1 милион лева източени от сметка в ПИБ. БНБ осъдена за отказ от проверка

Александра Маркарян Последна промяна на 23 септември 2013 в 06:18 29486 55

Административната сграда на

Снимка Сергей Антонов

Административната сграда на "Кулинар".

 

Близо 1 милион лева са източени от сметките на фирма „Кулинар“ АД в Първа инвестиционна банка. Крадците използват фалшиви пълномощни, в които банката не се усъмнява и при нарушения на вътрешните си правила дава на измамници 968 500 лева.

От обира не се трогват нито в ПИБ, нито в БНБ. Първите отказват да възстановят парите (а при кражба са длъжни по закон), а вторите отказват на извършат проверка. И така до 16 юни 2013 г. Когато БНБ е окончателно осъдена и две години по-късно най-после започва проверка в ПИБ.

Скандалният случай е от 8 август 2011 г. Няколко месеца по-късно стига до банковите журналисти на най-големите медии. Те правят свои разследвания, срещат се със засегнатите страни, получават информация. Но материалите им са спрени.

Информация излиза само в сайта "Биволь", а няколко дни по-късно и в "Афера", откъдето статията е взета и публикувана в "Гласове". Въпреки огромния брой прочитания, които материалът прави, останалите медии решават, че темата не е интересна.

 

Документално подготовката за обира започва на 14 юли 2011 г. Тогава са издадени фалшиви пълномощни на името на един адвокат - Бисер Емилов Борисов, който в крайна сметка получава парите на „Кулинар“. Фалшивите пълномощни са от Кипър (където никой от управата на „Кулинар“ не е стъпвал през 2011-та), с апостил от 14 юли, те са били легализирани в България. На базата на тях ПИБ прави регистрация на „Кулинар“ в системата си за електронно банкиране и, без да се обади в „Кулинар“, за да провери пълномощните, дава неограничени права за разпореждане със сметките на „Кулинар“ на напълно непознатия за ръководството на дружеството адв. Борисов, който никога не е бил упълномощаван за каквото и да е от „Кулинар“.

Служители на банката – без да се обадят в „Кулинар“, за да проверят дали някой там е упълномощавал този адвокат и ако да, за какво - му дават неограничени права, за да се разпорежда със сметките на фирмата.

Достъпът до сметките е разрешен от ПИБ на 2 август 2011 г. На 8 август от депозитните сметки са „изстреляни“ 4 превода – вътрешнобанков превод, в резултат на който е развален депозит в размер на 109.728,70 лева преди падежа и парите са преведени по разплащателната сметка на „Кулинар“; вътрешнобанков превод, в резултат на който е развален депозит и голямата част от средствата - 860.000,00 лева, преди падежа са преведени по разплащателната сметка на дружеството; превод от разплащателната сметка на „Кулинар“ в размер на 962.000,00 лева по сметка на фирма „Вектор механик“ на основание „покупка на имот“ (С нея „Кулинар“ никога не е имал договор за покупка на имот, нито е имал каквито и да било отношения); превод по личната сметка на адв. Борисов в размер на 6500 лева.

Ръководството на „Кулинар“ научава за обира чак на 12 септември.

Адвокатът на "Кулинар" Калоян Янков. Снимка: Сергей АнтоновАдв. Калоян Янков

„Секретарката изтегля банковите извлечения от сайта на ПИБ и заедно с другите документи ги праща в счетоводството, което е външна фирма. Там стоят един ден и то започва да ги обработва, защото до 14-о число трябва да се направи справка по ДДС. На 7 септември счетоводителката се обажда на секретарката ни и казва: „Краси, дай ми документи за имота, който сте купили“ - основанията за едно от плащанията е покупка на недвижим имот. „Не знам, не съм чувала за такова нещо, но като си дойдат Калоян (бел. ред Янков) и Ива (бел. ред. Кирилова – изпълнителният директор на „Кулинар“), ще дадат“, разказа за OFFNews председателят на Съвета на директорите на "Кулинар" адв. Калоян Янков.

Никой не се усеща, че е възможно да има някаква измама.

"Аз си идвам в България на 11-ти, бях на къмпинг в Гърция, и на 12-ти съм на работа, Ива – също. Виждаме се в офиса, говорим кой как е прекарал отпуските и по едно време Краси влиза и казва: „Янков, дай документите за имота, който сте купили, защото счетоводството го иска“. Питам: „Какъв имот? Какви документи, няма документи.“. „Така ми каза Мария, говори с нея“. Обаждам се: „Какво става?“. „Ами, в извлеченията видях, че...“

И тогава просто ми стана лошо“, разказва адв. Калоян Янков пред OFFNews.

Така се зареждат поредица от безплодни срещи, разговори и писма до и от ПИБ.

Ива Кирилова, изпълнителен директор на "Кулинар". Снимка: Сергей АнтоновИва Кирилова

Първата е още същия ден, когато Янков и Кирилова отиват до клона на ПИБ, където се водят сметките на дружеството. Уведомяват дружеството и напразно искат среща с директора. Подават писмено уведомление за прекратяване правата на мнимия пълномощник. На 12-ти сезират и прокуратурата. На следващия ден внасят ново писмо до ПИБ, описват подробно случая, позицията си по него и искат възстановяване на средствата. Имат право на това на основание чл. 57 от Закона за платежните услуги и платежните системи, който разпорежда при неразрешена платежна операция парите да се възстановяват от банката в 21-дневен срок от подаване на оплакването. Същият член от закона предвижда и „платежната сметка на платеца в състоянието, в което тя се е намирала преди изпълнението на неразрешената платежна операция“. (Последният текст може да се приложи за развалените преди падежа депозити и изгубените заради това лихви.)

Банката отказва.

„Кулинар“ искат среща, на която обаче не идва никой от представляващите банката, а само Богоева и зам.-директорът на дирекция „Правна“ Велислава Невянова. Двете обясняват, че (за по-малко от два дни) от ПИБ са извършили необходимите вътрешни проверки и разследвания, които установили, че пълномощните са "редовни от външна страна", т.е. банката не носи отговорност за случая. „При нас всичко е изрядно. Съдете този, който е получил парите“.

С други думи: „Не очаквайте да ги възстановим“. 

Банката има право да не върне парите, ако се докаже, че от „Кулинар“ са измамници и стоят в дъното на източването на сметките – нещо, което от банката не казват директно, или ако кражбата е станала в резултат на проявена груба небрежност от „Кулинар“, което също не е факт.

За да докажат, че пълномощните са фалшиви, от „Кулинар“ изпращат запитване до кипърското Министерство на правосъдието и обществения ред – върху пълномощните фигурира апостил от 14 юли от министерството.

След проверка в Кипър по телефона от министерството отговарят, че апостилите с тези номера съществуват, но не са издадени през юли, а през януари същата година. В последствие от Кипър изпращат този отговор официално и писмено.

„Тази информация е общодостъпна, проверката е безплатна, бърза и лесна. ПИБ, видно от електронната ù страница, има клон в Никозия, Кипър, което би направило проверката още по-лесна“, коментира адв. Янков.

За ПИБ обаче това не е доказателство, че пълномощните са фалшиви. След като от „Кулинар“ ги уведомяват за отговора от Кипър и отново искат възстановяването на сумата, от банката отговарят, че от „всички външни характеристики“ на представените пълномощни „няма реквизит или липса на такъв, който да породи съмнение в истинността на същите“.

След множеството детайлни проверки на документацията и стъпките, които довеждат до източването, от „Кулинар“ са категорични – извършена е най-малкото груба небрежност от страна на банката, която е дала неограничени права за разпореждане със сметки на неоторизирани лица чрез електронно банкиране. Електронният подпис, с който е стало това, е издаден от Инфонотари, също въз основа на фалшиви документи, за което „Кулинар“ съди фирмата.

Действията на банката са станали при извънредно съмнителни обстоятелства. Грубо са нарушени общите условия и правилата и процедурите на банката относно проверка на пълномощни и идентификация на клиенти, категоричен е адв. Янков.

На 5 октомври „Кулинар“ се обръща и към БНБ с писмено искане за извършването на проверка. Към искането предоставят и копие от официалния отговор от Кипър за пълномощните.

Това е началото на поредната безплодна кореспонденция.

Полученият на 5 декември отговор от БНБ гласи, че БНБ “няма правомощия да се намесва в отношенията, възникнали между банките и техните клиенти, както и да разследва случаи свързани с твърдения за измама”. Всъщност, по закон БНБ, която осъществява платежния надзор, има право на свободен достъп до служебните помещения; има право да изисква документи и да събира сведения във връзка с възложената задача; да ползва независими външни експерти; да извършва проверки на място в банките, техни представителства, клонове; да присъства чрез оправомощени служители на заседанията на управителните и контролните органи на банките и да изразява становища.

