След намеса на OFFNews: Проверяват опорочения конкурс за иновации

03 януари 2013 в 10:33 1942 1

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСО) ще преразгледа няколко съмнителни проекта, класирани в опорочения конкурс от Шестата сесия на Фонда за иновации след сигнал на OFFNews.

Това става ясно от писмения отговор на агенцията до редакцията във връзка с изпратени от нас въпроси за нарушения в процедурата и класиране на озадачаващи проекти.

За скандала ви информирахме на 21 декември. Класирането на проектите, които получават пари от подопечния на агенцията Фонд за иновации, бе публикувано на 20 декември. На същата дата е публикувано и прессъобщение, в което пише, че договорите са сключени още на 15 декември, само ден след като Оценяващият комитет предоставя на шефа на агенцията доклада си за класирането. Това, освен че е извършено в съмнително кратък срок и по неясна процедура, оставя загубилите фирми без възможност за обжалване.

Съгласно чл. 120 от Конституцията гражданите и организациите могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон, а този конкретен случай не е такъв.

От изпратения до редакцията отговор не става съвсем ясно защо класирането на одобрените проекти е публикувано след сключването на договорите. В писмото си до нас агенцията пише, че не съществува изискване класирането да бъде публикувано и "всеки от участниците с проекти в рамките на конкретната конкурсна сесия се информира индивидуално за резултата от оценката."

На въпроса ни как е възможно в рамките на едно денонощие (от 14 до 15 декември) да бъдат уведомени с обратни разписки по пощата спечелилите и загубилите кандидати и първите да подпишат договорите си, ИАНМСП отговаря, че спечелилите са получили "на ръка" уведомленията си. Извънредно краткия срок агенцията обяснява и с "кратките срокове в края на годината и с оглед предоставянето на възможно по-голям период от време на одобрените за финансиране кандидати да разкрият банкови гаранции за авансово превеждане на одобрената субсидията за първи етап на проектите".

За неодобрените били изготвени писмени уведомления, изготвени от Оценяващия комитет едва на 18 декември - 3 дни след като вече има сключени договори.

Освен неубедителен, отговорът на ИАНМСП и не отговаря и напълно на истината. На един от загубилите кандидати например е изпратено уведомление с пощенско клеймо от 19.12.12 г., получено с обратна разписка на 21.12.2012 г. в нарушение на 3-дневния срок, изтичащ на 17.12.12 г. 

Това води и до следващия абсурд в конкурса. По наша информация част от парите вече са преведени, а в същото време са заведени дела в съда срещу процедурата. Ако съдът я обяви за нередна, излиза, че парите са преведени въз основата на незаконен административен акт.

"Преведените към момента средства са срещу предоставени от страна на бенефициентите на ИАНМСП безусловни банкови гаранции, които определят, че средствата не могат да бъдат използвани без изричното разрешение от страна на Агенцията, като по този начин се осигурява адекватна защита на публичните средства", посочва агенцията.

"Такова разрешение се предоставя след представяне от бенефициентите на отчет за изпълнение на дейностите за съответния етап, неговата проверка от страна в Агенцията и издаване на решение за одобрените разходи. В този случай няма опасност за неправомерно разходване на авансово предоставените средства", се казва още в отговора.

В конкурса има и друго съмнение за административно нарушение. Вместо да издаде задължителния индивидуален административен акт -  Решение за одобрените за финансиране проекти, изпълнителният директор на агенцията Марияна Велкова само е сложила своя подпис и дата върху доклада  на Оценяващия комитет, като според юристи едното действие не заменя другото, тъй като изпълнителният директор на ИАНМСП действа в качеството си на административен орган - осъществява предоставено му от правна норма властническо правомощие и неговите правни действия са задължителни за адресатите. Съответно писменият индивидуален административен акт трябва да притежава предвидените в закона задължителни реквизити.

OFFNews поиска и коментара на ИАНМСП по три одобрени проекта, чиито теми и наименования видимо не отговарят на условията на конкурса. По принцип фондът за иновации финансира проекти в сферата на приложната наука, като те трябва да не са насочени към развитието на конкретна фирма, а да имат по-общополезно приложение.

 "Във връзка с изложената във въпросите Ви конкретика и с оглед на факта, че оценката на проектите се извършва от външни независими експерти, специалисти в съответните области, а класирането на проектите от Оценяващ комитет, съставен също така от такива специалисти, считаме за необходимо така поставените въпроси да бъдат обект на разглеждане и проверка от страна на Членовете на Оценяващия комитет, като при необходимост да бъде направено и допитване до двамата независими експерти, извършили оценката на посочените от Вас проекти", обещават от агенцията.

По сигнала на редакцията заседание ще бъде проведено още този месец, уверяват от там.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика