Кога ВиК дружествата ни карат да плащаме неправомерно начислени сметки

OFFNews 25 май 2015 в 21:48 7418 0

Снимка sxc.hu

Комисията за защита на потребителите (КЗП) провери 49 ВиК дружества, които предоставят услуги на физически лица, като установи средно по две неравноправни клаузи в общите условия на всяко от тях.

От постъпващите в КЗП 1000-1200 жалби на месец около 10-12% касаят електроразпределителни предприятия, топлофикации и ВиК дружества.

Едната от двете най-често срещани неравноправни клаузи предвижда при подмяна или при неизправен водомер дружеството по свое усмотрение да начисли определени количества вода, което противоречи на принципите на Наредба №4 от 14.09.2004 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В нея се посочва, че когато има такъв период, в който не може да се установи точно консумираното количество вода, се вземат предвид подобни отчетни периоди, при които коректно е отчетена консумацията за предходна година.

Втората най-често срещана неравноправна клауза в Общите условия на ВиК операторите задължава потребителите да заплащат суми в определения срок, независимо от подадени възражения срещу тях и без дружествата да извършват проверка преди това относно основателността на постъпилите възражения. Това от своя страна създава предпоставка потребителят да е длъжен да заплати сметки, които може реално да не дължи и да липсва правно основание за начисляването им.

Самите Общи условия допускат като възможност грешното отчитане на сметките (предвид наличието на текстове за корекции на сметки). Затова е необходимо да бъде дадена възможност на потребителя, в случай че не е съгласен с начислените суми, да ги оспори и едва след като дружеството извърши съответните проверки, да бъде задължаван да заплати вече окончателно определената сума.

КЗП е изпратила препоръки до всички ВиК дружества за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи. По-голямата част от операторите са се съобразили с тях и те вече не фигурират в Общите им условия.

Срещу 13 дружества, които не са коригирали неравноправните клаузи съгласно препоръките на КЗП, са заведени колективни искове в съда за прогласяването на клаузите за нищожни. Три иска са приключили с решение в полза на КЗП, а в четири случая в хода на производството на колективните искове ВиК дружествата са поискали спогодба. Шест производства все още не са приключили, съобщи председателят на КЗП Димитър Маргаритов.

Той допълни, че предстои създаване на секторни помирителни комисии, които ще способстват разрешаването на потребителски спорове в пет направления, като едното от тях е водоснабдителни и канализационни услуги.

Другите четири сектора, в които ще има специализирани помирителни комисии, са енергетика, електронна търговия и съобщения, транспорт. Тези помирителни комисии ще дадат възможност на потребителите да получат разрешение на техни проблеми без намесата на съда и значително по-бързо. Комисиите трябва ще трябва да излязат с помирително предложение в срок от 90 дни.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За и против Гей парада