След 50 години българите ще са едва 5 милиона

Последна промяна на 07 юни 2012 в 20:49 1337 0

Проф. Трендафил Митев Снимка: БГНЕС
Проф. Трендафил Митев Снимка: БГНЕС

С темповете, с които намалява българската нация, до няколко месеца населението ни ще е под 7 милиона души. Връщаме се далеч в историята – стигаме показателите от 1936 г., алармираха в сряда експерти от Центъра за демографска политика.

Как да тълкуваме тези данни и още по-тревожна ли е статистиката на ЦРУ за България? Потърсихме за разговор проф. Трендафил Митев, политолог и историк, заместник-председател на Центъра за демографска политикa.

Има ли разминаване в данните за населението в България на Националния статистически институт и на Централното разузнавателно управление?

Искам да подчертая, че разговорите на тази тема, които започна нашият център, нямат за цел да всяват някаква паника, а да обърнат внимание към някои много сериозни тенденции в българската демография. Крайно време е те да бъдат превърнати в консенсусен проблем на българските политически сили, за да може да се изгради една цялостна национална програма и да се спре този процес.

На какво се опира нашият акцент? На 16 май 2012 г. ЦРУ публикува статистически данни, на които фактически ние стъпваме и въз основа на които правим извода, че има различие между това, което официално се популяризира от нашите статистически служби и това, което тези добре информирани служби официално съобщават на сайтовете си.

По нашата официална статистика в България сме над 7 300 000. Но американската статистика говори, че ние сме 7 037 935. Това е разлика от около 300 000 души, което е сериозно основание за притеснение. Дали сме наясно изцяло с цялата реалност на картината? И ако в България действително е вярна тенденцията на всеки час да умират 5 или 6 човека, то ние още до края на тази година ще намалеем до цифрата 6 000 000.

Тази статистика показва и някои вътрешноструктурни тенденции в българската демография. Например, елементът до 14-годишна възраст в български условия е само 13,9%, тоест в България имаме до 14-годишна възраст 506 403 момчета и 480 935 момичета. В същото време хората над 65-годишна възраст са 18,2%, което означава – 522 343 мъже и 769 475 жени. С други думи – дамите над 65-годишна възраст в България са с близо 300 000 повече от девойките, които са към 14-годишна възраст. И се пита: от кого се очаква естественият прираст в перспектива? От тези, които са сега на 14-годишна възраст или от 65-годишните? Следователно налице са различия, които са доста тревожни.

Кои са най-тревожните тенденции в демографската картина на България?

Първата много тревожна тенденция е рязкото увеличаване на вътрешноструктурната демографска картина. От статистическите данни, с които разполагаме, става ясно, че българите при съвременните условия на демографските тенденции намаляваме средно с 8,1 ‰, което е много сериозен спад. Същевременно хората с мюсюлманско вероизповедание в България отбелязват една тенденция с повишение на 2,7 ‰ , докато при ромите нарастването е с 19,4 ‰ .

Следователно при българите-християни като структурен елемент в градивото на нашата нация имаме една постоянна тенденция на намаление: -8,1 ‰ , докато другите две основни етнически подгрупи в структурата на нашата нация – хората с мюсюлманско вероизповедание и ромите, имат тенденцията на повишение. Ако се запази тази тенденция, в близка перспектива ще се променят радикално големите съотношения във вътрешноструктурния градеж на нашата нация.

Специално при ромите нараства процентът на неграмотните. По данни на социологията 64% от младата генерация там е неграмотна. Ако приемем, че българката-християнка след завършването на гимназията следва в университета, първата рожба при нея се появява, когато тя е на 25 или 26 години. Докато при ромската традиция да се ражда на 13-14 годишна възраст, в рамките на този период ще роди и дъщерята. С други думи – там има генерационно изпреварване на тези процеси, което означава, че в бъдеще съотношението на вътрешноструктурните елементи ще се влошава като количество на базата на постоянно нарастващата неграмост и неквалифицираност на един много солиден контингент в нашата нация. Това е изключително тревожно, необходима е национална стратегия. Независимо кой е на власт, този въпрос трябва да бъде решаван – като се тръгне от училището, мине се през квалификацията, осигурят се възможности за трудова реализация на хората, за да могат да бъдат решени и големите цивилизационни проблеми – толерантността, взаимоотношенията, нормалното съществуване между гражданите на нашата държава.

Как да си представим България след 50 години?

Ако тази тенденция се запази, ако тази тенденция не се обърне, за което съществуват множество използвани вече в световната практика мерки, нека да не съм лош пророк, но възможността да паднем до 5-6 милиона при съотношение 50:25:30 на вече споменатите етнически подструктури на нашето общество не е никак чудна.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови