Как да подадем жалба заради спряното парно и топла вода

Всеки, останал без топлоподаване за повече от 48 часа по вина на "Топлофикация" има право на неустойка

Александра Маркарян 09 февруари 2017 в 11:05 8142 0

"Топлофикация София" дължи неустойка, ако е оставила абонат без топла вода и парно за повече от 48 часа по вина на дружеството. Тя е в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението, съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София.

Неустойката обаче не се получава автоматично. Ако клиентът не подаде жалба, няма да я получи.

Според чл. 53 на същите общи условия при неизпълнение на задълженията от страна на "Топлофикация София" клиентът има право на възражение чрез заявление, сигнал или жалба. Те трябва да отговарят на следните изисквания, за да бъдат разгледани:

- да са написани на български език;

- да са посочени името и адресът на клиента;

- да е посочено в какво се състои искането;

- да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако клиентът разполага с такива;

- да са подписани от клиента или от упълномощен негов представител.

Ако горните условия са изпълнени, топлофикационното дружество е длъжно да отговори в срок не по-дълъг от 15 работни дни. Ако е необходима проверка на място или чрез търговеца, извършващ дяловото разпределение, срокът може да се удържи до 30 дни.

Електроразпределителните дружества също носят отговорност, ако спрат тока. Общите условия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД предвиждат, че „в случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на електроразпределителното предприятие повече от 24 часа след получаването на уведомление от потребителя, електроразпределителното предприятие заплаща на потребителя обезщетение в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия. Това обезщетение не изключва отговорността на електроразпределителното предприятие за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя.“

Заради спирането на парното, топлата вода и тока в различни квартали на София през последните дни Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна проверка в ЧЕЗ и столичната "Топлофикация" за причините за авариите и броя на засегнатите абонати и предприетите мерки.

От своя страна, председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов призова гражданите да имат възможност да сключват индивидуални договори с топлофикационните дружества, а не за всички да са валидни общите условия.

"Ако тези икономически оператори желаят да осъществяват дейността си в съвременните условия и съгласно утвърдените стандарти почти навсякъде – и в страната, и извън нея, това е напълно нормално и би трябвало да се случи. Разбира се, то изисква известни промени в Закона за енергетиката, но с конституирането на новия парламент би могло да бъде направено. Така, както може 3-4 милиона потребители да сключат индивидуални договори с мобилните оператори, например, би трябвало да е възможно да го направят и с Топлофикация тези 400-500 хиляди домакинства, които са абонати в София”, коментира Маргаритов в интервю за предаването "Нашият ден" по БНР.

По повод аварията, оставила много хора в София без парно, топла вода, а някои и без ток, Маргаритов беше категоричен, че хората имат право да потърсят правата си като потребители, включително да искат обезщетение.

Маргаритов припомни, че ако гражданите имат съмнение относно коректността на месечните си сметки за парно или ток, следва да подадат жалба до доставчика, като до произнасянето му не са длъжни да заплащат фактурата, както и не следва да им бъде спирана услугата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови