Quantcast

Схемите с лекарства, част 1: Какво ни изписват докторите? Лекарство, продукт или компания?

Владимир Каролев Последна промяна на 25 февруари 2016 в 13:51 40324 18

В една поредица от статии ще разгледаме в детайли някои от най-критичните недъзи в българското здравеопазване с особен акцент върху тези, за които се говори най-малко. Ще поговорим за вредните политики, за липсващите политики и за това какви политики може да се направят там, където няма изобщо никаква политика. И макар да съм много десен човек, поради особености на здравния сектор и на човешката психика, признавам, че тук на определени места има нужда от държавна намеса.

Първата статия е за слона в стаята или иначе казано, за нещото, което ни е винаги пред очите, но не го виждаме. Искам да ви задам един въпрос – според вас какво точно ви изписва докторът на рецептата? Лекарство? Продукт? Компания?

Ако кажете лекарство, ще сгрешите.

Представете си, че гаджето ви е зарязало и имате депресия. Нещата отиват на зле, отивате при лекар и той ви казва, че имате нужда от антидепресант. Реално, лекарството за вас е Циталопрам. Циталопрамът е лекарствен препарат, който спада към групата на селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина. Той избирателно потиска невроналното усвояване на серотонин в аксоплазмата на невроните на главния мозък.

Дотук чудесно, но лекарят не ви изписва Циталопрам. Той ви подава рецептата и на нея виждате Целекса. А Целекса вече е продукт.

Тоест лекарят не ви е изписал лекарство, а ви е изписал продукт. Всъщност, имайки предвид, че Целекса е единственият продукт на Forest Laboratories, съдържащ Циталопрам, може дори да се каже, че лекарят ви е изписал компания.

Е, няма ли нещо гнило в това лекарят да ви изпише продукт или компания, а не лекарство? Има и още как.

Всъщност, в чисто медицинския и дори юридическия език думата лекарство реално не съществува – точният термин е активно вещество. Активните вещества/лекарства като Циталопрам се идентифицират с международно приетото непатентно название или International nonproprietary name (INN). INN системата се координира от Световната здравна организация от 1953 година.

Активното вещество, или в някои случаи активните вещества, биват продавани като продукти от различни компании. Така нашето активно вещество/лекарство Циталопрам се продава като Целекса, Целапрам или Цитрол. Всички тези продукти съдържат Циталопрам и малки добавки като мазнини, лактоза, целулоза, които подобряват усвояването на лекарството. Между продуктите няма почти никаква разлика, тъй като всички те са преминали през строго контролиран от държавите в цял свят производствен процес и са получили разрешение за достъп до пазара от лекарствената агенция на база ефикасност, качество и безопасност. Единственото, което ги отличава, е цената.

Именно финансовото измерение е причината често докторите да не изписват лекарство, а продукт или дори компания. Когато една компания разработи ново активно вещество/лекарство, нейното откритие се защитава и възнаграждава от патент за 20 години. Тоест през тези 20 години единствено тази компания може да създаде продукт с такова активно вещество/лекарство и да го продава. Тъй като за всяко ново откритие се влагат милиарди и съответно патентната защита осигурява монопол, компаниите продават своите продукти на значителни печалби, за да могат и да възстановят не само разходите за производство, реклама и дистрибуция, но и за проучвания и развитие на нови продукти, в това число такива, които не водят до нови лекарства.

След изтичането на тези 20 години защитата и монополът се разпадат, като активното вещество/лекарство става достъпно за всички производители. Веднага на пазара се появяват няколко различни продукти с това лекарство. Тъй като активното вещество/лекарството във всички е едно и също и е проверено от държавата, единствената конкуренция между тях би трябвало да е на ниво цена. Тоест цените на всички да паднат бързо и в крайна сметка почти да се уеднаквят. Но получава ли се това на практика?

Разбира се, че не. Държащите монопол фирми знаят, че след 20 години ще се появят т.н. генерични продукти и затова работят здраво с държавните институции и лекарите, за да избегнат понижаване на цените. Макар да е на ръба на закона и етичните кодекси на индустрията, някои лекарите се „ухажват“ със скъпи воаяжи, замаскирани като конгреси, подаръци, лекторски възнаграждения и т.н., за да продължат да изписват именно скъпите лекарства на държащата монопол компания с оправданието за по-високо качество, дори и когато този монопол се разпадне.

Например, представете си, че фирма A измисля лекарство X, което продава като продукт D на цена 60 лева. За първите 20 години на пазара се продава единствено продукт D и цената остава 60 лева. След като изтече патентната защита, фирмите B и C вече имат право да произведат собствени продукти с лекарство D. И те го правят – на пазара вече освен продукт D, излизат продуктите E и F. Продукт E е на цена 10 лева, а продукт F е на цена 12 лева. Фирма A, която 20 години е държала монопол и продавала продукт D на цена 60 лева, обаче не сваля веднага цената. Тя е добра инерция сред лекарите на база дългогодишна маркетингова дейност, за да продължат да изписват продукт D на старата цена от 60 лева. И те го правят.

Тук идват въпросите – Кой сърба попарата и Кой плаща сметката?

Предполагам се досещате, че отговорът и на двата е един и същ – пациентът. Здравните осигурители в цял свят обикновено изплащат на пациента фиксиран процент от най-евтиния продукт със съответното лекарство, а всичко отгоре се плаща от джоба. Тоест ако покритието е 50% и на пазара има само един продукт от 60 лева, то ще получите от осигурителя (в България от НЗОК) 30 лева и ще доплатите 30 лева. Но ако на пазара най-евтиният продукт е 10 лева, а на вас ви изпишат и вие закупите продукт за 60 лева (както често се случва, защото лекарят си има виждане за продукта еди-коя си фирма, макар че е от най-скъпите в този INN, а и вие, ако не ви информират своевременно, не сте длъжни да знаете, че има доста по-евтини алтернативи със същото качество и лечебен ефект), то осигурителят (НЗОК) ще ви покрие само 5 лева. А останалите 55 лева ще платите от джоба си.

Какво може да се направи, за да се избегне това „щавене“ на пациенти поради солидарността на нашия осигурителен модел и НЗОК, четете в следващата статия.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

17.03 2016 в 16:23

Доказването на биоеквивалентност е най-подхо-
дящият метод за потвърждаване на терапевтична
еквивалентност на медицински продукти, които са
фармацевтично еквивалентни или са фармацевтични
алтернативи, като например различни солеви форми на
едно и също активно вещество5
(EMEA, 2001). Различни-
те соли на един медикамент варират по отношение на
клиничната си ефективност и сигурност. Ако биоекви-
валентността между две различни соли на едно и също
активно вещество бъде потвърдена, става ясно, че вся-
какви разлики във физико-химичните характеристики на
отделните соли на медикамента, като разтворимост,
нямат сигнификантен ефект върху бионаличността на
активното вещество in vivo. Това, обаче, не е достатъч-
но, за да се направи заключението, че тези алтернатив-
ни соли са терапевтично еквивалентни.
Терапевтичната еквивалентност между два меди-
цински продукта означава не само еднаква ефективност,
но и еднакъв профил на безопасност. Важно е да се пом-
ни, че промяната на солевата форма може да промени
драматично характеристиките на медикамента – вся-
ка различна сол на медикамента трябва да се разглежда
като нов фармакологичен продукт и да бъде тествана
по подходящ начин преди да бъде въведена в клиничната
практика. По отношение на разликите в токсичността
и стабилността на две различни солеви форми, необхо-
дима е токсикологична оценка на алтернативната сол в
допълнение към проучване, което да докаже биоеквива-
лентността in vivo, преди изследваната и референтна-
та солева формула на един медикамент да бъдат прие-
ти за терапевтично еквивалентни.
Амлодипин е лекарство, предлагано на пазара в раз-
лични солеви форми. На всеки лекар трябва да бъде ясно,
че доказателства има само за безилатната сол на меди-
камента, а другите прилагани соли могат да се окажат
опасни за болните, поради което всеки генеричен меди-
камент на амлодипин със сол, различна от безилатната,
трябва да докаже своята безопасност и едва след това
еквивалентност на терапевтичния ефект. Формите с
малеатна сол могат да се окажат нефротоксични, по-
ради което лекарите трябва да бъдат по-внимателни
при тяхното приложение. И, разбира се, трябва да сме
наясно, че доказателства за ползите на мезилатната сол
на амлодипин няма. Оказва се, че само намаляването на
артериалното налягане не е достатъчно при смяната
на солта, за да се каже, че два генерични продукта на
едно лекарство са еднакви. Някои соли могат да се ока-
жат опасни за пациентите, дори и при добър контрол на
симптоматиката.