На 9 декември от „Кулинар“ подават жалба до управителя на БНБ срещу отказа на Управление „Банково“ да извърши проверка по случая. В нея се описват всички нарушения на вътрешните правила, направили възможна кражбата чрез неразрешените платежни операции и се подчертава компетентността на БНБ да извърши проверка и да даде задължителни указания.

В следващия си отговор от БНБ отново заявяват, че няма да извършат проверка, тъй като между ПИБ и „Кулинар“ имало правен спор, в който БНБ не можела да се меси. В писмото (от 9 януари 2012 г.) се казва: “Българската народна банка не разполага с компетенции да извършва разследвания, нито да отправя разпореждания към банките да извършват плащания на определени суми към свои клиенти“. Писмото завършва с “Молим да приемете настоящия отговор като окончателен”.

На 2 февруари 2012 г. „Кулинар“ подава жалба във Върховния административен съд срещу отказа на БНБ да упражни законовите си правомощия. На 19 февруари 2013 г. тричленен състав на ВАС отменя отказа на БНБ и я задължава да извърши проверка. БНБ обжалва. Окончателното решение на ВАС на втората инстанция от 19 юни 2013 г. потвърждава първото решение: БНБ е длъжна да извърши проверка.

Такава вече е разпоредена и се извършва, отговориха от БНБ в отговор на запитване от OFFNews.

Води се и дело срещу ПИБ от „Кулинар“. То е заведено на 14 март 2012 г. в СГС. Съдът раздели делото и част от иска се гледа от СРС. И двата иска са висящи.

OFFNews изпрати запитване до Първа инвестиционна банка във връзка със случая „Кулинар“. На 11-те ни въпроса получихме следния отговор:

„Смятаме за неетично да коментираме факти, по които има спор, по дело, преди то да е приключило. Съдебният спор ще даде отговорите на тези въпроси, които в момента са единствено от компетентността на Съда“.

 

Очаквайте продължение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

09.10 2013 в 07:36

ПРез 2012 г. подадох сигнал до подуправителя на БНБ "Банков надзор" за извършване на дейност финансов лизинг в нарушение на Закона за кредитните институции, контролът по който осъществява въпросният подуправител. БНБ отказа да извърши проверка . Фирмата и до днес упражнява незаконна дейност, защото финансов лизинг изисква регистрация - регистърът е публичен. Отговорът , който получих е толкова смехотворен, че се чудя с какво образование са служителите в БНБ.

08.10 2013 в 14:54

НЕ Е ВЯРНО - поне от 2 години, когато става въпрос за пълномощно за разпореждане с недвижими имоти, нотариуса е длъжен да направи справка в системата "Единство" - на сайта на нотариалната камара, до която имат достъп САМО нотариусите. Там има специален раздел ПЪЛНОМОЩНИ (за недвижими имоти) и ОТТЕГЛЕНИ ПЪЛНОМОЩНИ. При условие, че пълномощното го няма там, няма как да стане сделка.
ГОЛЯМ ПРОПУСК са обаче точно пълномощните от чужбина, както и "селските" пълномощни, заверени в село Горно нанандолнище, за които все още няма единен регистър.

03.10 2013 в 23:25

То пък б*хти имането... 200 лева за некролози и почерпка.

28.09 2013 в 18:33

От цялата статия едно нещо става видно - БНБ е нарушила закона и не е извършила проверка. Тъй като повечето хора едва свързвамет двата края едва ли си даваме сметка за какъв огромен проблем става дума. Мисля че това е едно от много обяснения за малкото чуждестранни инвестиции въпреки добрите на хартия инвестиционни условия. УЖАС!!! Няма по демотивиращо нещо от това да знаеш че дори да успееш може да те върнат в първи клас при пълна безнаказаност.

26.09 2013 в 11:45

Интересно след подобни случки кой нормален инвеститор ще дойде в България? Няма да помогнат дори и прехвалените магистрали...

25.09 2013 в 15:43

Според мен в случая няма значение коя фирма или кой е. Не мие ясно обаче защо някой се опитва да измести темата...
От значение е, че някой не си е вършил както трябва работата и съответно вината за станалото е негова - в случая ПИБ.

24.09 2013 в 18:57

Електронната им част е много добре направена. Проблемите са в процедурите и хората.

24.09 2013 в 16:50

Само не ми хвали Капитал, моля ти се. Всичките са един дол дренки - поръчкови подлоги
 
X