Quantcast

Бъдещето на криптовалутите

Васил Кънев* Последна промяна на 12 май 2014 в 17:58 19116 1

С разширяването на глобалната мрежа и откриването на нови технологии и приложения в днешни дни все по-интензивно навлизат идеите за така наречените криптовалути. Какво означава този термин? За да можем да разберем какво точно означава криптовалута, би следвало първоначално да си припомним определението за валута или пари.

Парите възникват, след като човешката еволюция достига до нива на висока производителност на стоки и отделните стопани се специализират в производството на един тип стока, което превръща размяната от случаен акт в жизнена необходимост. Неудобството от размяна на стоки с голям обем, противоречията, които се пораждат при някои размени, съпроводени с нуждата от посредници, изглаждащи тези противоречия, логически довежда хората до извода, че имат нужда от всеобщо признат еквивалент. Този всеобщо признат еквивалент се нарича пари.

Първоначално за пари са били приемани различен вид стоки, които са отговаряли на основните изисквания: качествена еднородност, лесна преносимост, устойчивост и делимост, но с течение на времето хората приемат благородните метали злато и сребро като стока, отговаряща на всички изисквания за пари. С развитието на индустриалното общество се появяват и книжни пари, които биват гарантирани първоначално с така наречения златен стандарт, който бива прекратен през 1933 г. за американския долар, която е приета за световна резервна валута. Съвсем естествено и логично бе след технологичната революция и едно от най-важните явления за човешкия бит да претърпи своята еволюция, която първоначално се изразяваше в разплащания по електронен път, но все пак чрез валути, които са признати от държавите и се ръководят от централни банки. Истинската революция обаче правят така наречените криптовалути.

Защо крипто? Тези иновации се наричат криптовалути заради "хеш" функциите, които се използват при генерирането на валутата. Хеш функцията е еднопосочна математическа функция, която служи за сгъстяване на дадено множество. Входният масив от данни с произволна дължина се преобразува в изходен низ с фиксирана дължина. В същността си криптовалутите представляват средство за размяна, базираща се на децентрализирана пиър-то-пиър мрежа и проектирана с помощта на криптографията, която да измести необходимостта от централна банка за валидиране и контрол на транзакциите.

Първата криптовалута, която се използва като разплащателно средство е Bitcoin и въпреки, че около името на създателя цари мистерия и неяснотта, се смята, че той се казва Satoshi Nakamoto, което се приема по-скоро за псевдоним на създателя, отколкото реално име. Към днешна дата не е ясно кой е той и къде се намира. Биткойн е първата в света технология, която позволява на една разпределена, децентрализирана система да работи без външна синхронизация и да постига консенсус между всички свои възли сигурно и стабилно, като същевременно решава проблема с двойното харчене.

Биткойн няма централен сървър или група от сървъри, които отговарят за синхронизацията на възлите, т.е. няма централни точки на слабост, които могат да бъдат управлявани от даден човек или организация и които могат да бъдат прекъснати, водейки до рухването на системата. Биткойн мрежата може да бъде нарязана на малки късчета и те ще продължат да работят сами за себе си, а когато в един момента тези късчета се свържат отново в една цялостна система, автоматично ще бъде постигнат консенсус и тя ще продължи да работи нормално.

Това, че биткойн е наистина децентрализирана система не означава, че единственото и предимство е нейната "жилавост" и устойчивост. Фактът, че е децентрализирана, означава, че реално тя се управлява от всички свои възли едновременно, а възлите на биткойн мрежата са всички хора и институции, които са пуснали приложение за комуникация с мрежата и които поддържат копие на биткойн регистъра. Това нейно свойство е изключително ценно, защото означава, че индивидите поддържащи биткойн мрежата могат да са сигурни, че тя винаги ще работи според правилата и целите, които болшинството от членовете и желаят. С две думи - всеки в мрежата един вид гласува, че приема новите правила когато си свали промененото приложение и обратното - гласува "против" ако продължи да работи със старото.

