При какви условия имаме право на предсрочно погасяване на кредит

Договор за заем се разваля без обезщетение или неустойка до 14 дни след сключването му

OFFNews 05 март 2023 в 07:15 3512 0

Договор за заем се разваля без обезщетение или неустойка до 14 дни след сключването му

Снимка pexels.com

Договор за заем се разваля без обезщетение или неустойка до 14 дни след сключването му

При какви условия можем да погасим предсрочно кредит? Разяснения по този въпрос даде Габриела Руменова от онлайн платформата "Ние, потребителите" пред БНР във връзка с изнесената от БНБ информация за 20% ръст на бързите кредити, отпуснати само за 1 г.

Потребителите, които са изтеглили заем, имат право по всяко време да го погасят изцяло или частично.

Те могат да се откажат от договора за кредит, без да дължат обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от сключването му.

Ако потребителят реши да плати предсрочно оставащата дължима сума пари, кредиторът няма право да изисква от него лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора, посочи Руменова.

„Кредитополучателят не дължи и обезщетение или неустойка, когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт.“, добави тя.

Във всички други случаи на предсрочно погасяване на кредита от потребителя кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита при оставащ период на договора над една година и 0,5% от нея при оставащ период на договора по-малък от година.

Още за правата ни като потребители вижте тук.

При погасяване в рамките на 14 дни от сключването му или от деня, в който получи условията по него, кредитополучателят не дължи неустойки и обезщетение на кредитора, с изключение на направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.

„Важно обаче е при упражняване правото на отказ от договора потребителят да изпрати на траен носител уведомление до кредитора преди изтичане на крайния срок, в който има право да се откаже. След това, в срок до 30 дни, трябва да върне на кредитора главницата и да заплати лихвата за периода от датата на получаване на кредита до връщането на главницата. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент“, каза Габриела Руменова.

Тя уточни, че правото на отказ от договор за кредит важи за заеми не по-малки от 400 лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови