Шумна реклама на липсваща промоционална стока? Ето какво да направим

OFFNews 10 ноември 2022 в 12:28 992 0

Промоция

Снимка Pixabay

Промоция

Търговец обявява промоция, но в магазина въпросната стока липсва. Можем ли да направим нещо като потребители, или ни остава само да вдигнем рамене и да си кажем: "Ех, евентуално следващия път". Можем - казва Габриела Руменова от онлайн платформата "Ние, потребителите", създадена за безвъзмездна помощ от граждани за гражданите.

"Когато търговец организира и провежда шумна кампания, а не може да осигури стоките, които са били обект на тази реклама, при оповестените условия, това е заблуждаваща нелоялна търговска практика", коментира тя пред БНР.

Какво представлява нелоялната търговска практика

"Търговецът отправя покана за покупка на стоки или услуги на определена цена, а когато потребителят попита защо ги няма в магазина, в някои от случаите продавачът не може да посочи рационално основание. Не е в състояние да достави или осигури в разумен срок, включително посредством друг търговец, равностойни стоки или услуги на обявената за периода на кампанията цена“, обясни Руменова характера и проявлението на тази нелоялна практика. И добави, че по закон търговецът е задължен да гарантира за времето на акцията разумно количество от намалените стоки или услуги, пропорционално на обема на направената реклама.

На практика се случва следното: още в първите дни на кампании за намаление и в ранните часове на работния ден хората откриват празни рафтовете за промоционални стоки.

Тогава те се отказват или са принудени да вземат стока от същия вид в съседство до липсващата, но на редовна цена, или друга в намаление, но с качества и характеристики, които не са проучили предварително на спокойствие.

Какво да направим

Опитайте да уточните с търговеца възможно ли е ако не в този момент, в някой следващ да ви достави стоката при конкретните условия, при които тя е била рекламирана - препоръчва Руменова.

Ако не се намери решение, трябва да бъде сезиран контролният орган, който в случая е Комисията за защита на потребителите – за изследване на казуса и евентуално произнасяне за нелоялна практика.

Ако КЗП успее да докаже наличието на нелоялна търговска практика, след като влезе в сила заповедта за нейната забрана, потребителят може да претендира по общия ред за обезщетение за претърпени вреди - направени разходи, загубено време, но и много по-съществени по размер щети за него - както финансови, така и не само. Извън това Законът за защита на потребителите предвижда санкция до 70 000 лв.

Когато нелоялната практика произтича от дейности, свързани с реклама, независимо от имуществената санкция, председателят на КЗП може да разпореди рекламодателят и/или рекламната агенция да огласи за своя сметка и по подходящ начин както акта, с който е установено нарушението, така и съответната коригирана реклама. Това той може да извърши служебно или по искане от страна на потребител.

„Подобна възможност за въздействие върху поведението на търговците следва да бъде оползотворявана, защото то би допринесло за повишаване на защитата на потребителите“, казва Габриела Руменова.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Русия търси разкол в българската църква, за да бъде избран проруски патриарх