В основата си Биткойн е глобална, синхронизирана счетоводна книга, която съдържа всички транзакции в нея от създаването ѝ до настоящия момент. Тази счетоводна книга (от ledger на английски) е известна като Block Chain или блок верига. Приблизително на всеки 10 минути се прибавя нов блок към тази верига, който съдържа направените транзакции през това време. Той се валидира от компютърни програми, известни като биткойн клиенти или „миньори“. Това валидиране се случва под формата на сложни математически изчисления, които после се проверяват за изправност в P2P мрежата. Миньорите се възнаграждават за работата си посредством опционални комисиони, плащани от ползвателите на системата, както и от строго определен брой нови биткойни, създавани с всеки новосъздаден блок.

Съществуват и други криптовалути, като по пазарна капитализация към днешна дата те се подреждат по следния начин: Bitcoin, Ripple, Litecoin, Peercoin, Dogecoin, Nxt, Auroracoin и др. Интересно е да се отбележи, че създателите на Nxt претендират, че са създали криптовалута от второ поколение, базирайки се на аргумента, че при всички алтернативни на Bitcoin валутите разликата е в механизма на хеширане, времето между блоковете и началната трудност. При Nxt създателите са проектирали чисто нов отворен код, механизма на валутата се базира на PoS (proof of stake), за разлика от повечето други, които са базирани на PoW (proof of work), което би спестило огромното количество енергия, необходимо при „копаенето” на другите валути.

В исторически план винаги се е търсило средство за съхранение на стойността, което да бъде ограничено като количество, да е ценено от инвеститорите, да не може да бъде контролирано от никой и да не страда от прекомерна волатилност. Един от първите идеолози на свободните пари е Johann Silvio Gesell (1862-1930). Въпреки че бива критикуван заради останалите си утопични идеи за устройството на обществото и отричането на частната собственост върху земята, може да се каже, че днес идеите му за свободни пари намират реализация чрез технологичния напредък на човечеството.

Да се прогнозира бъдещето на криптовалутите е трудна задача, но все пак можем да претеглим плюсовете и минусите на това революционно явление в опит да изградим една такава прогноза. Като плюсове можем да посочим независимостта от банките и отслабването им като влияние върху обществения живот, което би ги върнало към основната им функция, заради която са и създадени- да играят ролята на трезори.

Друг плюс е стабилността им, която се обуславя от ограниченото им количество и възможността в бъдеще лесно да се прогнозира промяната на стойността. Може би най-големият плюс на криптовалутите обаче е невъзможността на един човек или институция да контролира механизма, което би дало усещането за неповторима свобода у потребителя. Относителната анонимност може да се тълкува и като плюс, и като минус.

Негативните страни към днешната дата са липсата на разбирането у масовия потребител що е то криптовалута, консервативното схващане, че валутата трябва да има материално изражение, което от своя страна води до липса на доверие. Също така някои икономически анализатори твърдят, че биткойните наподобяват прикрита от сложни алгоритми пирамида на Понци (финансова пирамида - бел.ред.). Но може би най-големия негатив е неприемането на криптовалутите от централните банки, които усещат заплахата за тяхната главна роля и доказателство за това е и наскоро излязлото изявление на Китайската народна банка, която забрани търгуването на биткойн.

И все пак, основно правило във форекс анализа е фактът, че историята се повтаря и ако вземем предвид това, можем да направим прогноза за бъдещето на криптовалутите като разгледаме развитието на компютрите и интернет. Само преди 30г., когато С. Джобс отваря своя малък гараж с идеята да произвежда персонални компютри повечето инвеститори го питат: "за какво ще им е на хората компютър вкъщи, те нямат нужда от него и никой няма да го купува" - съждение, което към днешна дата изглежда смешно. Същото важи и за развитието на интернет.

Смята се, че създателите са работели по проект към ЦЕРН за улесняване на работата на учените с получените данни в реално време. Разработената от Тим Бърнърс Лий ENQUIRE дава началото на проекта "WWW", който фактически ражда Интернет - еволюционно изобретение, което в началните си години е било отричано и неразбирано от много хора. Ако си представим еволюционното развитие на човечеството като един влак, колкото по-бързо се качите на влака с информация, толкова по-бързо ще стига тя до вас. И няма да ви трябва Ванга, която да ви казва какво е вашето бъдеще.

* Текстът е публикуван в блога на автора vaskoblue.blog.bg