Милиони изчезнали покрай студентските имоти

Последна промяна на 16 май 2012 в 13:29 8805 1

Министърът на образованието Сергей Игнатов  Снимка: БГНЕС
Министърът на образованието Сергей Игнатов Снимка: БГНЕС
Неясни финансови операции, довели до милиони левове загуби. Погазване на закони и съмнително апортиране на имоти във фирми, близки до управляващите по онова време. Така е управлявано държавното дружество „Академика 2000“ ЕАД, което стопанисва най-апетитните студентски имоти. Изводите са на Сметната палата, на чийто сайт беше публикуван докладът след одита за финансовото управление на държавното търговско дружество за периода 1 януари 2009 - 31 декември 2010 година. Част от имотите на "Академика" вече са продадени. Сред оставените в държавното дружество са Зимният дворец, зала „Фестивална“ в София, спортен комплекс „Академик“ и тенис корт „Академик“. 10 милиона лева загуби отчита дружеството „Академика сий палас“ АД към 31 октомври 2010 година. В него е апортиран един от имотите на „Академика 2000“ - спортният лагер „Академика“ в Равда. Скандалното решение за апорта през 2003 година взема Владимир Атанасов - тогава министър на образованието, по-късно – посланик в Словения, а сега – подсъдим по обвинение, че като министър е ощетил държавата с почти половин милион лева. Един от собствениците на „Академика сий палас“ е фирмата „Керко България“. Тогава управител на "Керко" е Иво Евгениев, който е шеф на "Сигма кепитъл мениджмънт" и надзорник в БТК. Един от учредителите на "Сигма" е Георги Велчев – брат на тогавашния министър на финансите Милен Велчев. Сега управител на „Керко“ е Веселин Божидаров Данев, син на председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев. „Керко“ е регистрирана на един и същ адрес с друга туристическа фирма с директор Данев-син – „Съни Травел Клуб“, показва справка в Търговския регистър. „Липсата на задължителна правоохранителна норма за имотите на държавата, апортирани в търговски дружества, и непредприетите действия от ръководството на “Академика 2000” ЕАД за удостоверяване на правото на собственост върху апортираните в дружеството имоти и вписването им по местонахождение на имотите, създава висок риск за проследяемостта на действията по разпореждане с имотите и тяхната законосъобразност“, пишат от Сметната палата. „Академика 2000“ ЕАД е правоприемник на „Академика 2000“ ЕООД, учредено през 1999 г. Първоначално в дружеството има 17 имота, сред които зала „Универсиада“. Тя и още 9 от имотите, включително зала „Универсиада“, са продадени. "При преобразуването на дружеството стойността на капитала не е била определена по реда на Търговския закон. Така дълготрайните материални активи, формиращи капитала на „Академика“ ЕАД не са били оценени по справедлива пазарна цена", пишат одиторите. В мъгливото управление на финансите се включва още една констатация: В дружеството няма утвърдени правила за изграждане на система за финансово управление и контрол, „Академика 2000“ ЕАД е погазило закона за обществените поръчки. Той изобщо не е бил прилаган при възлагането на доставки на стоки, предоставянето на услуги и строителство. В същото време съгласно Търговския закон дружеството е длъжно да прилага ЗОП. Проверката на договорите за наем също се натъкнала на нередности. Няма отчетност, позволяваща отделянето на приходите от наеми от тези за консумативи например. Някои от дългосрочните договори за наем са били сключвани без оценка на лицензиран оценител, което нарушава Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Липсват счетоводни документи и фактури за направените разходи при ремонти, установяват още от Сметната палата. Отговорни за лошото управление на "Академика 2000" ЕАД са проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта; председателите на съвета на директорите - Силвия Инджова–Васикова, Валерия Николова и Пламен Манолов, и изпълнителните директори на дружеството -Петя Божикова (бивш депутат от НДСВ), Андрей Панайотов и Борис Тодоров, констатира още Сметната палата. В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки одитният доклад е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция. Сметната палата е дала 11 препоръки за подобряване на дейността – по 4 към принципала и към Съвета на директорите и 3 - към изпълнителния директор на дружеството. Една от препоръките е „Съветът на директорите да предприеме действия за преразглеждане на взаимоотношенията с „Керко България” ЕООД, с оглед осигуряване на икономическия интерес на държавата и постигане на ефективност от участието в „Академика Сий Палас” АД“.
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови