Ново олекотяване на учебните програми

Последна промяна на 25 октомври 2012 в 17:17 9536 5

Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. Снимка: БГНЕС
Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. Снимка: БГНЕС

Учебните програми по природни науки ще се олекотят. Това предвиждат проекти на МОМН, изготвени с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Резюмета на програмите бяха представени днес от авторите им в присъствието на министъра на образованието Сергей Игнатов, заместничката му с ресор „Средно образование“ Милена Дамянова и шефове на дирекции в МОМН пред учители от цялата страна.

Самите програми не бяха раздадени нито на педагозите, нито на журналистите.

Проектите са за нови програми по „Околен свят“ (2. клас), „Човекът и природата“ (3. и 4. клас), „Физика и астрономия“ (7. клас), „Биология и здравно образование“ (7. клас) и „Химия и опазване на околната среда“ (7. клас).

Според тях се засилва ролята на лабораторните експерименти. Новото съдържание ще бъде най-много 60%. Останалите 40% се разпределят за упражнения, контролни, лабораторни упражнения.

 

Ето какви са новите моменти в програмите така, както са дадени в резюметата, представени от МОМН:

 

Човекът и природата“ (III клас):

 

Нови понятия: материали

Отпаднали очаквани резултати: за промени в телата

Отпаднали понятия: ядливи и отровни гъби; устна кухина

Преместване в друг клас: иглолистни и широколистни растения и билки - от 3. във 2. клас

 

 

"Човекът и природата“ (IV клас):

 

Нови очаквани резултати: разпознава основни замърсители на околната среда; прилага начини за пестене на енергия; обяснява откъде организмите получават енергия и за какво я използват.

Нови понятия: микроби; бактерии; вируси.

Отпаднали очаквани резултати: описва (по схема) цикъла на развитие на многогодишно растение

Отпаднали понятия: дива природа; сетивни органи

Преместване в 5. клас: причината за смяна на сезоните

 

 

Човекът и природата (V и VI клас)

 

Отпадане на понятията тегло, сила на еластичност и реакция на опората, както и темата за успоредно и последователно свързване на консуматори.

Намаляване на обема на информация: (напр. обект на усвояване само на родови понятия - таксономично ниво – царство, тип);

Обединяване на теми: (напр. темите "Свойства на веществата. Химични реакции" и "Свойства на някои прости и сложни вещества" са обединени в една нова "Вещества и химични реакции")

Опростено се разглеждат напр. действието на силите и на топлинните явления или свойствата и химическите реакции на водорода, кислорода и желязото (но без химично заместване).

Преструктуриране на учебното съдържание: (напр. причини за смяна на сезоните се премества от 4. в 5. клас, а физични и химични промени вместо в 5. ще се учат в 6. клас)

Въвеждат се обобщителни теми с приложен характер (напр. безопасност на движението по пътищата; пестеливо и безопасно използване на електрическата енергия).

 

Засилено е практическото обучение и значението на експерименталния подход при изучаване на понятията и закономерностите чрез:

въвеждане на задължителни за всички ученици лабораторни работи;

разписване на примерни теми за лабораторни работи и практически дейности (напр. провеждане на нощно занимание на тема „Наблюдаване на нощното небе (фази на луната, най-известни съзвездия);

решаване на количествени, качествени и експериментални физични или химични задачи и работа по проекти.

 

 

Физика и астрономия (VII клас)

 

Намален е броят на темите за нови знания.

Отпада пресмятането на еквивалентно съпротивление на последователно и успоредно свързване на консуматори.

Отпадат темите за магнитно действие на тока, който тече по намотка и за електромотор (преминават в 10. клас).

Засилено е практическото обучение и експерименталния подход.

 

 

Биология и здравно образование (VII клас)

 

Въвежда се подтемата „Гръбначни животни“ в темата „Многоклетъчни организми“.

Въвежда се темата „Устойчиво развитие и здравословен начин на живот“.

Въвеждат се следните примерни теми за лабораторни работи и практически дейности:

"Наблюдения в природата и в учебната лаборатория на организми, структури и процеси, протичащи в тях";

"Здравословен живот (семинар, дискусия и др., свързани с проучване на форми и начини за здравословен живот)";

"Устойчиво развитие (семинар, дискусия и др., свързани с проучване и наблюдение на резултати от намеси на човека в природата)".

 

 

Химия и опазване на околната среда (VII клас)

 

 

Отпада темата “Вещества и процеси” (преговор); преструктурирано и намалено е учебното съдържание от тема 6 “Химични процеси в природата, в бита и в производството” (в 6. клас – на качествено равнище скорост на химичните реакции и разграничаване на химичните реакции по признака отделяне или поглъщане на топлина, значението на някои процеси и влиянието им върху околната среда и човека - имплицитно при алкалните и халогенните елементи); усвояването на основите на химичната символика - постепенно чрез подкрепа с описания и прости схеми до самостоятелно изразяване в края на учебната година.

- Въвежда се „Химично заместване“ (от 6. клас); пресмятане на масова част при разтвори на натриевата основа.

 

 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови