Университети пренаписват програмите си с пари от ЕС

Последна промяна на 11 април 2012 в 06:13 1161 0

Целта на новите университетски програми ще е максимално съответствие с изискванията на пазара на труда. Снимка: healthsourcelaunchu.com
Целта на новите университетски програми ще е максимално съответствие с изискванията на пазара на труда. Снимка: healthsourcelaunchu.com
6 милиона лева ще получат част от университети ни за актуализиране на учебните си програми в съответствие с изискванията на пазара на труда. Финансирането е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от Министерството на образованието, младежта и науката. Университетите могат да подават проекти предложения до 16.30 ч. на юни 2012 година само по електронен път на адрес: EUMIS.GOVERNMENT.BG. Целта е поне 20 от акредитираните 51 университета в България да обновят учебните си програми и минимум 80% от студентите им да започнат обучение по тях до 31 октомври 2014 година. Идеята е след обновяването на старите или създаването на нови програми студентите бакалаври да имат обща подготовка през първите 3 до 4 семестъра, а през останалото време до края на 4-годишното си обучение да се профилират, като за целта имат и много практика в реални условия. Подобна система вече беше въведена например в УНСС. Магистърската и докторската степен пък трябва да надграждат знания, умения и компетентности, по-близки до високите технологии и иновационни модели на науката, пише  в насоките за кандидатстване за финансиране по операция  „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”. От общото финансиране 5 100 000 лева идват от Европейския социален фонд, а останалите 900 000 са национално съфинансиране. Един университет може да получи минимум 100 000 и максимум 300 000 лева. Не се изисква съфинансиране от негова страна. Дейностите, които ще получат финансиране, включват: - анализ на приоритетните специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса на местно ниво, както и привличане на специалисти от съответния бранш при разработването на новите програми или промяната на старите; - създаване на връзка между факултетите на ВУЗ-овете и представители на работодателски организации, работодатели и приемане на мерки за осъвременяване на програмите; - създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните; - апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда. Въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване; - ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми – посещения на студентите в реална работна среда, семинарни занятия за студентите с участието на представители на бизнеса, сключване на споразумения между университета и партньорите за съвместно бъдещо партньорство. При изпълнението на програмите си одобрените университети могат да работят в партньорство с национално представителни организации на работодателите, работодатели и браншови организации. За изпълнението на проекта ангажираните университетски преподаватели ще получават до 15 лева на учебен час (20 лева за астрономически), а консултантите от партньорските организации - до 15.50 лева на час.
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови