. Най-високото изискване е в Турция – 25 години.

В крайна сметка, условията за пенсиониране се явяват компенсация за други орязани или отнети права, каквито са граждански и политически права на военнослужещите или пък могат да бъдат разглеждани като част от онези стимули, които повишават интереса към служба във въоръжените сили. В края на краищата трябва да си даваме сметка, че става дума за професионална армия. Така че трябва да са налице определени предпоставки, за да разчитаме, че ще бъдат запълвани местата за професионалните военнослужещи.

 Имате ли вече разчет кога ще бъдат раздадени бонусите, които планирате?

Надявам се, че ще бъдат раздадени до края на месец октомври. Става въпрос за еднократни бонуси, за разлика от много други министерства, в които разбирам, че са били раздавани на тримесечие. Това са годишни бонуси за МО, които са в рамките на около 300-350 лв. за военнослужещите. Като цяло сумата е в рамките е на около 13 млн. лв. Изглежда голяма сума, но това е поради факта, че тези бонуси са за всички, включително и цивилни служители в цялата система на МО, без политическия кабинет.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

31.10 2013 в 23:36

Студентитe кaзaхa: "Спирате да плащате данъци!" и червената мутро-олигархия от всички разновидности и партийки, фатмаците и джабдарите ще се самоизядат! Така че спираме плащането - стига се е пълнил "казана" от много по малко за да го окрадат наколко олигарски по много!

30.10 2013 в 15:09

И кой е този реален сектор?Може би този в който се лъже за реалния размер на заплатите и се плащат осигуровки на минимална заплата!Как очаквате,че при неплащане на осигуровки на 99% от работещите ще има пари в бюджета за пенсии,здравеопазване,образование,пътища и др.Защо не погледнете какво правят,така наречените работодатели с Вас и тогава да говорите глупости!Едва ли човек,който плаща осигуровки на минимална заплата,а под масата взема 1000 лева може да претендира,че плаща заплатите на военните.Та той не може да плати за себе си,камо ли за някой друг!!!Обикновения работещ ако си мисли,че като съкратим армията изцяло ще има повече пари за него,значи че или нищо не разбира или е пълен глупак.Като ревете,поне ревете за нещо от което да ви стане на Вас по добре,а не да навредите на други хора,заради това,че работят нещо от което нямате представа!Армията не е дошла от марс,тя е от народа и трябва да работи за него,но това не може да стане ако не се отпускат средства за нея.Като стане някое бедствие и всички ревете за помощ,а в останалото време плюете!Цялата ви работа е като поговорката:"Не е важно я да съм добре,важно е Вуте да е зле" Съвземете се малко!То бива простотия на чак толкова.....

27.10 2013 в 04:02

Щото най-много ще се нагушат полковници и генерали, а не редовите. И хайде да направиш статистика, Вал4е, колко ходят в командировки и колко само си седят на дирниците от огромната ни 26-хилядна армия.

26.10 2013 в 20:54

ti ne si putyo ,a si chista put.a kalaf gerberski

<strong>Моля, пишете на кирилица!</strong>

26.10 2013 в 20:49

zashto vsichki revat sreshtu armijata tezi koito revat neka doidat v boinite podelenija da sedjat 1 sedmica bez da se pribirat do gaza na zena si i da ne mogat da gaknat . zapovjadaite

<strong>Моля, пишете на кирилица!</strong>

26.10 2013 в 16:29

най добре жена ти да прецени дали съм путьо,червен боклук

26.10 2013 в 15:34

Ей, путьо, знаеш ли че военните не говорят така нито на жените, нито с цивилните?
Опитай да се държиш прилично в твоя си пясъчник, а аз знам как да обидя когото не харесвам.

26.10 2013 в 15:18

Ами гн.Найденов,като ти трябват пари ,изкарай Майчето Манолова на магистралата да ти заработи.Доста мераклии има дето ще пожертват някой лев да и го фукнат в мръсната дзурла.

26.10 2013 в 13:26

Това па какво общо има с партенките?

26.10 2013 в 13:17

България няма къде да върви на дясно повече.!! Неолибералите ще скъсат с дясното, либерализма е ляв, и ще станат НЕОКОМУНИСТИ. НЕОКОМУНИЗЪМ? НЕОКОМУНИЗЪМ КАКВО Е ТО.

За ДДС от 18% използван от общините – за чистота, улици, градинки, паркинги, градски транспорт, улици. За данък продукт, и НУЛА преки финансови данъци. Данък продукт ще е 3%. Акцизите да са до 35%, и да се използват в пряко предназначение за покриване на вреди – здраве, пътища, екология, образование и култура. Ще има държавни предприятия и общински, но никой няма да може да казва че са губещи и се финансират от частната икономика, защото прекият данък ще е само продукт 3% – предназначен за училища, армия, полиция, администрация, социални дейности.. Примерно всички предприятия за фаянс, ще дават 3% от продукта си, за училища, армия, полиция, администрация, социални нужди.(сирийците сега, нямат сгради с фаянсови удобства?, а армията? полицията?)...
Ако безработен не е работил цяла година, ще даде труд 60 часа – тоест 3% от трудо часовете на работещите. Ще има съгласие с всички искания на неолибералите. Като аргументи, за справедливост.
Държавата да отпуска 1-милиард на година, от печалбата на общинските и държавните предприятия, за да се строят комуни и кибуци – поемащи бедни, безработни, инвалиди, бездомни и пенсионерите, като една опция за тях, за повишаване на свободата и избора.

Социалната помощ да е 35% от средната заплата, но не повече от 2% от БВП. Всички мита да отиват за създаване на семеен или общински предприятия за производство на родни стоки, и търговия с родни стоки – в България и извън страната. Избирателната система да е пряка демокрация, с партии. Всяка партия излъчва един народен представител ако тя е 20 000 члена, и представителя им е на доход от членския внос. Ако не си съгласен с народния представител тогава напускаш партията или правиш изказване и даваш аргументи за свалянето му.
35% от народните представители да са излъчени и сваляни от общински комитети, а общинският комита да е качван и свалян от 35 човека директно по всяко време.
Но 20% от народните представители да са избрани по лотария ЗА ТРИ МЕСЕЦА, от целия народ, който е заявил желание.

Пълна либерализация на тока. И всичко. Без субсидии. Платените ВЕИ мощтности от държавата, да правят безплатен ток за малки фирми и ферми, но и за общината и хората, 15% от целият ток ако е изискването на ЕС.