27.02 2016 в 10:17

А какво да кажем за изпитваните хомеопатични продукти ?

26.02 2016 в 22:21

Всичко казано е много вярно. Имам приятели лекари - казвали са ми същото. Ще дам пример с лекарство за хипертония, което съм взимал. Активната съставка е РИЛМЕНИДИН. С тази съставка в България се продават две марки лекарства - Тенаксум и Рилменикс. Тенаксум е френско производство, на цена 18лв за 30 таблетки. Рилменикс се произвежда в България(ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС) и е на цена 10лв за 30 таблетки. Реимбурсацията от НЗОК е 2,68 и за двете марки. Рилменикс се намира много трудно в аптечната мрежа, за разлика от Тенаксума, който го има навсякъде. Най-интересното е (нещо, което между впрочем съм забелязал и при други лекарства) различното действие на двете лекарства, въпреки еднаквата им активна съставка - от Тенаксума на човек му се приспива и то доста неконтролируемо. От Рилменикса - не. Не знам как да си го обянсня това...

26.02 2016 в 09:32

Приватизирахме ВИК/ знаем, че Каролев е ПР на заплата там/ - и какво -качеството се влоши, никакви инвестиции, сметките се увеличиха и с цялата си наглост обясняват как кубика трябвало да стане 8 лв., за да почнат да правят някакви инвестиции, докато сега правят само аварийни ремонти на ВИК мрежата, построена в много по-бедни години.
ЕРП -.тата – също – приватизрахме ги, уж за по-добро, а какво стана – видяхте зимата в Смолянско –хората стояха няколко седмици без ток, щото ЕРП –тата отново не правят никакви инвестиции, разчитат на инфраструктура, построена още преди 70 г. при мрачния социализъм- и така, докато мрежите се скапят съвсем и се изнесат от територията с гарантираните си от приватизационните договори печалби.
ТЕЦ Марица – огромни, гарантирани печалби и ограбване на бедния българин.
Фармацията- същата работа – десетки пъти се вдигнаха и цените , и печалбите, за сметка на хората, на които вече им е непосилно да си купят елементарни медикаменти.
Да не продължаваме с Нефтохим примерно, с предприятията, приватизирани за жълти стотинки и продадени за скраб, или работещи, но даващи по 200 евро заплата на работницит.
Айде Каролев, пак да обясни как държавното е лошо, а частното – добро.Как е лошо венецуелците, либийците, руснаците сами да си добиват петрола и колко по-добре ще живеят, ако петрола им го добиват нагло-саксонски и фащисани компании.

25.02 2016 в 23:45

В България отдавна до голяма степен лечението, изобщо, се диктува от фармацевтичните компании. Чрез деликатно напомняне до директно стимулиране- финансово, най-често. Лекарите, както всички хора, са поддатливи на изкушения- ваучери, пари, екскурзии, назначаване на работа на който трябва, командировк и т.н. Съчетано с нивото на доходите- прекрасна комбинация. Липсата на адекватна нормативна база и контрол е допълнително улеснение. Фармацевтичните компанииса достатъчно богати и си имат лоби и могат да въздействат почти без ограничения. Това не може да стане без съдействиета на отговорни фактори в политиката. Например вероятно е случайно съвпадение,че сина на бившия министър Финков работи за Актавис в Швейцария. Сигурно има и други съвпадения.
За кой ли път става ясно,че проблемите ни не са от Луната, а от продажни българи.От нас си.
В цивилизованите страни ако лекар си позволи някакви нечистоплътни отношения с лекарствена фирма губи право на работа като лекар. От дуга страна доходите му са достатъчно големи, та да става кепазе за сто лева.

Та такива ми ти работи. Закон и иконтрол му е майката. Във всичко.

25.02 2016 в 23:19

Правителственият глашатай Каролев отново е активиран. Сега е на амбразурата в помощ на любимия пудел на премиера. Май и той се точи да намаже от приватизацията на болници.
Като е толкова осведомен за всичко трябва да знае, че освен активно вещество има и понятие като лекарствена форма. Макар и с едно и също INN лекарствените форми са различни и имат голямо значение. Не е все едно да взимаш по една таблетка на ден или по три пъти по една таблетка. Много по лесно е да се забрави във втория случай, а от там и промяна на лечението. Това влияе върху покритието и концентрацията на активното вещество в организма. Хората с диабет, високо кръвно, сърдечно-съдови заболявания знаят колко важно е това. Затова има лекарства с променено освобождаване. Всеки знае, че разтворимият аспирин се усвоява по-добре от таблетките. Освен формата има и помощни вещества, които също са много важни за поносимостта и намаляването на страничните ефекти.
Тук не говорим и за това, че въпреки Добрите производствени практики и стандарти къде е произведено едно лекарство има голямо значение за качеството му. Корупцията в контролиращите органи също влияе - или Каролев не мисли така?
Аз също имам преки впечатления за много различен ефект от най-обикновен Волтарен купен в България и Гърция. След първото приложение на гръцкия спрей ефекта беше чувствително по-силен.
Далеч съм от мисълта, че фарма индустрията е чиста като сълза, или, че много лекари не се комерсиализираха, но като говори за пари защо Каролев не казва, че в "съсипаната" Гърция ДДС на лекарствата е от 0 до 13 %, а в "стабилната" България плащаме 20%?
Да защитаваш глупостите, които следват една след друга и вонящи на гол популизъм си е същата глупост ако не и по-голяма. Какъв ще е ефектът от пакетите в спешната помощ? Да сте видели линейка да ходи в циганските квартали с полиция? Каква е далаверата с пръстовите отпечатътъци в болниците? Защо отложиха ценовите коридори за есента с идеята да е завинаги? Сега INN - да, така е в цяла Западна Европа, но там организацията на здравеопазването е съвсем различна, лекарите и пациентите също, да не говорим за министъра.
Но за Каролев няма проблем - важно е да се изкарват пари.

25.02 2016 в 22:50

До известнс степен Каролев е прав . Но до частта за болниците , където водеща в търговете да е цената . От там е само хипотеза за цена на генериците , конгреси , корупция и т.н. Аз само мога да кажа , че е един генерик ,независимо , че състава е един и същ с оригинала не рядко е със по-слаб ефект . Трудно е да се сравни Сумамед с Азатрил , нифедипин от Дупница с такъв от Германия , Бутоасма с Вентолин . Просто го знам от опит . И не знам Каролев дали , ако му се предпише ципрофлоксацин си копува такъв на Актавис или не бърза да си купи Ципробай . Не винаги икономиката кореспондира с практиката ...

25.02 2016 в 20:52


В България парадоксът е, че медикаменти на български генерични фирми са по-скъпи от оригиналите или от генериците на западни фирми. Понякога разликата е в пъти.
Как тези български фирми са регистрирали генериците си с по-високи цени?
Защо вчера докторката ми изписа генерик за 30лв., а аптекаря го нямаше и ми даде друг генерик на доста по-голяма и реаномирана фармацевтична компания за 18 лв. Дали докторката не знае, че има по евтин продукт или просто и плащат конгресите.
Как така на Екофарм един медикамент е 8.00лв и пациента доплаща 5.00, а на Актавис с 3лв. и пациента доплаща 0.00 лв.? Кой е по-добър?
Докторите изписват скъпи генерични медикаменти на български фирми с голямо доплащане от пациента, след като има медикамент със същото INN без да се налага пациента да доплаща?

Евала на Москов!!!!!
Сега остава да спре корупцията в болниците. Трябва да се спре практиката болниците да купуват нещо, което струва 5 лв. за 50.

Затова ПИК И БЛИЦ го громят по цял ден.

25.02 2016 в 20:09

20- годишната патентна защита е световна. Няма търговец, който да я загърби, да си зареже изгражданото 20 год. име и да свали цената 5 пъти, това е несериозно и търговеца сам ще си срине репутацията с сваляне на ценара в пъти, изведнъж. Разработването на лекарства е много скъпо. Проблема е в лекарите, не в фарма бранша.

25.02 2016 в 19:05

Voltaren и Counterpain classic имат съвсем различен състав.
Въобще не е коректно да се сравняват. Още, ако ще сравнявате цени в България и навън - сравнявайте без VAT. Навън често имат диференцирана ставка.